Blog finansowy - bank-karta-kredyt.pl

Promocja w T-Mobile - 500 zł dla klientów T-Mobile

***** artykuł zaktualizowano w innym temacie *****

Artykuł o koncie bankowym T-Mobile znajdziesz na Jaki bank wybrać na konto osobiste ?

T-Mobile Usługi Bankowe prowadzi promocję dla wszystkich tych którzy posiadają abonament telefoniczny w T-Mobile i są jednocześnie klientem banku.

Promocja 500zł dla obecnych klientów T-Mobile - zwrot za zakupy

Zasady promocji są łatwe i przejrzyste, a oto one (regulamin):

 • musisz posiadać konto w T-Mobile lub otworzyć je do końca 28.02.2015r.,
 • posiadać aktywną umowę z operatorem telefonicznym T-Mobile lub być faktycznym użytkownikiem usługi telefonicznej T-Mobile na dane innej osoby ale numer ten jest jednocześnie używany do autoryzacji zleceń na twoim koncie w banku,
 • wyrazić zgodę by bank pobierał dane od operatora T-Mobile w celu weryfikacji danych o abonamencie,
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od operatora T-Mobile i Alior Banku,
 • wycofanie zgody oznacza rezygnację z promocji,
 • z promocji wyłączeni są użytkownicy T-Mobile na kartę, Użytkownicy Heyah na kartę oraz Abonenci Heyah Mix,
 • za transakcje wykonane kartą debetową NFC bank zwraca 5% wartości transakcji bezgotówkowych z wyłączeniem transakcji wykonywanych bez fizycznego okazywania karty (płatność przez internet, telefon),
 • do transakcji bezgotówkowych nie zalicza się m.in. transakcji dokonanych na rzecz: kasyno, bukmacher, usługi transportowe, instytucje finansowe, brokerzy, przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, internetowe przekazy pieniężne,
 • premia naliczana jest w danym miesiącu jeśli na koncie bankowym użytkownika zanotowane zostaną wpływy na łączną kwotę większą lub równą 1000zł z zastrzeżeniem, że konto z którego został dokonany przelew nie jest kontem uczestnika,
 • premia przyznawana jest do 15-ego kolejnego miesiąca,
 • maksymalna kwota premii wynosi 50zł na miesiąc i łącznie 500zł w danym roku kalendarzowym,
 • bank pobiera 19% podatek i i odprowadza go do urzędu skarbowego,
 • promocja nie łączy się z promocją 500zł za transfer - w promocji mogły wziąć udział osoby które do 31.12.2014r. zawarły umowę z T-mobile.

Warunki promocji są nie są wygórowane, jednak 5% zwrotu tylko za transakcje dokonywane przez okazanie karty nie są powalające. Opłata za wydanie nowej karty debetowej Master Card NFC  oraz jej użytkowanie wynosi 0zł. Aby korzystać z płatności NFC wystarczy posiadać kartę SIM NFC, telefon zgodny z NFC oraz aplikację mobilną MyWallet. Kartę SIM wkładasz do telefonu (musi obsługiwać NFC)  i instalujesz aplikację MyWallet. Podczas płacenia podajesz telefon sprzedawcy, ten zbliża telefon do czytnika kart i płatność jest realizowana. Operacje powyżej 50zł potwierdzasz kodem PIN. W celach bezpieczeństwa, uruchomienie aplikacji MyWallet można zabezpieczyć kodem 4 cyfrowym lub hasłem od 4 do 30 znaków. Antenę NFC możesz uruchamiać tylko podczas płatności. Obecną kartę SIM na kartę SIM NFC możesz wymienić w każdym punkcie T-Mobile, jednak operacja ta jest płatna zgodnie z cennikiem operatora. 

***** artykuł zaktualizowano w innym temacie *****

>>> obejrzyj film reklamowy T-Mobile Usługi Bankowe <<<

>>> wniosek o konto <<<

>>> prezentacja konta <<< 

Jaki bank wybrać na konto osobiste ?

