Do 700 zł premii + antena gratis za abonament z nc+

Promocja w nc+ - kasa za podpisanie umowy

W nc+ trwa promocja w której otrzymać możemy pieniądze za przedłużenie lub podpisanie nowej umowy abonamentowej. Wartość premii uzależniona jest od tego jaką ofertę wybierzemy. Premię otrzymamy w wysokości: 100 zł za pakiet Comfort, 150 zł za pakiet Extra i Start z Canal+, 200 zł za Comfort z Canal+, 250 zł za Extra z Canal+, 300 zł za Superpremium, 400 zł za VIP i 500 zł za VIP Max. Dodatkowo nc+ daje 100 zł dobranie internetu i 100 zł za telefon. Oferta z pewnością jest ciekawa i warto się jej przyjrzeć bliżej.

Pieniądze otrzymujemy w formie karty przedpłacowej która zostaje zasilona odpowiednia kwotą. Kartą tą możemy płacić tak samo jak kartą debetową, nie wypłacimy nią jednak pieniędzy w bankomacie.

Antenę za 1 zł otrzymają te osoby, które podpisują nową umowę abonamentową.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony 

Do 700 zł w prezencie od nc+ za podpisanie umowy

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów przedpłaconych kart płatniczych. O przyznaniu karty decyduje kolejność spełnienia warunków promocji.

W promocji może wziąć udział osoba, która łącznie spełni następujące warunki:

 • w okresie promocji przedłuży albo zawrze z umowę o świadczenie usług na okres 24 miesięcy, na jeden z pakietów TV określony w tabeli
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • podpisze w czytelny sposób formularz karty wydany przez organizatora wraz z kartą.

Karta zostanie zasilona środkami pieniężnymi wskazanymi w tabeli w ciągu 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), po spełnieniu przez uczestnika następujących warunków:

 • w przypadku przedłużenia umowy TV: po dokonaniu aktywacji karty przez stronę internetową moje.ncplus.pl w terminie do 60 dni od daty przedłużenia umowy TV (szczegółowa instrukcja dotycząca aktywacji Karty jest podana po zalogowaniu się albo po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do moje.ncplus.pl),
 • w przypadku zawarcia umowy TV:
  • po dokonaniu aktywacji Karty przez stronę internetową moje.ncplus.pl w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy TV (szczegółowa instrukcja dotycząca aktywacji Karty jest podana po zalogowaniu się albo po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do moje.ncplus.pl),
  • po terminowym uregulowaniu pierwszej opłaty wskazanej na dokumencie płatniczym, a w przypadku skorzystania z promocji na Pakiet VIP+ Max pierwszej i drugiej opłaty; w tym przypadku karta zostanie zasilona środkami pieniężnymi w dwóch, równych miesięcznych transzach; pierwsza transza (250 zł) po uregulowaniu pierwszej opłaty i kolejna transza (250 zł) po uregulowaniu drugiej opłaty

W przypadku przedłużenia umowy TV drogą telefoniczną albo zawarcia umowy TV drogą telefoniczną bądź na stronie internetowej www.ncplus.pl, zasilenie karty środkami pieniężnymi wskazanymi w tabeli nastąpi w ciągu 25 dni roboczych od daty przedłużenia albo zawarcia Umowy TV, przy spełnieniu warunków opisanych powyżej.

W ramach promocji karta może zostać zasilona dodatkowymi środkami pieniężnymi wskazanymi w tabeli, jeżeli w ciągu 30 dni od daty przedłużenia albo zawarcia umowy TV, uczestnik zawrze jedną Umowę INTERNET lub jedną Umowę TELEFON na okres 24 miesięcy. W takim przypadku zasilenie Karty dodatkowymi środkami pieniężnymi nastąpi w ciągu 25 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Kartę można otrzymać wyłącznie w okresie promocji, natomiast korzystanie z karty jest możliwe do wyczerpania środków pieniężnych, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2018 r. udostępnionych na karcie.

Środki pieniężne, które nie zostaną wykorzystane przez do 31 maja 2018 r., nie będą podlegały zwrotowi.

Uczestnik nie może dokonywać wypłaty środków pieniężnych z Karty w bankomatach.

Wydanie karty nastąpi:

 • w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży w dniu przedłużenia albo zawarcia umowy TV
 • w przypadku przedłużenia umowy TV przez telefon, odbiór karty w autoryzowanym punkcie sprzedaży będzie możliwy do końca miesiąca, w którym doszło do przedłużenia umowy TV oraz w trakcie kolejnego miesiąca (30 dni)
 • za pośrednictwem kuriera w przypadku zawarcia umowy TV telefonicznie albo na stronie internetowej www.ncplus.pl