Otwórz serce dla Nikoli

Zbiórka pieniędzy na łóżko dla dziecka

Co pewien czas w dziale Fundacje zamieszczamy artykuły o organizacjach OPP sprawdzając ich raporty. Dotychczas źle wypadła Fundacja Dzieci Niczyje oraz UNICEF. Tym razem nie opiszemy fundacji, której podopieczną jest Nikola Sworowska, choć ta w przesłanych raportach wypada bardzo dobrze. Aktualnie trwa zbiórka pieniędzy na łóżko, które kosztuje aż 15.880zł. Zebrane pieniądze pozwolą zmniejszyć cierpienie jakie codziennie przechodzi 7 letnie dziecko wraz z rodziną.

Szczegóły na stronie https://www.facebook.com/serce.dla.nikoli

oraz http://pomocwiecej.com.pl/nikola-sworowska.html