Jaki bank wybrać na konto osobiste

Kolejności w prezentacji polecanych kont bankowych z uwzględnieniem opłat i promocji bankowych dla każdego czytelnika może być inna, dlatego też nie należy traktować poniższego zestawiania jakby było to zestawienie od najlepszego do najgorszego.

>>>>> sprawdź aktualny ranking w nowym temacie <<<<<

Czytaj więcej: Jaki bank wybrać na konto osobiste ?

Lokata w BGŻ Optima - bezkarna 4%

O lokacie bezkarnej w BGŻ Optima pisany już był artykuł (Lokata bezkarna w BGŻ Optima 4%) na naszych stronach w marcu 2014 roku. Sprawdźmy jak warunki przedstawiają się na chwilę obecną.

Lokata Bezkarna 4% skierowana jest tylko dla nowych klientów otwierających konto indywidualne oszczędnościowe w BGŻ Optima.

Lokata Bezkarna 4% - parametry:

 • gwarancja wypłaty odsetek w 100% kwoty odsetek w przypadku zerwania lokaty,
 • oprocentowanie stałe w wysokości 4%,
 • lokata zakładana jest na 3 miesiące,
 • min. kwota lokaty to 1.000 zł., maks. to 20.000 zł.,
 • lokata nieodnawialna w PLN,
 • można założyć maksymalnie 1 lokatę,
 • lokata tylko dla nowych klientów i można ją otworzyć jedynie podczas otwierania Konta Indywidualnego.

Warunki są proste i czytelne, nie ma ukrytych zapisów. Plus dla banku. W tym przypadku przez rok nic się nie zmieniło. Lekkim minusem jest konieczność założenia Konta Indywidualnego, ale tyko z pozoru, bo konto to nic innego jak konto oszczędnościowe i w przypadku rezygnacji bardzo łatwo jest je zamknąć.

Konto Indywidualne w BGŻ Optima - cechy:

 • oprocentowanie standardowe zmienne 1,5%,
 • kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca,
 • prowadzenie konta jak i wszelkie inne operacje za 0 zł,
 • brak kart do konta.

Konto jest aktywowane poprzez podpisanie umowy zatwierdzając ją kodem wysłanym sms-em oraz dokonując przelew w wysokości 1zł., na otwarty rachunek oszczędnościowy. Przelew dokonujemy z rachunku osoby, która wypełniła wniosek. Muszą zgadzać się dane osobowe, czyli imię i nazwisko oraz adres podany we wniosku.
Bank w swojej ofercie ma niemal stale promocje na nowe i pozostałe środki pieniężne. Promocja ta skierowana jest również dla stałych klientów.

Konta oszczędnościowe z reguły w bankach prowadzone są za darmo i w tym przypadku raczej nic nie powinno ulec zmianie. Po zakończeniu lokaty bezkarnej środki wraz z odsetkami przekazywane są na konto indywidualne. Jeśli jednak zdecydujemy się zamknąć konto, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Bank podszedł do tego bardzo profesjonalnie. Wystarczy zawiadomić o tym bank w formie elektronicznej. Banał, nie trzeba nawet wysyłać listów poleconych.

>>> link do wniosku <<<

Konto dla studenta w Getin Bank - 300 + 100 zł premii

Getin Bank reklamuje konto przeznaczone dla studenta. Czy rzeczywiście jest tak dobre ? Przekonajmy się. Aktywne są trzy promocje, pierwsza z nich to:

Aktywna karta - 300 zł. premii

Główne warunki promocji (regulamin):

