Nielimitowany internet mobilny na abonament - listopad 2017r.

W jakiej sieci nielimitowany internet mobilny na abonament
listopad 2017r.

Nielimitowany internet mobilny na abonament bez problemu znajdziemy w ofertach sieci komórkowych. Dość znacznie różnią się one parametrami oraz cenami. Czy internet bez limitu rzeczywiście jest nielimitowany? Tak i nie. W regulaminach znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu pakietu danych prędkość może spaść do tej jaka zawarta jest w umowie a te często napisane są niejasno, problem niejednokrotnie pogłębiają pracownicy infolinii którzy podają sprzeczne informacje.

Nim jednak zdecydujemy się podpisać umowę na czas określony, warto kupić testowo kartę SIM np. do telefonu LTE i sprawdzić jaką prędkość będziemy osiągać, może się bowiem okazać że w miejscu w którym najczęściej będziesz korzystać z internetu sieć jest na tyle mocno obciążona że uzyskane wyniki nas nie zadowolą.

Poniższe zestawienie zakłada, że zgadzamy się na faktury elektroniczne by nie płacić dodatkowo za wersję papierową oraz rezygnujemy z płatnych dodatków np. ochrona internetu, TV.

Zmiany w porównaniu z poprzednim miesiącem:

 • T-Mobile - uwzględniono nową ofertę - internet domowy który jest jednocześnie internetem mobilnym
 • Plus - nowa data regulaminów

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

internet mobilny na abonament - listopad 2017r.

 T-Mobile

 • 29,99 zł miesięcznie -  30 GB - bez lub z urządzeniem
 • za 30 zł opcja wykupienia LTE bez limitu
 • w promocji 3 miesiące za 0 zł
 • po wykorzystaniu 30 GB prędkość ograniczona do 16 kb/s
 • przy wykupionym LTE bez limitu po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 2 Mb/s

 • 39,99 zł miesięcznie - 50 GB - bez lub z urządzeniem
 • za 20 zł opcja wykupienia LTE bez limitu
 • w promocji 3 miesiące za 0 zł
 • po wykorzystaniu 50 GB prędkość ograniczona do 16 kb/s
 • przy wykupionym LTE bez limitu po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 2 Mb/s

 • 79,99 zł miesięcznie - bez lub z urządzeniem
 • w promocji 6 miesięcy za 1 zł
 • operator twierdzi że ta taryfa nie ma limitu danych

 • 45,00 zł miesięcznie - z urządzeniem
 • prędkość ograniczona do 20 Mb/s
 • nie ma limitu danych

 • 55,00 zł miesięcznie - z urządzeniem
 • prędkość ograniczona do 60 Mb/s
 • nie ma limitu danych

Ograniczenia:

Regulamin "Internet LTE 4G - tylko SIM" od 25.08.2017r.

Regulamin "Internet LTE 4G - modem/router na raty przez 24 miesiące w T-Mobile/TMub" od 25.08.2017r.

3.1.1. „Pakiet Danych” jest odnawiany dla każdego Cyklu Rozliczeniowego. Dane z pakietu niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym przepadają z jego końcem. Po wyczerpaniu „Pakietu Danych” nastąpi ograniczenie prędkości transmisji do 16 kb/s. Za korzystanie z mobilnego Internetu w ramach tego ograniczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty. Rozliczenie konsumpcji danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za dane odebrane

3.2.6. Po przekroczeniu przez Abonenta korzystającego z usługi „LTE bez limitu” 100 GB transmisji danych w technologii LTE w Cyklu Rozliczeniowym, prędkość transmisji ulegnie obniżeniu do końca tego cyklu i będzie wynosić nie więcej niż 2 Mb/s w przypadku danych pobieranych oraz nie więcej niż 2 Mb/s w przypadku danych wysyłanych. Ograniczenie to nie będzie miało wpływu na prędkość transferu danych poza usługą „LTE bez limitu”.

Ograniczenia:

Regulamin "Internet domowy na raty przez 24 miesiące w T-Mobile" od 22.09.2017r.

Internet Domowy jest cykliczną usługą ważną dla każdego Cyklu Rozliczeniowego. Zapewnia on nielimitowany dostęp do mobilnego Internetu w Sieci, co oznacza możliwość korzystania z tej usługi w Sieci bez limitu objętości danych i bez zmiany deklarowanej dla danej opcji szacunkowej prędkości maksymalnej – przez cały czas obowiązywania Umowy.

Podsumowanie: W regulaminie T-Mobile znajdziemy informację o ograniczeniu prędkości gdy przekroczymy limit danych 100 GB. Po przekroczeniu prędkość może spaść do 2Mb/s jednak operator twierdzi, że zapis ten nie dotyczy oferty Internet Max ale taryfy Comfort i Relax co może wprowadzać w błąd.

W ofercie internetu domowego który jest równocześnie internetem mobilnym mamy nielimitowaną ilość pobieranych danych ale jest za to nakładana maksymalna prędkość łączą, nie musimy więc się martwić o to, że przekroczyliśmy pakiet 100 GB.

