Bank Zachodni

 • Santander Bank - otwórz konto i o trzymaj premie

  Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje premie pieniężne.

  150 zł + 50 zł bon do Biedronki otrzymamy za zarejestrowanie się na stronie promocyjnej oraz wykonanie warunków promocji w których głównym jest wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem. Transakcje te trzeba wykonać w dwóch następujących po sobie miesiącach. Pozostałe opisane promocje łączą się dzięki czemu razem można otrzymać więcej niż 200 zł.

 • Santander Bank - konto z premią

  Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje premie pieniężne.

  100 zł voucher + 50 zł voucher do Biedronki otrzymamy za zarejestrowanie się na stronie promocyjnej oraz wykonanie warunków promocji w których głównym jest wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową oraz wpływ na konto min. 1.000 zł (można wpłacić np. dwa razy po 500 zł liczy się wpłacona suma a wysokość pojedynczej transakcji). Pozostałe opisane promocje łączą się dzięki czemu razem można otrzymać więcej niż 150 zł.

 • Santander Bank - 20 zł premii

  Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za wypełnienie formularza i udzielenie prostej odpowiedzi oferuje 20 zł nagrody dla pierwszych 2.500 osób. Nagroda wypłacona zostanie w formie przelewu na konto osobiste.

  Promocja przeznaczona jest dla klientów banku i zgłosić się można tylko jeden raz.

 • Santander Bank - 100/50 zł na pyszne.pl

  Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową i usługami Santander online oferuje voucher o wartości 100 zł lub 50 zł do wydania na stronie pyszne.pl. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 900 sztuk voucherów o wartości 100 zł oraz 600 sztuk voucherów o wartości 50 zł.

 • Santander Bank - 100 zł premii za konto

  Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową i usługami Santander online oferuje 100 zł premii.

  Promocja trwa do 31 grudnia 2018r. i przeznaczona jest dla studentów w wieku od 18 do 26 lat.

  Uczestnikiem promocji może być osoba nie posiadająca konta osobistego w Banku Zachodnim WBK po 1 marca 2018r.

 • Bank Zachodni - 200 zł premii za konto firmowe

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta firmowego z katą debetową oferuje 50 zł i 150 zł w formie karty podarunkowej do sklepów stacjonarnych oraz internetowego RTV Euro AGD.

  Promocja trwa do wyczerpania limitu nagród tj. 200 sztuk i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018r.

  Uczestnikiem promocji może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą która w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie posiadała konta firmowego w PLN w Banku Zachodnim.

  Jeśli przeczytałeś ten artykuł po zakończeniu promocji to i tak możesz brać udział w promocji przygotowanej dla kierowców w której bank zwraca pieniądze za tankowanie paliwa oraz przejazd autostradą.

 • Bank Zachodni - voucher zakupowy do pyszne.pl oraz 300 zł premii za przelew wynagrodzenia

  Bank Zachodni WBK ponownie w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje 50 zł i 100 zł do wydania na stronie pyszne.pl. Ilość voucher jest ograniczona i wynosi 800 sztuk.

  Poza wspominanym voucherem otrzymać możemy 50 zł miesięcznie przez 6 miesięcy co razem daje 300 zł. Warunkiem otrzymania tej premii jest przekazywanie wynagrodzenia na konto osobiste.

  Głównym warunkiem otrzymania voucherów jest wyrażenie zgód marketingowych oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 150 zł. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  O to czy otworzymy konto po tym jak zostanie otworzonych 800 kont bym się nie martwił, ponieważ banki po przekroczeniu puli nagród automatycznie zamykają możliwość wzięcia udziału w promocji. Nie po to BZWBK wydaje tyle kasy na promocję by mieć potem niezadowolonych klientów, nie jest wszak tajemnicą, że złe opinie rozchodzą się dziesięciokrotnie więcej razy niż te dobre.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • Bank Zachodni - premia 100 zł od banku dla studenta

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje 100 zł przekazana na konto osobiste. W promocji mogą wziąć udział osoby które nie ukończyły 26 lat oraz posiadające status studenta.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • Bank Zachodni - voucher zakupowy do pyszne.pl oraz 300 zł premii za przelew wynagrodzenia

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje 50 zł i 100 zł do wydania na stronie pyszne.pl. Ilość voucher jest ograniczona i wynosi 1000 sztuk.

  Poza wspominanym voucherem otrzymać możemy 50 zł miesięcznie przez 6 miesięcy co razem daje 300 zł. Warunkiem otrzymania tej premii jest przekazywanie wynagrodzenia na konto osobiste.