 • promocja przeznaczona jest dla osób które od dnia 01.06.2013 oraz w momencie przystąpienia promocji nie posiadały rachunku w Getin Bank,
 • okres promocji trwa 6 miesięcy i liczony jest pierwszego miesiąca jeśli przystąpienie do promocji nastąpiło w 1 dniu miesiąca w przeciwnym razie pierwszym miesiącem promocyjnych będzie miesiąc następny, chyba że w pierwszym miesiącu dokonamy minimum 5 transakcji bezgotówkowych to wtedy ten miesiąc będzie miesiącem pierwszym,
 • bank co miesiąc przekaże tobie 50zł. (maksymalnie przez 6 miesięcy) jeśli w danym miesiącu dokonasz 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku,
 • premia przyznawana jest w przeciągu 14 dni od dnia spełnienia warunków promocji w danym miesiącu,
 • łączna kwota premii nie może przekroczyć 300zł.,
 • w przypadku gdy premia została wypłacona a uczestnik rozwiązał umowę rachunku w przeciągu 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, bank obciąży rachunek kwotą stanowiącą iloczyn 1/24 wartości nagrody i liczby miesięcy które pozostały do owych 24 miesięcy, czyli jeśli zamkniesz konto w połowie roku a bank przyznał 50zł. premii, do oddania będzie: 50/24*12 = 25zł,
 • od 1 stycznia 2015 roku nagroda jest opodatkowana i bank potrąca 19% przychodu, czyli zamiast 50zł. dostaniemy 40,50zł.,
 • promocja nie łączy się innymi promocjami, chyba że regulamin innej promocji stanowi, że łączy się ona z tą promocją.

Warunki są banalne, najważniejszy jest ten by dokonać w danym miesiącu tylko 5 transakcji bezgotówkowych oraz nie zamykać konta w przeciągu 24 miesięcy od jego otwarcia. Warunek 24 miesięczny jest jak najbardziej słuszny - bank chce pozyskać nowych stałych klientów a nie tylko tych co nastawieni są na premię.

Premia 100zł. za aktywowanie konta na legitymacji studenckiej

Promocja „Premia dla Studenta” jest dla osób, które otrzymają legitymację studencką z funkcją karty płatniczej MasterCard Student Getin Banku. Każdy student, który posiada lub otworzy konto Getin UP i aktywuje wydaną do niego kartę płatniczą MasterCard Student, otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł. Nagroda będzie wypłacona na konto po dokonaniu pierwszej transakcji bezgotówkowej kartą MasterCard Student. Do promocji można przystąpić od 22.08.2014 do 31.08.2015. Promocja ta łączy się z promocją "Aktywna karta" i razem można dostać 400zł. premii.

Premia dla studenta 500 zł.

Główne warunki promocji (regulamin):

 • promocja przeznaczona jest dla osób które od dnia 01.06.2013 oraz w momencie przystąpienia promocji nie posiadały rachunku w Getin Bank,
 • należy okazać ważną legitymację studencką,
 • podczas trwania promocji dokonać kartą debetową wydaną do konta transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 100zł.,
 • okres promocji trwa 24 miesiące i liczony jest pierwszego miesiąca jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 100zł., w przeciwnym razie pierwszym miesiącem promocji będzie miesiąc drugi,
 • uczestnik otrzymuje 50zł. za każdą bardzo dobrą ocenę (5) uzyskaną z egzaminu w ostatniej zakończonej sesji egzaminacyjnej na uczelni wyższej,
 • bank obniży do 2,99zł. opłaty miesięcznej za kartę debetową Visa Debit SimplyOne (pobieranej w razie niespełnienia warunków zwalniających z jej pobierania określonych w Tabeli opłat i prowizji),
 • należy dostarczyć potwierdzenia uzyskanych ocen z egzaminów za daną sesję w nieprzekraczalnych terminach:
  • do 30 kwietnia 2015 roku za sesję zimową (I półrocze roku akademickiego 2014-2015),
  • do 31 października 2015 roku za sesję letnią (II półrocze roku akademickiego 2014-2015),
  • do 30 kwietnia 2016 roku za sesję zimową (I półrocze roku akademickiego 2015 – 2016),
 • dokonanie i rozliczenie co najmniej w 5 z 6 miesięcy poprzedzających termin dostarczenia potwierdzenia, transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do konta na kwotę nie mniejszą niż 100zł.,
 • w przypadku gdy rachunek został otwarty/aktywowany w terminie krótszym niż 6 miesięcy poprzedzających termin dostarczenia potwierdzenia wówczas dokonanie i rozliczenie transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi na łączną kwotę minimum 100 złotych musi być dokonane w każdym miesiącu (począwszy od pierwszego miesiąca licząc od daty otwarcia/aktywacji rachunku, z tym zastrzeżeniem, że niepełny miesiąc, w którym otwarto/aktywowano rachunek i dokonano i rozliczono transakcje bezgotówkowe i/lub dokonano płatności na łączną kwotę minimum 100 złotych jest liczony jako pierwszy miesiąc kalendarzowy uczestnictwa w promocji),
 • premia przyznawana jest do 30 dni od dnia spełnienia warunków promocji,
 • łączna kwota uznań nie może być większa niż 250zł. w pierwszym roku i 250zł. w drugim roku (obowiązuje limit 5 ocen bardzo dobrych na dany rok),
 • w przypadku likwidacji konta przed upływem 24 miesięcy od daty jego założenia bank obciąża rachunek uczestnika:
  • do 12 miesięcy od daty założenia bank potrąca 100% przyznanej nagrody,
  • w okresie od 13 do 24 miesięcy zwrotowi podlega 50% przyznanej nagrody,
 • od 1 stycznia 2015 roku nagroda jest opodatkowana i bank potrąca 19% przychodu, czyli zamiast 50zł. za ocenę dostaniemy 40,50zł.,
 • promocja nie łączy się innymi promocjami, chyba że regulamin innej promocji stanowi, że łączy się ona z tą promocją.

Regulamin nieco przydługi ale czytelny. Czy warunki są łatwe do spełnienia zależy od poziomu wiedzy danego ucznia;). Osoby które nie mają co liczyć na tyle ocen bardzo dobrych wybiorą promocję "Aktywna karta".

Jak przedstawia się tabela opłat i prowizji (tabela):

 • 9,99zł. - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, (opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku lub płatności dokonane aplikacją iKasa na łączną kwotę min. 300 zł, a dla osób do ukończenia 25 roku życia opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku lub płatności dokonane aplikacją iKasa na łączną kwotę min. 100 zł),
 • 0zł - przelew elektroniczny.

300 lub 100zł. na transakcje to niewiele, ale gdy nie spełnimy warunku to niemal 10zł. opłaty za prowadzenie konta jest rozbojem w myśl zasady: zapomniałeś to płać! Bank podaje również, że przez pierwszych 5 lat prowadzenie konta jest darmowe. Niestety ale przekopałem wszystkie regulaminy i tabelę opłat i nic na ten temat nie znalazłem. Podobno warunki opisane są w tym oto regulaminie. Na dzień dzisiejszy ja stosownego zapisu o zwolnieniu z opłat nie znajduję.

Karta debetowa Visa Debit SimplyOne zgodnie z tym co podaje bank przyznawana jest tym którzy posiadają dochód minimum 650zł. netto. Zdecydowana większość studentów dziennych odpada. Dziwne zagranie ze strony Getin, dawać promocję dla studentów z możliwością mniejszej opłaty miesięcznej za kartę a jednocześnie wymagać by mieli stały dochód. Ten podpunkt promocji skierowany jest raczej dla studentów zaocznych, choć część dziennych może też się znajdzie. Bank proponuje również kartę MasterCard Student ale ma ona wadę bo nie jest typową kartą debetową ale legitymacją studencką z funkcją płatniczą i zbliżeniową jednak nie wypłacimy nią pieniędzy w bankomatach firmy Euronet.


Tabela opłat za korzystanie z kart (tabela):

 • 0zł miesięczna opłata za kartę Master Card Student,
 • 6,99zł miesięczna opłata za kartę Visa SimplyOne (opłata zmniejszona do 2,99zł. gdy dokonasz transakcji w danym miesiącu na kwotę min. 100zł.),
 • 0zł wypłata w bankomatach Euronet oraz Planet Cash,
 • 3,5% min. 5,00zł. za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach.

>>> wniosek o konto w GetinBank <<<

Dziwna promocja Plus-a w porównaniu do T-mobile

Na stronie Plusa  widnieje ogromny banner na którym umieszczona jest piękna czerwona kwota 19,99 z dopiskiem Rozmawiaj bez limitu!

Dla kogo jest przeznaczona tak niska cena ? Tylko dla tych którzy mają Telewizję Polsat lub Cyfrowy Polsat lub Internet w Plusie. Do tego trzeba spełnić dość zawile napisany warunek:

"Promocja dostępna dla Abonentów, którzy posiadali przed 30.09.2014 r. usługę Plusa lub Cyfrowego Polsatu za min. 49,90 zł/mies. lub Abonentów, którzy kupią od 30.09.2014 r. za min. 59,90 zł/mies. usługę Telewizji lub Internetu/Telefonu w ofercie ze sprzętem (co najmniej jeden sprzęt bez rat) albo za min. 39,90 zł w ofercie bez sprzętu lub ze sprzętem tylko na raty. Opłata nie obejmuje rat. Kupując kolejną usługę (inną niż posiadana przed lub kupioną od 30.09.2014 r.) z opłatą określoną wg zasad powyżej dla umów zakupionych od 30.09.2014 r. na okres min. 24 miesięcy, otrzymają rabat 50% na abonament na tę usługę. W ciągu 10 dni od zakupu kolejnej usługi, Abonent może zakupić trzecią usługę (inną niż już posiadane) na okres min. 24 miesięcy, na którą otrzyma rabat obniżający miesięczny abonament maksymalnie do 1 zł, ale nie więcej niż o 38,99 zł. Rabat dostępny najpóźniej od 2 pełnego okresu rozliczeniowego. Promocja dostępna od 30 września do 18 lutego 2015 r. z możliwością przedłużenia. Szczegóły w Regulaminie programu "smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon".

Jeśli się nie kwalifikujesz to cena wzrasta do 39,99 zł a więc drogo. Nijak to się ma do oferty T-mobile w której za 29,99zł masz nielimitowane rozmowy w tym na stacjonarne, dodatkowo nielimitowane smsy oraz 500 mb internetu. Więcej o tym w temacie Najlepsza oferta na nielimitowane rozmowy i smsy w tym rozmowy na stacjonarne. Na obronę Plusa jest to, że nie każdy dzwoni na stacjonarne, nie wysyła smsów i nie potrzebuje internetu. Oferta skierowana raczej nie dla młodszego pokolenia.

Chwalenie się tak słabą ofertą to kpina. W pakiecie Plusa za 19,99zł jak i 39,99zł nie ma darmowych rozmów na numery stacjonarne, smsów oraz internetu! Jeśli byśmy chcieli mieć to wszystko co w T-mobile zapłacimy aż  66,98 zł (w tym 6,99 zł  nielimitowane rozmowy na stacjonarne). Gdy skorzystamy z programu smartDOM cena spada do 46,98zł  (w tym 6,99 zł  nielimitowane rozmowy na stacjonarne). Dalej drożej niż u konkurencji i to po obniżce 50% na pakiet podstawowy. 

Ale to nie wszystko. Abonament w Plusie podpisujesz aż na 15 miesięcy a jeśli korzystasz z 50% zniżki aż na 24 miesiące, podczas gdy abonament w T-mobile jest tylko na 6 miesięcy. Przykro patrzeć jak Plus z roku na rok spada coraz niżej. Pamiętam czasy jak jako jedyny na rynku liczył przechodzące minuty w pierwszej kolejności w nowym miesiącu a po ich wykorzystaniu dopiero wykorzystywano nowe, w ten sposób raz uzbierane minuty można było teoretycznie przenosić na okrągło (zakładając że w nowych miesiącach nie rozmawialiśmy ponad przyznany limit miesięczny). Konkurencja robiła odwrotnie, najpierw liczyła nowe minuty a dopiero potem przechodzące, wychodziło na to, że jeśli w nowym miesiącu wykorzystałeś wszystkie nowe minuty a pozostały jeszcze stare to i tak żadne nie przechodziły na kolejny miesiąc. Później Plus zrezygnował ze swojego uczciwego naliczania minut i zaczął postępować jak konkurenci. Niestety czasy gdy Plus wybijał się na tle innych przeszły do historii a szkoda bo wolałbym wspierać polską firmę niż tą z kapitałem zagranicznym. W swoich promocjach mają na szczęście jeszcze przyzwoitą ofertę w rozmowach bez limitu dla tych którzy przenoszą numer i chcą nowy telefon - w prezencie dostają 6 miesięcy abonament za 0zł co w przeliczeniu daje aż 419,94zł.

Do tematu z najlepszą ofertą bez telefonu powrócę na początku marca, być może coś się zmieni.

>> T-mobile <<

>> Plus <<

 

 

Konkurs w BZWBK - Noworoczne zakupy

Bank Zachodni WBK przeprowadza konkurs. Oferta obowiązuje od 19.01.2015 r. do 28.02.2015 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania puli nagród.

Do wygrania:
nagroda główna w wysokości 5000 zł
nagrody dodatkowe: 50 zł * 500

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i wysłać formularz na stronie: http://www.bzwbk.pl/ms/promocjakk/formularz.html

Główne zasady konkursu (regulamin) by wygrać 50 zł:

 • należy posiadać kartę kredytową w BZWBK oraz dostęp do usługi bankowości elektronicznej lub mobile,
 • należy posiać konto osobiste w PLN w BZWBK,
 • wypełnić formularz na stronie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dokonać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2015 zł,
 • dokonać przynajmniej jednego przelewu elektronicznego z karty kredytowej poprzez system online na kwotę co najmniej 500 zł,
 • nagrodę otrzyma 500 pierwszych uczestników którzy spełnią warunki promocji.

Bank informuje również, że przelew z rachunku karty kredytowej jest płatny. Niestety nie jest tani i wynosi on 3%, nie mniej niż 5zł. Za przelew 500 zł zapłacimy aż 15 zł. Sporo! ale tak jest niemal we wszystkich bankach.

Główne zasady konkursu (regulamin) by wygrać 5000 zł:

 • należy posiadać kartę kredytową w BZWBK oraz dostęp do usługi bankowości elektronicznej lub mobile,
 • należy posiać konto osobiste w PLN w BZWBK,
 • wypełnić formularz na stronie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dokonać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2015,01 zł,
 • dokonać przynajmniej jednego przelewu elektronicznego z karty kredytowej poprzez system online na kwotę co najmniej 500 zł,
 • nagrodę główną otrzyma tylko 1 osoba a będzie nią ta która jako jedyna będzie najbliższa kwoty 2015zł z zastrzeżeniem że kwota ta musi być nie mniejsza niż 2015,01zł.

Czyli jeśli dwie lub więcej osób będzie miało transakcje na kwotę 2015,01zł to one nie wygrają i będzie rozpatrywana kolejna kwota czyli 2015,02zł. Jeśli i ta kwota będzie osiągnięta przez dwie lub więcej osób, rozpatrywana będzie kolejne kwota, itd. aż do wyłonienia zwycięzcy.

Na pierwszy rzut oka konkurs wydaje się dziwny bo bank straci na tych którzy będą chcieli brać w nim udział a jednocześnie dokonywać zakupów na większą kwotę niż 2015zł. Jeśli posiadają drugą kartę (nie może być ten sam bank, bo kwoty się sumują) to będą nią dokonywać transakcji. Tą stratę bank sobie powetuje gdy uczestnik dokona przelewu z karty a BZWBK zgarnie minimum 15 zł.