Orange

 • Internet Mobilny
 • 9,99 zł miesięcznie - 10 GB - bez urządzenia
 • po wykorzystaniu 10 GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s

 • Internet Mobilny
 • 39,99 zł miesięcznie - 50 GB - bez urządzenia
 • 47,99 zł miesięcznie - 50 GB - z najtańszym urządzeniem
 • po wykorzystaniu 50 GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s

 • Internet Domowy 4G
 • 69,99 zł miesięcznie - 250 GB - bez urządzenia
 • 79,99 zł miesięcznie - 250 GB - z najtańszym urządzeniem
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej
 • dodatkowe 100 GB z prędkością LTE możemy wykorzystać w strefie domowej oraz poza strefą
 • po wykorzystaniu 250 (150+100) GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s w strefie domowej
 • po wykorzystaniu dodatkowych 100 GB dostępnych poza strefą oraz w strefie domowej prędkość ograniczona do 16 kb/s poza strefą domową
 • w strefie domowej w pierwszej kolejności zużywany jest pakiet 150 GB strefy domowej a potem dodatkowy pakiet 100 GB dostępny w strefie oraz poza strefą
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00

Ograniczenia:

Regulamin "Internet Mobilny" od 21.08.2017r.

2) Mogą Państwo korzystać z dostępu do internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania Pakietu danych na konto dostępnego w ramach usługi Internet Mobilny i w ramach innych usług z Pakietem danych na konto, a potem z pozostałych pakietów dostępnych dla usługi Internet Mobilny. Po wyczerpaniu wszystkich pakietów mamy prawo ograniczyć prędkość do 1 Mb/s.

3) W pierwszej kolejności korzystają Państwo z podstawowego Pakietu danych na konto i Pakietu danych na konto dostępnych w ramach innych ofert. Po ich wyczerpaniu automatycznie udostępniamy Państwu zapasowy Pakiet danych na konto, co powoduje jednocześnie wzrost opłaty abonamentowej o 10 zł w danym okresie rozliczeniowym.

4) Niezależnie od Pakietu danych na konto zapewniamy Państwu możliwość dokupienia 10 GB w cenie 10 zł do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym. Powiększa to Pakiet danych na konto. Zamówienie mogą Państwo złożyć poprzez indywidualne konto klienta na naszej stronie internetowej. Aktywacji dokonamy w ciągu 24 godzin

Ograniczenia:

Regulamin "Internet Domowy 4G" od 21.08.2017r.

2) W Strefie Internetu domowego mogą Państwo korzystać z dostępu do internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 150 GB (internet w Strefie), a następnie z pozostałych pakietów danych dostępnych w danym okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych mamy prawo do ograniczenia prędkości do 1 Mb/s

3) Poza Strefą Internetu domowego mogą Państwo korzystać z dostępu do internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 100 GB („Pakiet danych na konto”), a następnie z pozostałych pakietów dostępnych w ramach konta abonenckiego w danym okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów mamy prawo do ograniczenia prędkości do 16 kb/s

4) Niezależnie od Pakietu danych na konto i Internetu w Strefie otrzymują Państwo możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Szczęśliwe Godziny. Zapewnia ona dostęp do internetu bez ograniczeń prędkości i limitów danych w godzinach 00:00-08:00. Usługa nie wpływa na jakiekolwiek dostępne pakiety danych.

2) Wyznaczenie Strefy następuje automatycznie na podstawie Państwa aktualnej lokalizacji przy pierwszym połączeniu z internetem. Strefa obejmie obszar 500 metrów od miejsca, w którym nawiązali Państwo połączenie z internetem.

3) Za pośrednictwem indywidualnego konta klienta na stronie www.orange.pl/zaloguj, mogą Państwo dezaktywować Strefę na danym obszarze i odpłatnie wyznaczyć ją na innym obszarze.

Podsumowanie: W regulaminie Orange znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu pakietu danych operator ma prawo ograniczyć prędkość do 1 Mb/s. Jeśli mamy wybrany pakiet z strefą domową to prędkość w strefie domowej po przekroczeniu pakietu wynosi 1 Mb/s a 16 kb/s poza strefą.

 

Play

 • 49,99 zł miesięcznie - 100 GB - bez urządzenia
 • 59,99 zł miesięcznie - 100 GB - z najtańszym urządzeniem
 • po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s

Ograniczenia:

Regulamin "Play internet bez limitu GB II" od 18.05.2017r.

Regulamin "Play internet tylko SIM bez limitu GB z TV" od 19.04.2017r.

5. Operator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączenia transmisji danych dla klientów P4. Przez jakość rozumie się tu stabilność połączenia z siecią, prędkość transmisji wysyłania i pobierania danych. W związku z tym po przekroczeniu przez Abonenta 100 GB transmisji danych w pełnym Okresie Rozliczeniowym szacunkowa prędkość maksymalna transmisji danych ulega obniżeniu do końca tego okresu i wynosi 1Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych

6. Limit 100 GB nie obejmuje transmisji danych w ramach usług i pakietów dodatkowych przyznawanych na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach Ofert Promocyjnych lub Regulaminach Usług, przy czym obniżenie prędkości, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może dotyczyć również transmisji danych w ramach usług dodatkowych, z których Abonent korzysta

9. Po Okresie Zastrzeżonym, tzn. po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony, Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony”. Szacunkowa prędkość maksymalna transmisji danych ulega w takim wypadku obniżeniu do końca tego okresu i wynosi 32 kb/s. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w której intensywne korzystanie z transmisji danych może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych użytkowników sieci.

