Blog finansowy - bank-karta-kredyt.pl

Bank Zachodni daje 700 zł - warunki

Bank ponownie rozdaje pieniądze. Tym razem można zgarnąć 700 zł za złożenie konta po spełnieniu kilku łatwych do zrealizowania warunków.
Konto należy założyć w przedziale czasowym od 24 marca 2014r. do 18 maja 2014r.
Promocja trwa od 24 marca 2014r. do 30 kwietnia 2015r.

Do promocji możesz przystąpić każdy kto:
* ma ukończone 18 lat
* otworzy konto Godne Polecenia wraz z kartą debetową i usługą bankowości elektronicznej BZWBK24 czyli dostęp do konta przez internet
* w ciągu 12 miesięcy przed otwarciem Konta Godnego Polecenia nie posiadał konta osobistego w złotych w Banku Zachodnim WBK
* podczas rejestracji/otwarcia konta poda numer telefonu komórkowego
* wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych

Nagroda 700zł, rozbita jest na 10 miesięcy po 70zł które dzieli się na dwie części.

Nagroda główna czyli 40zł przysługuje tym którzy spełnią w danym miesiącu wszystkie poniższe warunki:
* zapewni na konto wpływ wynagrodzenia od pracodawcy (lub innego świadczenia np. emerytury, renty) w wysokości minimum 1000zł
* wykona transakcje bezgotówkowe kartą lub naklejką zbliżeniową wydaną do konta na łączną kwotę minimum 300 zł
* zrealizuje z konta minimum trzy przelewy przez internet lub jeden przelew mobilny, który zostanie zaksięgowany w miesiącu złożenia dyspozycji

Nagroda dodatkowa w wysokości 30zł przysługuje tym którzy dostali w danym miesiącu nagrodę główna czyli 40zł, oraz wykonają co najmniej dwie spośród poniżej wymienionych czynności (może wykonać dwie takie same transakcje np. dwie wypłaty z bankomatu bez użycia karty):
* zakupy mobilne
wypłata z bankomatu bez karty
przelew na komórkę
* doładowanie GSM – pojedyncza transakcja na minimum 30zł
* zakup ubezpieczenia turystycznego

Jak widać warunki są banalne a 700zł w prezencie od banku to łakomy kąsek. Regulamin promocji jest krótki i czytelny. Nie ma w nim niejasności bądź ukrytych warunków o których by bank nie informował na stronie promocyjnej. Jest to spora zaleta i brawa dla Banku Zachodniego WBK, gdyż wiele innych banków w regulaminach stosuje pułapki o czym zapominają wspomnieć na swoich stronach.

 

Warto jednak zwrócić uwagę na punkty, które wydają się być oczywiste, ale nie każdy może o tym wiedzieć:

§5, pkt 3. W danym miesiącu Promocji uwzględniane będą Transakcje bezgotówkowe wykonane w ciągu miesiąca kalendarzowego Kartą lub Naklejką zbliżeniową wydaną do Konta dla Posiadacza Konta, które zostaną rozliczone najpóźniej do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wykonania transakcji. 

§5, pkt 4. W przypadku zwrotu towaru zakupionego Kartą lub Naklejką zbliżeniową, kwota transakcji zwróconej umniejszy wysokość Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą w miesiącu kalendarzowym, w którym rachunek został uznany kwotą transakcji.

§5, pkt 6. Pierwszym miesiącem, w którym Uczestnik powinien spełnić warunki uprawniające do otrzymania nagrody głównej w wysokości 40 zł i nagrody dodatkowej w wysokości 30 zł, jest miesiąc kalendarzowy następujący bezpośrednio po miesiącu, w którym zawarta została umowa o Pakiet Konta.

§5, pkt 8. Nagrody zostaną wypłacone na Konto w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniono warunki uprawniające do ich otrzymania. 

§5, pkt 9. Brak spełnienia warunków uprawniających do otrzymania nagrod w jednym z miesięcy nie powoduje braku możliwości otrzymania nagród w kolejnych miesiącach w Okresie przyznawania Nagrody. 

 

Promocja super, warto więc przyjrzeć się kontu, czy bank nie odbije to sobie w opłatach. I tutaj kolejna niespodzianka. BZWBK ma korzystną ofertę dla klientów, główne pozycje są zwolnione z opłat.

A oto one:

prowadzenie rachunku 0zł

przelew przez internet 0 zł

wyciąg wysłany listem zwykłym 0 zł (można zrezygnować i odbierać w formie .pdf)

opłata za kartę debetową MasterCard Omni 0zł, brak opłat miesięcznych i rocznych

wydanie drugiej i kolejnej ww. karty debetowej 0zł, brak opłat miesięcznych i rocznych

wyłata gotówki w bankomatach BZWBK oraz placówkach partnerskich 0zł

wyłata gotówki w bankomatach sieci PKO BP 0zł

wyłata gotówki w bankomatach sieci Millenium 1zł

wypłata gotówki w pozostałych bankomatach 5zł

wypłata gotówki w bankomatach za granicą 5zł

naklejka zbliżeniowa MasterCard Omni wydawana bez opłaty i zwolniona z opłaty rocznej

smsKod 0zł

pakiet alert24 maxi 9zł

pakiet alert24 mini 0zł, za każdy sms 0,30zł, za każdy e-mail 0zł

 

Czy warto skorzystać z promocji ? Zdecydowanie tak, konto rzeczywiście jest godne polecenia. Bank Zachodni gra w otwarte karty, nic nie ukrywa w regulaminie, na stronach podaje wszystkie ważniejsze informacje, konkurencja może brać z nich przykład. 700zł to spora suma za wykonanie tak prostych czynności, a do tego konto jest niemal za darmo. Małym minusem jest brak wszystkich darmowych bankomatów, ale ilość tych należących do BZWBK w połączeniu z PKOBP dają dobry wynik. Konto Godne Polecenia BZ WBK uznałbym na dzień dzisiejszy najlepszym wyborem dla tych, którzy nie mają jeszcze konta w tym banku.