Nielimitowany internet domowy mobilny LTE - zestawienie - marzec 2016r.

Zestawienie na nielimitowany internet mobilny do domu

Nielimitowany internet mobilny domowy bez problemu znajdziemy w ofertach sieci komórkowych. Dość znacznie różnią się one parametrami oraz cenami. Czy internet bez limitu rzeczywiście jest nielimitowany? Tylko u jednego z niżej wymienionych operatorów tj. w T-Mobile możemy powiedzieć, że otrzymujemy internet bez limitu danych. Na drugim miejscu znajduje się Orange z ograniczeniem 150GB, potem jest Play ze 100GB a na końcu wylądował Plus którego oferta jest najmniej zrozumiała i niejasna a odpowiedzi należy szukać w regulaminie oraz infolinii. Nie trzeba było zaglądać do regulaminów w Orange oraz Play by wiedzieć, że internet nielimitowany ma ograniczenie do 150GB i 100GB bo operatorzy się z tym nie kryją i informują wprost przy prezentacji ofert. W Plusie takiej informacji nie zobaczymy.

Poniższe zestawienie zakłada, że zgadzamy się na faktury elektroniczne by nie płacić dodatkowo za wersję papierową.

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

Aktualne zestawienie ofert nielimitowanego internetu mobilnego do domu

 T-Mobile

 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 49,90 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • umowa na 24 miesiące
 • internet LTE bez ograniczeń

Ograniczenia: W przypadku wysokiego zużycia danych przez Abonenta, obciążającego sieć w sposób zagrażający jej prawidłowemu funkcjonowaniu lub/i korzystaniu z niej przez innych użytkowników, Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek. Od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie to zostanie zniesione, jednakże ponowne wystąpienie przesłanek wskazanych w zdaniu poprzednim uprawnia Operatora do ponownego jego zastosowania.

Podsumowanie: W regulaminie T-Mobile nie znajdziemy informacji o ograniczeniu prędkości gdy przekroczymy limit danych. Prędkość zostanie nam obniżona w skrajnych przypadkach np. udostępnianie internetu kilku osobom co mocno obciąży transfer. Nie musimy się obawiać, jeśli z internetu mobilnego będzie korzystać rodzina. Konsultantka na infolinii poinformowała, że nie słyszała by komuś z tego powodu ograniczyli dostęp a przewidziany limit indywidualny ustalany jest aż do 1000GB co ma nam pozwolić na bezproblemowe korzystanie z usług T-Mobile. Warto zwrócić jednak uwagę, że operatorzy telefoniczni na świecie jak i w Polsce toczyli już boje z osobami które udostępniały tzw. nielimitowany internet innym osobom, co nadwyrężało moc sieci. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo nie po to płacimy miesięcznie niemałe pieniądze by inni zapychali nam łącza bo siedzą w kilku na jednej linii. Podstawowa zasada brzmi: jeden dom - jedna oferta.

Orange

 • 79,90 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 150GB
 • 1,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 29,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej potem prędkość może spaść do 1Mb/s
 • 40 GB poza strefą domową
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • umowa na 24 miesiące
 • 59,90 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 150GB
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 29,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej potem prędkość może spaść do 1Mb/s
 • 20 GB poza strefą domową
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: W Strefie Internetu domowego oraz w przypadku połączeń realizowanych w technologii CDMA, Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 150 GB, a następnie pozostałych pakietów danych dostępnych w Okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 1 Mb/s.

Poza Strefą Internetu domowego Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością do wyczerpania w Okresie rozliczeniowym pakietu danych właściwego dla danego Planu taryfowego. Po wyczerpaniu pakietu danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 64 kb/s.

W przypadku przemieszczania się przy nawiązanym połączeniu z Internetem, po wejściu do Strefy Internetu domowego Abonent powinien zakończyć bieżące połączenie i ponownie je nawiązać. W innym razie całe połączenie zakwalifikowane będzie jako zrealizowane poza Strefą Internetu domowego.

Podsumowanie: W regulaminie Orange znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu 150GB w strefie domowej prędkość zostanie obniżona do 1Mb/s. Strefa domowa to miejsce które zostanie ustalone w momencie aktywacji a zasięg strefy wynosić będzie 500 metrów od danego miejsca. Strefę można zmienić ale usługa taka jest płatna. Nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00-08:00 otrzymamy na cały okres umowy jeśli wniosek złożymy przez internet, umowa podpisana w salonie spowoduje, że usługę tą otrzymamy tylko na 6 miesięcy. Oferta Orange nie jest atrakcyjna, w większości przypadków 150GB powinno wystarczyć.

 

Play

 • 69,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
 • 1,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 39,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 1Mb/s
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: W każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym, limit transmisji danych w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony” przyznawany jest pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. Od 00:00 do czasu przyznania limitu transmisji danych Abonent może korzystać z limitu przyznanego w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, jednak prędkość w tym okresie może zostać obniżona i wynosić nie więcej niż 1 Mb/s, zgodnie z ust. 5 poniżej.

Po przekroczeniu przez Abonenta 100 GB transmisji danych w pełnym Okresie Rozliczeniowym szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do końca tego okresu i wynosi nie więcej niż 1 Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 384 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych.

Po Okresie Zastrzeżonym, tzn. po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony, Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony”. W takim przypadku do końca Okresu Rozliczeniowego Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 32 kb/s. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w której intensywne korzystanie z transmisji danych może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych użytkowników sieci.

Elementem niniejszej Oferty Promocyjnej jest usługa „Ochrona Internetu” – świadczona bez dodatkowych opłat przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy (opłata w ramach Abonamentu). W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z ust. 8 poniżej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych Okresach Rozliczeniowych a za korzystanie z usługi pobierana będzie opłata abonamentowa w wysokości 9 PLN (7,32 PLN netto), każdorazowo uwidaczniana na Rachunku Telekomunikacyjnym.  Usługobiorca może zrezygnować z usługi.

Podsumowanie: W regulaminie Play znajdziemy informację o tym, że internet nielimitowany hula z prędkością LTE do 100GB aby potem zwolnić do 1Mb/s. Po tym jak miną 24 miesiące przechodzimy na umowę na czas nieokreślony i wówczas po wykorzystaniu w danym miesiącu 100GB prędkość internetu spada do 32 kb/s. W Play musimy pamiętać by zrezygnować z usługi "Ochrona Internetu" by od drugiego miesiąca nie płacić 9zł.

Plus

 • 59,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 50GB
 • 3,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 50 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 32 kb/s
 • umowa na 24 miesiące
 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 80GB
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 80 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 32 kb/s
 • umowa na 24 miesiące
 • 99,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa na start
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 32 kb/s
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości minimalnej 32 kb/s.

W celu realizacji FUP Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym.

Maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych określona w Cenniku nie obowiązuje Abonentów zawierających Umowę w ramach Promocji. W przypadku Abonentów zawierających Umowę w ramach Promocji prędkość ta, z zastrzeżeniem pkt.11 (punkt 11 to pierwsze ograniczenie wymienione powyżej), nie jest ograniczana przez Polkomtel, jest ograniczona wyłącznie technologią transmisji danych z jakiej korzysta Abonent.

W ramach Promocji Abonent zleca włączenie usługi „Ochrona Internetu”. Opłata za Usługę przez pierwszy pełny Okres rozliczeniowy jest wliczona w opłatę abonamentową. Jeżeli Abonent nie dezaktywuje Usługi przed końcem pierwszego Okresu rozliczeniowego, Usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne płatne okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Usługi w każdym okresie rozliczeniowym wynosi 9 zł.

W ramach Promocji korzystanie z Usługi transmisji danych do IPLA przez okres od aktywacji Usługi do końca drugiego pełnego okresu rozliczeniowego („Okres testowy”) jest objęte Abonamentem i nie skutkuje naliczeniem Abonentowi dodatkowych opłat. Jeśli przed upływem Okresu testowego, Abonent nie dezaktywuje Usługi transmisji danych do IPLA, Usługa transmisji danych do IPLA będzie aktywna i Abonent będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty. Opłata za korzystanie z Usługi transmisji danych do IPLA w każdym Okresie rozliczeniowym, po Okresie testowym, będzie naliczana z góry i wyniesie 10 zł. Abonent w dowolnym momencie może zrezygnować z Usługi transmisji danych do IPLA.

Podsumowanie: Oferta Plusa jest najmniej zrozumiała a i sam regulamin niewiele wyjaśnia. Widząc trzy różne pakiety w którym każdy ma nielimitowany internet klient zastanawia się nad pytaniem: po co mam wybierać najdroższy pakiet skoro ten tańszy ma nielimitowane LTE a regulamin nie mówi wprost że prędkość zostanie obniżona. Pytanie to zadałem konsultantowi na infolinii i w odpowiedzi usłyszałem, że wybierając niższy pakiet szybciej dostaniemy niższą prędkość minimalną. W regulaminie Plusa znajdziemy informację o tym, że zgodnie z polityką FUP po wykorzystaniu pakietu danych prędkość internetu może zostać obniżona do 32 kb/s. Musimy również pamiętać by zrezygnować z bezpiecznego internetu oraz IPLA w przeciwnym razie w następnych miesiącach czeka nas niemiła niespodzianka w postaci zwiększonych kosztów.

Jaką sieć wybrać do nielimitowanego internetu mobilnego LTE do domu.

Oferty z modemem/routerem w Orange i Play wydają się być porównywalne ale w Orange otrzymujemy większy pakiet nielimitowanego LTE oraz otrzymujemy dodatkowo nielimitowany internet w godzinach wieczornych. W T-Mobile operator twierdzi, że oferta bez limitu nie ma ograniczeń prędkościowych po przekroczeniu 100GB danych w taryfie Internet Max. W Plusie w regulaminie nie jest napisane wprost, że ograniczenie zostanie nałożone po przekroczeniu pakietu danych ale, że zgodnie z polityką FUP może zostać ono nałożone.

Co jeśli nie wiemy ile transferu zużywamy korzystając z internetu? Warto ściągnąć program NetWorx który w tle będzie mierzył pakiety odebrane i wysłane.

Kliknij by przejść na stronę operatora telefonicznego

> Orange> Play > T-Mobile> Plus <