Podsumowanie: W regulaminie Play znajdziemy informację o tym, że internet nielimitowany hula z prędkością LTE do 100 GB a potem ulega obniżeniu do 1Mb/s. Po tym jak miną 24 miesiące przechodzimy na umowę na czas nieokreślony i wówczas po wykorzystaniu w danym miesiącu 100 GB prędkość internetu może spaść do 32 kb/s.

Plus

 • 29,99 zł miesięcznie - 30 GB - bez urządzenia
 • 36,99 zł miesięcznie - 30 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 2 miesiące za 0 zł
 • po wykorzystaniu 30 GB prędkość ograniczona do 32 kb/s

 • 49,99 zł miesięcznie - 50 GB - bez urządzenia
 • 56,99 zł miesięcznie - 50 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 2 miesiące za 0 zł
 • po wykorzystaniu 50 GB prędkość ograniczona do 32 kb/s

 • 69,99 zł miesięcznie - 80 GB - bez urządzenia
 • 76,99 zł miesięcznie - 80 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 2 miesiące za 0 zł
 • po wykorzystaniu 80 GB prędkość ograniczona do 32 kb/s

 • 89,99 zł miesięcznie - 100 GB - bez urządzenia
 • 96,99 zł miesięcznie - 100 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 2 miesiące za 0 zł
 • po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 32 kb/s

Ograniczenia:

Regulamin "Ja + Internet LTE z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym – 2 abonamenty gratis" od 06.11.2017r.

Regulamin „Ja + Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące w Sklepie Internetowym – 2 abonamenty gratis" od 06.11.2017r.

11. Po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym podstawowego limitu transmisji danych wynikającego z wybranego Promocyjnego Planu Cenowego, prędkość transmisji danych zostanie obniżona do prędkości maksymalnej 32 kb/s, chyba że Abonent korzysta z Usługi „Internet LTE bez limitu danych” lub „Internet LTE bez limitu danych za 0 zł”

13. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości maksymalnej 32 kb/s

Podsumowanie: W regulaminie Plusa znajdziemy informację o tym, że zgodnie z polityką FUP po wykorzystaniu pakietu danych prędkość internetu może zostać obniżona do 32 kb/s.

Na początku regulaminu w tabeli przeczytać możemy, że prędkość pobierania danych w ramach usługi „Internet LTE bez limitu danych”, „Internet LTE bez limitu danych za 0 zł” po przekroczeniu podstawowego limitu transmisji danych wynosi 5 Mb/s dla pakietu 30 GB oraz maksymalna w pozostałych pakietach. Rodzi się w takim razie pytanie po co kupować droższy pakiet 100 GB skoro prędkość po przekroczeniu danych jest podobno taka sama jak w 80 GB i 50 GB.  Na tak zadane pytanie pracownicy infolinii odpowiadali różnie. Jedni twierdzili, że ważny jest punkt regulaminu z FUP który stanowi, że po przekroczeniu danych prędkość może uleć obniżeniu do 32 kb/s a inni twierdzili, że mając pakiet wyższy prędkość może zostać obniżona później np. przy pakiecie 80 GB ograniczenie może zostać nałożone po 200 GB. Na forach internetowych przeczytać można, że Plus nakłada ograniczenia różnie. Niektórzy twierdzą, że mają pakiet przekroczony 2-3 krotnie i nie zostało nałożone ograniczenie, zaś inni narzekają, że limit prędkości nastąpił dość szybko. Z tego też względu, regulamin Plusa jest najbardziej zagmatwany i dla bezpieczeństwa można uznać, że po przekroczeniu pakietu danych w ramach prowadzonej polityki FUP ograniczenie może zostać nałożone w każdej chwili.

Jaką sieć wybrać na mobilny internet z abonamentem ?

Przepustowość LTE nie wszędzie jest taka sama. Nim zawrzemy umowę, warto kupić karty SIM np. do telefonu z LTE i na nim sprawdzić jaką osiągamy w danym punkcie prędkość, może się bowiem okazać, że najbardziej atrakcyjnie cenowo oferta nie sprosta naszym wymaganiom prędkościowym bo stacja nadawcza w tym miejscu będzie zbyt obciążona.

Co jeśli nie wiemy ile transferu zużywamy korzystając z internetu? Warto ściągnąć program NetWorx który w tle będzie mierzył pakiety odebrane i wysłane.

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

** sprawdź oferty na abonament telefoniczny **

** sprawdź oferty na kartę bez abonamentu **

Kliknij by przejść na stronę operatora telefonicznego

> Orange> Play > T-Mobile> Plus <

         

LTE mobilny

Powyższe zestawienie zawiera wybrane oferty operatorów