  Głównym warunkiem otrzymania voucherów jest wyrażenie zgód marketingowych oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 150 zł. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  O to czy otworzymy konto po tym jak zostanie otworzonych 1000 kont bym się nie martwił, ponieważ banki po przekroczeniu puli nagród automatycznie zamykają możliwość wzięcia udziału w promocji. Nie po to BZWBK wydaje tyle kasy na promocję by mieć potem niezadowolonych klientów, nie jest wszak tajemnicą, że złe opinie rozchodzą się dziesięciokrotnie więcej razy niż te dobre.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • Bank Zachodni - vouchery zakupowe do Ania Kruk i Douglas oraz 300 zł premii za przelew wynagrodzenia

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje 50 zł i 100 zł w formie voucherów zakupowych do wydania w sieci sklepów jubilerskich Ania Kruk. Ilość voucher jest ograniczona i wynosi 900 sztuk.

  Dodatkowo za otwarcie konta za pośrednictwem rozmowy wideo z doradcą otrzymać można voucher o wartości 50 zł do drogerii Douglas. W tym przypadku ilość voucherów została ograniczona do 125 sztuk.

  Poza wspominanymi powyżej voucherami otrzymać możemy 50 zł miesięcznie przez 6 miesięcy co razem daje 300 zł. Warunkiem otrzymania tej premii jest przekazywanie wynagrodzenia na konto osobiste.

  Głównym warunkiem otrzymania voucherów jest wyrażenie zgód marketingowych oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 150 zł. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  O to czy otworzymy konto po tym jak zostanie otworzonych 900 kont bym się nie martwił, ponieważ banki po przekroczeniu puli nagród automatycznie zamykają możliwość wzięcia udziału w promocji. Nie po to BZWBK wydaje tyle kasy na promocję by mieć potem niezadowolonych klientów, nie jest wszak tajemnicą, że złe opinie rozchodzą się dziesięciokrotnie więcej razy niż te dobre.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • Doładowanie telefonu w Orange z bonusem
  od Banku Zachodniego

  Bank Zachodni oferuje 20 zł tym klientom którzy doładują konto Orange na łączną kwotę min. 40 zł za pomocą usługi BZWBK24. Promocja jest ograniczona do pierwszych 700 uczestników i nie dłużej niż do 21 maja 2018r. 

  Uczestnikiem promocji mogą osoby posiadające konto i dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK.  Maksymalnie można otrzymać jedną nagrodę w promocji.

 • Bank Zachodni - premia za przelewanie wynagrodzenia na konto

  Bank Zachodni WBK w zamian za złożenie dyspozycji przekazywania wynagrodzenia na konto osobiste oferuje 50 zł miesięcznie przez 6 następujących po sobie miesiącach co razem daje 300 zł premii.

  W promocji mogą wziąć udział osoby które od 1 stycznia 2018r. nie otrzymywały wynagrodzenia za pracę na dowolne konto osobiste w Banku Zachodnim. Osoby które nie mają konta, mogą je otworzyć wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej. Otworzyć należy tzw. Konto Jakie Chcę lub Konto Jakie Chcę VIP.

  Ci którzy mają inne konto w BZWBK również mogą przystąpić do promocji, ale będą musiały złożyć wniosek o zmianę rachunku na jedno z ww. kont. Bank wymaga również, by podpisać umowę o dostęp do bankowości elektronicznej (jeśli dostęp jest już przyznany warunek ten jest spełniony automatycznie).

  Do promocji przystępujemy poprzez bankowość elektroniczną lub dzwoniąc na infolinię i złożeniu dyspozycji przekazywania wynagrodzenia. Najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego po złożeniu dyspozycji (miesiąc złożenia dyspozycji przekazania wynagrodzenia + dwa kolejne miesiące kalendarzowe) na wskazane konto musi wpłynąć min. 1500 zł tytułem wynagrodzenia.

  Zgodnie z regulaminem wynagrodzenie to: wpływ na konto w wysokości min. 1500 zł z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury świadczenia ZUS / KRUS /lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpływy własne w oddziałach lub wpłatomatach banku. 

  Nagroda wypłacana jest co miesiąc na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym został dokonany przelew wynagrodzenia. Uczestnik, który nie spełni warunków promocji i nie otrzymał w jednym z miesięcy nagrody może otrzymać nagrodę w kolejnym miesiącu.

  Jeśli nie masz jeszcze konta w Banku Zachodnim możesz je otworzyć w jednej z opisywanych promocji, dzięki czemu możesz otrzymać dodatkową premię (ostatnio opisana promocja: Bank Zachodni - 150 zł premii za otworzenie konta osobistego).

 • Bank Zachodni - premia za otworzeni konta

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje 50 zł i 100 zł. Promocja trwa do wyczerpania pierwszych 3000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 23 maja 2018r.

  Głównym warunkiem otrzymania premii jest wyrażenie zgód marketingowych oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 150 zł. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

  Promocja konta oszczędnościowego została opisana w artykule Bank Zachodni - konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,7% do końca lipca 2018r.

 • Bank Zachodni i Alerty24 SMS przez pół roku za darmo

   Osoby które mają konto w Banku Zachodnim lub je otworzą mogą skorzystać z promocji w której bank przez pół roku daje możliwość korzystania z usługi Alerty24. Warunkiem przystąpienia do promocji jest brak posiadania opisywanej usługi od 1 stycznia 2017r. oraz aktywować Alerty24 pakiet MINI najpóźniej do 30 września 2018r. Darmowe SMSy będą przychodzić w miesiącu w którym usługa została aktywowana oraz przez następnych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Jeden SMS w pakiecie MINI poza promocją kosztuje 30 groszy.

  Dzięki Alerty24 otrzymywać możemy powiadomienia SMSem o wybranych operacjach na koncie osobistym, karcie kredytowej oraz nieudanym logowaniu do bankowość elektronicznej.

 • Bank Zachodni i 100.000 zł na koncie oszczędnościowym z 2,7% oprocentowaniem

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie tzw. mobilnego konta oszczędnościowego oferuje oprocentowanie w wysokości 2,7% ważne do końca lipca 2018r. dla kwoty do 100.000 zł. Kwota powyżej 100.000 zł oprocentowana będzie w wysokości 0,4%. Od sierpnia 2018r. oprocentowanie dla całej kwoty wynosić będzie tylko 0,4%.

  Do promocji należy przystąpić na stronie promocyjnej wypełniając formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 30 czerwca 2018r. Umowę podpisujemy za pośrednictwem kuriera lub za pomocą przelewu internetowego z innego konta lub podczas rozmowy wideo lub za pomocą doradcy mobilnego poza siedzibą banku.

  Przy okazji przypominam o wciąż aktywnej promocji BZWBK z kontem osobistym. Opis promocji znajduje się w artykule Bank Zachodni - bon na zakupy do sklepu jubilerskiego Ania Kruk na 50 zł i 100 zł

 • 100 zł premii za kartę kredytową w Banku Zachodnim

  Bank Zachodni do 30 czerwca 2018r. oferuje 100 zł, tym którzy posiadają konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę" lub je otworzą oraz mają mniej niż 26 lat i wyrobią kartę kredytową.

  Bank wymaga by uczestnik promocji nie posiadał karty kredytowej w BZWBK przynajmniej od 28 lutego 2018r. oraz wykonał min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę w miesiącu podpisania umowy o kartę lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

  W terminie 14 dni od daty podpisania umowy na stronie promocyjnej należy wypełnić niezbędne dane wraz ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych i nie odwoływać tych zgód do czasu otrzymania premii.

  Wypłata nagrody nastąpi w trzecim miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca podpisania umowy. 100 zł zostanie przekazane na rachunek konta osobistego. W dniu wypłaty premii należy posiadać aktywną kartę kredytową oraz konto osobiste.

 • Bank Zachodni i Ania Kruk - darmowy bon na zakupy

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje 50 zł i 100 zł w formie bonów do wydania w sieci sklepów jubilerskich Ania Kruk. Ilość bonów jest ograniczona i wynosi 1000 sztuk.

  Głównym warunkiem otrzymania bonu jest wyrażenie zgód marketingowych oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 150 zł. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  O to czy otworzymy konto po tym jak zostanie otworzonych 1000 kont bym się nie martwił, ponieważ banki po przekroczeniu puli nagród automatycznie zamykają możliwość wzięcia udziału w promocji. Nie po to BZWBK wydaje tyle kasy na promocję by mieć potem niezadowolonych klientów, nie jest wszak tajemnicą, że złe opinie rozchodzą się dziesięciokrotnie więcej razy niż te dobre.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • Orange - premia za doładowanie konta

   Doładowując kartę SIM w Orange otrzymać można aż 60 zł premii oraz bilet do kina Cinema City.

