Zmiany w tabeli opłat i prowizji T-Mobile Usługi Bankowe

Nowe opłąty od 1 sierpnia 2016r. 
w T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe wysłał dziś do swoich klientów email z informacją o zmianie tabeli opłat i prowizji. Email jest bardzo czytelny a bank w prosty i przejrzysty sposób zaprezentował zmiany jakie nastaną wraz z nadejściem sierpnia. Jak nietrudno się domyślić nie będą one dla nas korzystne, choć nie można też powiedzieć by były specjalnie dotkliwe. Pogorszą się nieco warunki posiadania kart debetowych jednak osoby które aktywnie z nich korzystają nie powinny odczuć zmiany (zakładając że wybiorą konto Premium). Plusem jest natomiast połączenie wydatków kart debetowych i kredytowych do obrotu zwalniającego z opłaty.

Zmiany wejdą w życie za:
Czas

Główne zmiany w tabeli opłat od 01.08.2016r.

 • Zmienia się warunek zwolnienia z opłaty za kartę w T-Mobile koncie/Koncie Freemium – od 1 sierpnia 2016, do transakcji zwalniających z opłaty za kartę będą wliczały się transakcje dokonane wszystkim kartami wydanymi do konta łącznie (również transakcje naklejkami zbliżeniowymi i kartami NFC) oraz transakcje kartą kredytową właściciela/współwłaściciela T-Mobile konta/Konta Freemium
 • Możliwość zrealizowania jednej darmowej wpłaty we wpłatomacie na T-Mobile konto/Konto Freemium w miesiącu, pozostałe będą kosztowały 6 zł
 • Każdy przelew Natychmiastowy w T-Mobile koncie/Koncie Freemium w Bankowości Internetowej / Bankowości Mobilnej będzie kosztował 6 zł
 • Bezpłatnie będą realizowane 3 wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie w miesiącu T-Mobile koncie/Koncie Freemium, pozostałe będą kosztowały 6 zł

Podstawowe zmiany w formie tabeli

Pozycja - Konto Freemium Do 31 lipca Od 1 sierpnia
prowadzenie rachunku bez zmian 0zł 0zł
przelew natychmiastowy
pierwsze 10 w miesiącu
0zł 6zł
przelew natychmiastowy
kolejne przelewy w miesiącu 
5zł 6zł
miesięczna opłata - karta debetowa do 31 lipca 2016r.
0 zł gdy klient nie ukończył 19 lat
0 zł gdy w miesiącu dokonano transakcji na min. 200zł
0/6zł  
miesięczna opłata - karta debetowa od 1 sierpnia 2016r.
0 zł gdy klient nie ukończył 19 lat
0 zł gdy w miesiącu dokonano transakcji na min. 200zł (do transakcji wliczane są wszystkie karty w tym kredytowe)
  0/6zł
wypłata gotówki w bankomacie w Polsce i za granicą do 31 lipca 2016r. 0zł  
wypłata gotówki w bankomacie w Polsce i za granicą od 1 sierpnia 2016r.
0 zł za 3 pierwsze wypłaty w miesiącu
  0/6zł
Wpłata gotówki we Wpłatomacie  do 31 lipca 2016r
0 zł za 3 pierwsze wpłaty w miesiącu
0/0,5%
min.1zł
 
Wpłata gotówki we Wpłatomacie od 1 sierpnia 2016r.
0 zł za pierwszą wpłatę w miesiącu
  0/0,5%
min.1zł

Pozostałe zmiany

Konto Premium a Freemium - główne różnice

 • Premium - 0/18,90 zł miesięczna opłata za konto
  0zł jeśli w miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 500zł - wliczane są karty kredytowe
 • Freemium - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • Premium - brak opłaty za kartę debetową
 • Freemium - 0/6 zł miesięczna opłata za kartę debetową
  0 zł gdy w miesiącu dokonano transakcji na min. 200zł - wliczane są karty kredytowe
 • Premium - brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą
 • Freemium - 0/6 zł - opłata za wypłatę gotówki  w bankomatach w Polsce i za granicą
  0 zł za 3 pierwsze wypłaty w miesiącu
 • Premium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 25zł
 • Freemium - maksymalny miesięczny zwrot za zakupy wynosi 15zł

Konto Premium warto założyć jeśli chcemy otrzymywać maksymalny zwrot za zakupy (promocja opisana w 5% moneyback w T-Mobile Usługi Bankowe) oraz swobodnie wypłacać pieniądze z bankomatów. Warto jednak mieć na uwadze, że musimy wówczas wydać min. 500zł kartami (debetowe i kredytowe sumują się) by konto było za 0zł w przeciwnym razie bank potrąci aż 18,90zł a premia za zakupy nie zostanie nam policzona.

Zgodnie z tym co twierdzi bank, zmiana kont z Premium na Freemium i odwrotnie odbyć się może po kontakcie z infolinią banku lub w placówce bankowej a operacja ta nie spowoduje ponoszenia dodatkowych opłat.