Ciekawe opłaty w tabeli opłat i prowizji

Dziwne i wysokie opłaty w bankowych tabelach opłat i prowizji

Czytając dziś jeden z blogów natknąłem się na wpis w którym czytelnik pisał, że płaci 20zł za każdy przelew przychodzący na konto oszczędnościowe. Osobiście takiego wpisu w tabeli nie znalazłem ale natknąłem się na inny gdzie prowizja za wpłatę wynosi 60%. Postanowiłem więc z ciekawości sprawdzić co banki prezentują w swoich opłatach.

 Bank Zachodni

 • 60% - Wpłata w bilonie w walutach obcych (opłata dodatkowa). Opłata nie dotyczy spłat rat kredytów/pożyczek denominowanych w CHF, EUR i USD w walucie, w której kredyt/pożyczka jest denominowany/-a oraz wpłat z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat określonych w walutach obcych.

Alior Bank

 • 300 zł + koszty rzeczywiste banku zagranicznego - Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju (dotyczy przelewów zleconych powyżej 1 miesiąca wstecz)
 • 150 zł - Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Wyższej Jakości i Konto Internetowe
 • 80 zł - Przelew krajowy, zagraniczny lub europejski z tytułu otrzymanej renty/emerytury zagranicznej

Idea Bank

 • 590 zł - 148 USD - Awaryjne wydanie karty zastępczej (tymczasowej) poza granicami kraju
 • 115 zł - Windykacja: Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Posiadacza Rachunku (na skutek niewykonania przez Posiadacza Rachunku obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych)

ING Bank Śląski

 • 424 zł - 100 EUR - Poszukiwanie / prześledzenie transakcji płatniczej na życzenie Klienta, wykonanej powyżej 13 miesięcy wstecz, przelew walutowy

Rraiffeisen Polbank

 • 60% min. 15 zł - Opłata od wpłaty w EUR zawierającej bilon. Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych
 • 100 zł - Kopia dokumentu

Credit Agricole

 • od 696zł do 995zł (od 175 do 250 USD) - Awaryjna wypłata gotówki w przypadku utraty karty za granicą

Deutsche Bank

 • 500 zł do negocjacji - Prowadzenie konta osobistego db Elite
 • 628 zł - 148 EUR - Awaryjne wydanie karty zastępczej IQ World MasterCard (za granicą)
 • 4.000 zł - Opłata za Rozpatrzenie Wniosku - Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty mieszkaniowe z programem „Mieszkanie dla Młodych”
 • 420 zł - Dla nieruchomości standardowych, inspekcja nieruchomości przez pracownika Banku/osobę upoważnioną przez Bank/firmę zewnętrzną, wyznaczoną przez Bank, poprzedzająca udzielenie Kredytu/Pożyczki lub zmianę warunków udzielonego Kredytu/Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy wraz z weryfikacją harmonogramu rzeczowofinansowego/informacji o przedsięwzięciu oraz z weryfikacją wartości nieruchomości

zdj. https://www.flickr.com/photos/thundi/6052692914