  30 zł otrzymamy od Banku Zachodniego, 10 zł od Alior Banku, 10 zł od Banku Millennium i 10 zł od ING Bank Śląski. Wszystkie promocje łączą się, dzięki czemu razem można otrzymać 60 zł.

  Dodatkowo PKO BP za doładowanie oferuje bilet do kina Cinema City.

 • Bank Zachodni WBK - kartooswajanie

  Bank Zachodni WBK stworzył bardzo ciekawą stronę na której można się dowiedzieć jak działa karta kredytowa. Poradnik z pewnością przyda się tym, którzy nie do końca rozumieją jak naliczany jest okres bezodsetkowy. Poradnik znajdziesz pod TYM adresem.

  Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych.

 • Bank Zachodni - 200 zł premii na zakupy w allegro

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego oferuje tym razem 200 zł w formie bonów (2*100 zł) do wydania na stronie internetowej allegro.pl. Promocja ograniczona jest do pierwszych 300 osób które spełnią warunki promocji.

  Głównym warunkiem otrzymania bonu jest zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 500 zł, zalogowaniu się do bankowości internetowej lub mobilnej BZWBK oraz wykonanie transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIKiem na min. 150 zł najpóźniej do 10 lutego 2018r. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • BZWBK i przelew natychmiastowy z 30 zł premią

  Bank Zachodni oferuje do 30 zł premii tym klientom którzy wykonają przelewy ekspresowe oraz zapiszą się do promocji prowadzonej do 31 stycznia 2018r. i nie dłużej niż do wyczerpania puli nagród tj. 20.000 zł. O kolejności przyznawania nagród decyduje zasada: kto pierwsze ten lepszy.

  Celem wzięcia udziału w promocji należy zarejestrować swój udział na stronie promocyjnej. Zapisać mogą się osoby posiadające rachunek prowadzony w BZWBK z dostępem do bankowości elektronicznej.

 • Doładowanie telefonu w Orange z bonusem
  od Banku Zachodniego

  Bank Zachodni oferuje 20 zł tym klientom którzy doładują konto Orange na łączną kwotę min. 40 zł za pomocą usługi BZWBK24. Promocja jest ograniczona do pierwszych 2000 uczestników i nie dłużej niż do 16 stycznia 2018r. 

  Uczestnikiem promocji mogą osoby posiadające konto i dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK.  Maksymalnie można otrzymać jedną nagrodę w promocji.

 • Bank Zachodni - 100 zł do wydania na allegro

  Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego oferuje 100 zł w formie bonu do wydania na stronie internetowej allegro.pl. Ilość bonów jest ograniczona i wynosi 1000 sztuk.

  Głównym warunkiem otrzymania bonu jest zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 500 zł oraz zalogowaniu się do bankowości internetowej lub mobilnej BZWBK najpóźniej do 31 grudnia 2017r. Warunki są więc banalnie proste i każdy kto zdąży wziąć udział w promocji nie powinien mieć z tym problemu.

  W ramach promocji otwierane jest konto osobiste o nazwie "Konto Jakie Chcę".

 • Bank Zachodni
  powerbank za płatność kartą mobilną

  Bank Zachodni oferuje powerbank z logo visa. Bank nagradza pierwsze 1000 osób które spełnią warunki promocji a te są niezwykle proste do zrealizowania. Nim wykonamy transakcje promocyjne powinniśmy zarejestrować swój udział w formularzu w przeciwnym razie poprzednie transakcje nie będą brane pod uwagę.

 • Bank Zachodni
  40 zł za transakcje wykonane w aplikacji mobilnej

  Bank Zachodni oferuje bon Sodexo o wartości 40 zł, tym którzy posiadają konto w BZWBK z dostępem do bankowości elektronicznej oraz wykonają transakcje w aplikacji mobilnej. Bank nagradza pierwsze 2000 osób które spełnią warunki promocji a te są niezwykle proste do zrealizowania. Nim wykonamy transakcje promocyjne powinniśmy zarejestrować swój udział w formularzu w przeciwnym razie poprzednie transakcje nie będą brane pod uwagę.

 • BLIK - promocja w Banku Zachodnim
  20 zł za transakcje wykonane BLIKiem

  Bank Zachodni oferuje 20 zł, tym którzy posiadają konto w BZWBK oraz wykonają swoją pierwszą transakcje BLIKiem w tym roku. Bank nagradza pierwsze 1.500 osób które spełnią warunki promocji a te są niezwykle proste do zrealizowania.

 • Bank Zachodni - zwrot za zakupy
  z kartą kredytową 123
  w tym 4% na stacji paliw  Circle K i Statoil

  Bank Zachodni do 30 września 2018r. wspólnie z Circle K Polska Sp. z o.o. prowadzi promocję karty kredytowej o nazwie 123. W czasie trwania promocji otrzymywać będziemy dodatkowo 2% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na stacji paliw Circle K i Statoil. Ponieważ promocja ta łączy się z ogólną promocją karty 123 to wspomniane 2% będzie doliczane do 2% za zakupy na stacji paliw co razem daje nam 4% zwrotu.

  W przypadku karty kredytowej 123, sprzedażą premiową objęte są transakcje bezgotówkowe:

  • 1% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako supermarkety spożywcze,
  • 2% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako stacje paliw i automatyczne stacje paliw
  • 3% wartości transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako restauracje i fast foody (fast food restaurants)
  • Bank Zachodni
   zwrot do 40 zł za kupno biletu przez aplikację BZWBK

   Jeśli w od 2 do 31 października br. kupisz w aplikacji mobilnej BZWBK bilet na dowolne wydarzenie kulturalne, masz szansę na zwrot nawet 40 zł. Bilety muszą zostać zakupione w aplikacji BZWBK24 mobile w zakładce „BILETY, PARKINGI I TAXI” > Wydarzenia za pomocą dyspozycji Przelew24.
   Jeśli na bilet wydasz np. 25 zł  dostaniesz 25 zł zwrotu, jeśli wydasz 35 zł - dostaniesz 35 zł, jeśli wydasz 60 zł - dostaniesz 40 zł, bo osiągniesz maksymalną kwotę zwrotu.

   Pula nagród to 20.000 zł co razem daje 500 osób, które otrzymają maksymalny zwrot 40 zł. Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do 15 listopada na konto, z którego zapłacono za bilety. Obowiązuje zasada: 1 uczestnik = 1 nagroda.

  • 100 zł premia za świadectwo szkolne
   od Banku Zachodniego

   W Banku Zachodnim w ramach nowej promocji, wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 13 lat i nie ukończyli 20 lat, jeżeli posiadają lub założą Konto Jakie Chcę w Banku Zachodnim WBK i pokażą swoje świadectwo za poprzedni rok szkolny ze średnią co najmniej 4.0 otrzymają na swoje konto nagrodę 50 zł.

   Bank nagrodę przyznaje za rok szkolny 2016/17 oraz za rok szkolny 2017/18, dlatego jeżeli na ostatnim świadectwie średnia ocen była niższa to wciąż jest jeszcze szansa na nagrodę za obecny rok szkolny.  Wystarczy podciągnąć się w nauce. Ci którzy zawsze mają średnią powyżej 4.0 mogą otrzymać 2 nagrody.

   Świadectwem można pochwalić się w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku. Promocja trwa do 31 sierpnia 2018r.

  • Karta Cinema City Unlimited 50% taniej
   z kartą kredytową Banku Zachodniego

   Bank Zachodni ponowił promocję karty kredytowej w której oferuje zwrot 50% przez najbliższe 12 miesięcy za abonament Cinema City Unlimited. Rocznie możemy więc zyskać 264 zł jeśli wybierzemy kartę do wszystkich kin Cinema City w Polsce z wyjątkiem Warszawy lub 312 zł jeśli wybierzemy kartę z dostępem do wszystkich kin, włącznie z Warszawą. W ramach abonamentu filmy 2D dostępne są bez żadnych opłat, a za seanse w formatach specjalnych: 3D, Imax, 4DX, VIP wymagana jest niewielka dopłata.Użytkownicy Kart Unlimited posiadający abonament bez kin warszawskich, mogą korzystać z oferty kina warszawskich z dopłatą 4 zł do każdego biletu. Wysokość dopłaty do biletów 3D sprawdzimy na końcu regulaminu

   Głównym warunkiem otrzymania premii jest wyrobienie karty kredytowej Banku Zachodniego, przystąpienie do promocji oraz wykonywanie co miesiąc min. 4 transakcji bezgotówkowych. Jeśli w danym miesiącu nie spełnimy warunku wykonania 4 transakcji to bank nie zwróci nam 50% opłaty ale w następnym miesiącu wciąż będziemy mogli otrzymać premię o ile tylko wykonamy wymagane transakcje.