Warto jeszcze przypomnieć, że do transakcji nie wliczają się operacje "dokonane w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako MCC 7995 - Obstawianie zakładów (włącznie z loteriami), Żetony w kasynach, MCC 6540 - westernunion, SKRILL, 6012, 6211, 6051, 4829, 6010, 7993 oraz 7994, oraz transakcje zwrotu na Kartę środków za zakupiony towar lub usługę -, w przypadku których Uczestnik dokonał płatności przy użyciu Karty, a następnie otrzymał w punkcie usługowym lub handlowym zwrot całości lub części kwoty tych transakcji na rachunek Karty lub w gotówce."

>>> link do wniosku o Konto Godne Polecenia <<<

Tablet w Citibank za kartę kredytową - Bank Handlowy

Citibank - tablet za wyrobienie karty kredytowej

***** promocja zakończona *****
**** sprawdź inne promocje wskazane na górze strony ****

Citibank czyli Bank Handlowy rozdaje tablety dla tych osób, które zamówią w banku kartę kredytową (Citibank Visa Silver, Citibank MasterCard Silver, Citibank Visa Gold, Citibank MasterCard Gold, Citibank Visa Platinum, Citibank MasterCard Platinum).

Jak przedstawia się regulamin promocji ?. Oto główne warunki:

 • promocja trwa od 07.01.2015 r. do 31.03.2015 r.
 • uczestnikiem może być osoba która od 01.01.2012 nie posiadała w Citibanku karty kredytowej,
 • brane są tylko wnioski wysłane przez internet (z innego źródła nie zostaną uznane),
 • tablet przyznawany jest dla pierwszych 3000 uczestników, którzy spełnią warunki promocji,
 • należy dokonać transakcji na łączną kwotę min. 1000 zł. nowo wydaną kartą w ciągu 30 dni od daty popisania przez bank umowy o kartę,
 • transakcje na kwotę 1000 zł. muszą być transakcjami bezgotówkowymi, nie liczą się przelewy oraz operacje zwrócone,
 • należy zalogować się min. 1 raz w serwisie transakcyjnym Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej w przeciągu 30 dni od daty podpisania przez bank umowy o kartę,
 • w dniu przyznania nagrody karta musi być aktywna,
 • nagroda zostanie przesłana na adres podany we wniosku o kartę,
 • oferta nie łączy się innymi promocjami.

Podatek od wygranej opłaci bank. W regulaminie nie ma pułapek, jest prosty, łatwy i przejrzysty. Plus za to dla banku.

Bank Handlowy podaje, że nagrodą jest tablet SM-T110 o wartości 449 zł brutto, na który udzielona jest 24 miesięczna gwarancja. Na allegro można taki kupić za 350-400 zł. choć zdarzają się również i po 450 zł. 

W podobnym temacie Karta kredytowa Citibank promocja 200 zł znajdziesz odpowiedź na pytania:
- po co Citibank daje taką nagrodę,
- jakie są koszty karty kredytowej,
- zalety posiadania karty.

Którą promocję wybrać ? Plusy i minusy:

Promocja 200 zł premii:
Plusy:

łatwiejsze uzyskanie nagrody, wystarczy dokonać 3 transakcji na łączną kwotę minimum 300 zł w terminie 3 miesięcy,
- 100 % pewność, że po spełnieniu warunków premia zostanie przyznana,
- ci co by chcieli sprzedać tablet nie muszą się martwić o to czy go sprzedadzą.
Minusy:
- dostajemy 200 zł zamiast droższego tablet-a.

Promocja tablet SM-T110:
Plusy:
- wyższa wartość nagrody.
Minusy:
- nieco trudniejsze warunki otrzymania nagrody,
- pozostaje niepewność czy zmieścimy się w pierwszych 3000 nagrodach,
- ci co chcą sprzedać tablet muszą martwić się czy go sprzedadzą.

Citibank prowadzi jednocześnie inną promocję kart kredytowych w której do wzięcia jest 200 zł. Więcej o tym w artykule: Karta kredytowa Citibank promocja 200 zł.

Aktualizacja artykułu dnia 21.01.2015 r.:

na stronie z wnioskiem o kartę dodano licznik z ilością osób które wzięły udział w promocji.