Połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska + BGŻ
= Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

O połączeniu banków BNP Paribas Bank Polska z Bankiem BGŻ wiadomo było już zeszłego roku, ale dopiero w kwietniu 2015r. dokonano fuzji prawnej. W dniu dzisiejszym na stronach BNP Paribas pojawił się komunikat o treści:

"W grudniu 2013 r. Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas. 15 lipca 2014 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez BNP Paribas Fortis 98,5 proc. akcji Banku BGŻ. Następnie Grupa BNP Paribas otrzymała 2 września 2014 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Banku BGŻ. W ten sposób Bank BGŻ dołączył do Grupy BNP Paribas ..."

dalszą część artykuły przeczytasz na stronie http://www.bnpparibas.pl/polaczenie-z-bankiem-bgz.asp

W komunikacie prasowym z 9 kwietnia 2015r. czytamy:

"W najbliższych miesiącach nowy bank planuje przeprowadzić rebranding. Ponadto, w ciągu dwóch lat spodziewane jest zakończenie procesu integracji operacyjnej prowadzącej do powstania jednolitej, spójnej organizacji."

Czym jest rebranding bankowy?

Jest to wprowadzenie nowej nazwy, loga, wizerunku i strategii marketingowej. W najbliższych miesiącach możemy więc się spodziewać stopniowych zmian w ofertach ww. banków. Jedne z wyróżniających się rebrandingów został przeprowadzony przez UniCredit na Banku Pekao, do dnia dzisiejszego widzimy starego poczciwego żubra wraz z logiem UniCredit i starą nazwą banku czyli Pekao.

>>> konto bankowe w BNP Paribas <<<