Zmiany w tabeli opłat Alior Bank i wchłonięcie produktów w byłym BPH

Alior Bank i były BPH w nowej tabeli opłat
od 27 marca 2017r. dla obecnych klientów

Na stronie głównej dawnego banku BPH pojawiała się dzisiaj informacja o zmianach jakie czekają klientów indywidualnych wywodzących się z banku BPH oraz obecnych klientów Alior Bank. Ta sama informacja została zamieszczona na stronie Aliora już w piątek z tą różnicą, że w dziale "aktualności".

Nowa tabela opłat od 27.03.2017r. w Alior Bank i byłym BPH dla obecnych klientów banku

Nowa tabela opłat obowiązuje od:

  • 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych do 9 stycznia 2017r.,
  • 27 marca 2017 r. w przypadku umów zawartych z klientami w ramach działalności przejętej z Banku BPH (z zastrzeżeniem, że w przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 27 marca 2017 roku na inny termin, nie późniejszy niż 4 maja 2017 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania w odrębnej komunikacji),
  • 10 stycznia 2017r. w przypadku umów zawartych od 10 stycznia 2017r.

Pozwolę sobie zacytować to co jest napisane na stronie bankowej.

"W związku z prawnym połączeniem Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, które nastąpiło 4 listopada 2016 r., Alior Bank przygotowuje się obecnie do ujednolicenia oferty produktów i usług oraz systemów informatycznych. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać klientów posiadających produkty przeniesione z Banku BPH od dnia fuzji operacyjnej, planowanej na 27 marca 2017 r. Od tego dnia również  wprowadzone zostają  niewielkie zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji  dotyczące  klientów indywidualnych Alior Banku.

Od dnia połączenia operacyjnego zaczną obowiązywać nowe regulaminy oraz taryfy opłat i prowizji. Wiązać się to będzie również ze zmianą  nazw posiadanych przez klientów produktów bankowych, w tym nazw rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Poniżej znajduje się lista kont wraz z nowymi nazwami oraz informacjami o opłatach miesięcznych za prowadzenie danego rachunku.

* Opłata nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunków określonych w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Zmianie ulegną również opłaty dotyczące kart debetowych wydanych do rachunków. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych z nich.

* Opłata nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunków określonych w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Zmiany w taryfie opłat i prowizji, które będą obowiązywały od dnia fuzji operacyjnej, dotyczą również pozostałych produktów, m.in.: kont oszczędnościowych, lokat, kart kredytowych, kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych. Mają one jednak mniejszy zakres. Klienci otrzymają szczegółową informację o wszelkich zmianach związanych z produktami przeniesionymi z Banku BPH."

Nowa tabela opłat dostępna jest pod tym adresem.

Alior Bank - Konto Internetowe

  • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
  • 0 zł - przelew krajowy internetowy
  • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za kartę debetową gdy w danym miesiącu dokonano transakcje bezgotówkowe na min. 100zł
  • 6 zł - opłata miesięczna za kartę debetową gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
  • 0 zł - brak opłaty za wypłatę gotówki w kraju w bankomatach własnych banku oraz sieci Euronet
  • 5 zł - opłata za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

Lokata 4% na 2 miesiące - premia

Oprocentowanie lokaty 2-miesięcznej wynosi 4% dla klientów, którzy założą lokatę w ciągu 30 dni od daty otwarcia a nowo otwarty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy będzie aktywny do dnia dokonywania aktualizacji oprocentowania. Oprocentowanie zostanie podniesione z 1% do 4%, a odsetki skorygowane, do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu założenia lokaty, w przypadku spełnienia powyższych warunków. Łączna suma lokat 2 miesięcznych nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych.