Internet mobilny LTE bez limitu danych - gdzie najtaniej - wrzesień 2016r.

Mobilny internet domowy bez limitu danych
zestawienie wrzesień 2016r.

Nielimitowany internet mobilny domowy bez problemu znajdziemy w ofertach sieci komórkowych. Dość znacznie różnią się one parametrami oraz cenami. Czy internet bez limitu rzeczywiście jest nielimitowany? Tylko w teorii ponieważ w regulaminach znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu pakietu danych prędkość może spaść do tej jaka jest zawarta w umowie. W Orange nielimitowany internet mamy do 150 GB w Play oraz Plusie do 100GB. W regulaminie T-Mobile jest zapis o zmniejszeniu prędkości do 2Mb/s ale wzmianka ta nie dotyczy oferty Max w której jak twierdzi operator ograniczenia nie ma.

Poniższe zestawienie zakłada, że zgadzamy się na faktury elektroniczne by nie płacić dodatkowo za wersję papierową.

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

nielimitowany internet domowy LTE - aktualne porównanie

Orange

 • 59,90 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 150GB
 • 29,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej potem prędkość może spaść do 1Mb/s
 • 60 GB poza strefą domową potem prędkość spada do 64kb/s
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • umowa na 24 miesiące
 • 79,90 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 150GB
 • 29,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej potem prędkość może spaść do 1Mb/s
 • 80 GB poza strefą domową potem prędkość spada do 64kb/s
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: Abonent może w każdym czasie dezaktywować Strefę Internetu domowego na danym obszarze i wyznaczyć ją na innym obszarze za pośrednictwem indywidualnego konta Abonenta na stronie www.orange.pl/zaloguj. Ponowna aktywacja Strefy Internetu domowego jest płatna 10 zł

W Strefie Internetu domowego oraz w przypadku połączeń realizowanych w technologii CDMA, Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 150 GB, a następnie pozostałych pakietów danych dostępnych w Okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 1 Mb/s

Poza Strefą Internetu domowego Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością do wyczerpania w Okresie rozliczeniowym pakietu danych właściwego dla danego Planu taryfowego. Po wyczerpaniu pakietu danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 64 kb/s

W przypadku przemieszczania się przy nawiązanym połączeniu z Internetem, po wejściu do Strefy Internetu domowego Abonent powinien zakończyć bieżące połączenie i ponownie je nawiązać. W innym razie całe połączenie zakwalifikowane będzie jako zrealizowane poza Strefą Internetu domowego.

Podsumowanie: W regulaminie Orange znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu 150GB w strefie domowej prędkość zostanie obniżona do 1Mb/s. Strefa domowa to miejsce które zostanie ustalone w momencie aktywacji a zasięg strefy wynosić będzie 500 metrów od danego miejsca. Strefę można zmienić ale usługa taka jest płatna. Nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00-08:00 otrzymamy na cały okres umowy jeśli wniosek złożymy przez internet, umowa podpisana w salonie spowoduje, że usługę tą otrzymamy tylko na 6 miesięcy. Oferta Orange jest atrakcyjna, w większości przypadków 150GB powinno wystarczyć.

 T-Mobile

 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 49 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: W przypadku wysokiego zużycia danych przez Abonenta, obciążającego sieć w sposób zagrażający jej prawidłowemu funkcjonowaniu lub/i korzystaniu z niej przez innych użytkowników, Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek. Od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie to zostanie zniesione, jednakże ponowne wystąpienie przesłanek wskazanych w zdaniu poprzednim uprawnia Operatora do ponownego jego zastosowania

Mając na uwadze zapewnienie jak najlepszej prędkości transmisji danych oraz stabilności połączenia wszystkim użytkownikom sieci, po przekroczeniu przez Abonenta korzystającego z opcji „LTE bez limitu” 100 GB transmisji danych w technologii LTE w Cyklu Rozliczeniowym, prędkość transmisji ulegnie obniżeniu do końca tego cyklu i będzie wynosić nie więcej niż 2 Mb/s w przypadku danych pobieranych oraz nie więcej niż 2 Mb/s w przypadku danych wysyłanych. Ograniczenie to nie będzie miało wpływu na: prędkość transferu danych poza opcją LTE bez Limitu, prędkość transferu w godzinach nielimitowanej transmisji danych wynikającej z usługi blueconnect noc  - operator twierdzi że zapis ten nie dotyczy oferty na Internet Max.

Podsumowanie: W regulaminie T-Mobile znajdziemy informację o ograniczeniu prędkości gdy przekroczymy limit danych 100GB. Po przekroczeniu prędkość może spaść do 2Mb/s jednak operator twierdzi, że zapis ten nie dotyczy oferty Internet Max ale taryfy Comfort i Relax co może wprowadzać w błąd.

Play

 • 69,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
 • 1,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 39,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 1Mb/s
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: W każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym, limit transmisji danych w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony” przyznawany jest pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. Od 00:00 do czasu przyznania limitu transmisji danych Abonent może korzystać z limitu przyznanego w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, jednak prędkość w tym okresie może zostać obniżona i wynosić nie więcej niż 1 Mb/s, zgodnie z ust. 5 poniżej

Po przekroczeniu przez Abonenta 100 GB transmisji danych w pełnym Okresie Rozliczeniowym maksymalna prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do końca tego okresu i wynosi nie więcej niż 1 Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 384 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych.

Po Okresie Zastrzeżonym, tzn. po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony, Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony”. W takim przypadku do końca Okresu Rozliczeniowego Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych z największą prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 32 kb/s. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w której intensywne korzystanie z transmisji danych może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych użytkowników sieci.

Transmisja danych w ramach usługi „Nielimitowane GB na TV” nie jest ograniczona w zakresie ilości danych przesłanych za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu i nie pomniejsza innych pakietów danych, z zastrzeżeniem pkt 2.3 poniżej. 2.3. Nielimitowane GB na TV nie obejmują transferu danych generowanego przez umieszczone w Aplikacji i/lub Serwisie odwołania do zewnętrznych serwisów np. Google Analytics.

Usługa „TV – usługi dodatkowe” 3.1. Przez pierwszy niepełny oraz pierwsze pełne 12 Okresów Rozliczeniowych ta usługa jest Bezpłatna (w ramach Abonamentu). 3.2. Od 13-go pełnego Okresu Rozliczeniowego miesięczna opłata za korzystanie z niej wyniesie 2 zł, chyba że Abonent wcześniej wyłą- czy usługę

Elementem niniejszej Oferty Promocyjnej jest usługa „Ochrona Internetu” – świadczona bez dodatkowych opłat przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy (opłata w ramach Abonamentu). W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z ust. 8 poniżej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych Okresach Rozliczeniowych a za korzystanie z usługi pobierana będzie opłata abonamentowa w wysokości 9 PLN (7,32 PLN netto), każdorazowo uwidaczniana na Rachunku Telekomunikacyjnym.

Podsumowanie: W regulaminie Play znajdziemy informację o tym, że internet nielimitowany hula z prędkością LTE do 100GB aby potem zwolnić do 1Mb/s. Po tym jak miną 24 miesiące przechodzimy na umowę na czas nieokreślony i wówczas po wykorzystaniu w danym miesiącu 100GB prędkość internetu spada do 32 kb/s. W Play musimy pamiętać by zrezygnować z usługi "Ochrona Internetu" by od drugiego miesiąca nie płacić 9zł oraz do 12 miesiąca dezaktywować usługę TV by od 13 miesiąca nie płacić 2zł miesięcznie.

Plus

 • 59,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 50GB
 • 59,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 50 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 32 kb/s
 • umowa na 24 miesiące
 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 80GB
 • 29,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 80 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 32 kb/s
 • umowa na 24 miesiące
 • 99,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
 • 3,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość może spaść do 32 kb/s
 • umowa na 24 miesiące

Ograniczenia: W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości minimalnej 32 kb/s

W celu realizacji FUP Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym.

W ramach Promocji, opłata za Usługę przez pierwszy pełny Okres rozliczeniowy jest wliczona w opłatę abonamentową. Jeżeli Abonent nie dezaktywuje Usługi przed końcem pierwszego Okresu rozliczeniowego, Usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne płatne okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Usługi w każdym okresie rozliczeniowym wynosi 9 zł.

W ramach Promocji korzystanie z Usługi transmisji danych do IPLA przez okres od aktywacji Usługi do końca drugiego pełnego okresu rozliczeniowego („Okres testowy”) jest objęte Abonamentem i nie skutkuje naliczeniem Abonentowi dodatkowych opłat. Jeśli przed upływem Okresu testowego, Abonent nie dezaktywuje Usługi transmisji danych do IPLA, Usługa transmisji danych do IPLA będzie aktywna i Abonent będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty. Opłata za korzystanie z Usługi transmisji danych do IPLA w każdym Okresie rozliczeniowym, po Okresie testowym, będzie naliczana z góry i wyniesie 10 zł. Abonent w dowolnym momencie może zrezygnować z Usługi transmisji danych do IPLA.

Podsumowanie: W regulaminie Plusa znajdziemy informację o tym, że zgodnie z polityką FUP po wykorzystaniu pakietu danych prędkość internetu może zostać obniżona do 32 kb/s. Musimy również pamiętać by zrezygnować z bezpiecznego internetu oraz IPLA w przeciwnym razie w następnych miesiącach czeka nas niemiła niespodzianka w postaci zwiększonych kosztów.

U którego operatora wybrać nielimitowany internet mobilny?

Oferty z modemem/routerem w Orange i Play wydają się być porównywalne ale w Orange otrzymujemy większy pakiet nielimitowanego LTE oraz otrzymujemy dodatkowo nielimitowany internet w godzinach wieczornych. W T-Mobile operator twierdzi, że oferta bez limitu nie ma ograniczeń prędkościowych po przekroczeniu 100GB danych w taryfie Internet Max. W Plusie w regulaminie nie jest napisane wprost, że ograniczenie zostanie nałożone po przekroczeniu pakietu danych ale, że zgodnie z polityką FUP może zostać ono nałożone.

Co jeśli nie wiemy ile transferu zużywamy korzystając z internetu? Warto ściągnąć program NetWorx który w tle będzie mierzył pakiety odebrane i wysłane.

Kliknij by przejść na stronę operatora telefonicznego

> Orange> Play > T-Mobile> Plus <

         

Powyższe zestawienie zawiera wybrane oferty operatorów