Mobilny internet do domu - porównanie ofert internetowych - luty 2017r.

Mobilny internet bez limitu danych
porównanie - luty 2017r.

Nielimitowany internet mobilny domowy bez problemu znajdziemy w ofertach sieci komórkowych. Dość znacznie różnią się one parametrami oraz cenami. Czy internet bez limitu rzeczywiście jest nielimitowany? Tak i nie. W regulaminach znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu pakietu danych prędkość może spaść do tej jaka zawarta jest w umowie a te często napisane są niejasno, problem niejednokrotnie pogłębiają pracownicy infolinii którzy podają sprzeczne informacje.

W odpowiedzi pisemnej T-Mobile stwierdził, że w taryfie Max nie ma limitu danych a tym samym prędkość nie jest ograniczana, jak również w regulaminie promocji 1zł przez 6 miesięcy (oferta bez urządzenia) nie ma wzmianki o ograniczeniach. Regulaminy Orange oraz Play są najbardziej czytelne a w nich znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu transferu na ustalonym poziomie prędkość jest zmniejszana. Najmniej czytelny i niezrozumiały regulamin ma Plus w którym przeczytać możemy że zgodnie z ich polityką po przekroczeniu transmisji danych prędkość zostaje zmniejszona do 32kb/s.

Nim jednak zdecydujemy się podpisać umowę na czas określony, warto kupić testowo kartę SIM np. do telefonu LTE i sprawdzić jaką prędkość będziemy osiągać, może się bowiem okazać że w miejscu w którym najczęściej będziesz korzystać z internetu sieć jest na tyle mocno obciążona że uzyskane wyniki nas nie zadowolą.

Poniższe zestawienie zakłada, że zgadzamy się na faktury elektroniczne by nie płacić dodatkowo za wersję papierową.

Zmiany w porównaniu z poprzednim miesiącem:

 • nowy regulamin w Orange
 • nowy regulamin Plusa

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

mobilny internet bez limitu danych do domu - luty 2017r.

Orange

 • 59,90 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 150GB
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej potem prędkość zostanie ograniczona do 1Mb/s
 • 29 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 60 GB poza strefą domową potem prędkość zostanie ograniczona do 64kb/s
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • 79,90 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 150GB
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej potem prędkość zostanie ograniczona do 1Mb/s
 • 29 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 80 GB poza strefą domową potem prędkość zostanie ograniczona do 64kb/s
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • 49,90 zł miesięcznie - Internet bez limitu do 100GB
 • oferta bez urządzenia modem/router
 • 29 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 50 GB z prędkością LTE przy zakupie przez internet
 • następne 50 GB z prędkością 10 Mb/s potem prędkość zostanie ograniczona do 1 Mb/s
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet
 • 59,90 zł miesięcznie - Internet bez limitu do 100GB
 • oferta bez urządzenia modem/router
 • 29 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 75 GB z prędkością LTE przy zakupie przez internet
 • następne 25 GB z prędkością 10 Mb/s potem prędkość zostanie ograniczona do 1 Mb/s
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00 - przy umowach przez internet

Ograniczenia dla oferty z urządzeniem: 

Regulamin "Internet LTE dla domu" od 01.01.2017r.

3 i) Abonent może w każdym czasie dezaktywować Strefę Internetu domowego na danym obszarze i wyznaczyć ją na innym obszarze za pośrednictwem indywidualnego konta Abonenta na stronie www.orange.pl/zaloguj. Ponowna aktywacja Strefy Internetu domowego jest płatna 10 zł.

3 j) W Strefie Internetu domowego oraz w przypadku połączeń realizowanych w technologii CDMA, Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 150 GB, a następnie pozostałych pakietów danych dostępnych w Okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 1 Mb/s.

3 k) Poza Strefą Internetu domowego Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością do wyczerpania w Okresie rozliczeniowym pakietu danych właściwego dla danego Planu taryfowego. Po wyczerpaniu pakietu danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 64 kb/s.

3 l) W przypadku przemieszczania się przy nawiązanym połączeniu z Internetem, po wejściu do Strefy Internetu domowego Abonent powinien zakończyć bieżące połączenie i ponownie je nawiązać. W innym razie całe połączenie zakwalifikowane będzie jako zrealizowane poza Strefą Internetu domowego.

5 e) W przypadku zawarcia Umowy lub Aneksu na odległość w wyniku realizacji zamówienia złożonego na stronie www.orange.pl lub telefonicznie Abonent otrzymuje przez Okres zastrzeżony 100 % rabatu na usługę Szczęśliwe Godziny 00:00 - 08:00. Po tym czasie usługa jest dezaktywowana.

Ograniczenia dla oferty bez urządzenia:

Regulamin "Orange FreeNet" od 13.01.2017r.

3 d) Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania w Okresie rozliczeniowym pakietu danych określonego dla danego Planu Taryfowego. Po wyczerpaniu pakietu danych Orange ma prawo do ograniczenia prędkości do 64 kb/s

5 f) Orange ograniczy prędkość transmisji danych do nie więcej niż 1 Mb/s w przypadku, gdy transfer danych po zużyciu podstawowego pakietu przekroczy wartość 100 GB

Podsumowanie: W regulaminie Orange znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu 150GB w strefie domowej prędkość zostanie ograniczona do 1Mb/s. Strefa domowa to miejsce które zostanie ustalone w momencie aktywacji a zasięg strefy wynosić będzie 500 metrów od danego miejsca. Strefę można zmienić ale usługa taka jest płatna. Nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00-08:00 otrzymamy na cały okres umowy jeśli wniosek złożymy przez internet, umowa podpisana w salonie spowoduje, że usługę tą otrzymamy tylko na 6 miesięcy. Oferta Orange jest atrakcyjna, w większości przypadków 150GB powinno wystarczyć.

W ofercie bez urządzenia z nielimitowanym LTE po przekroczeniu 100GB prędkość zostanie obniżona do 1 Mb/s.

 T-Mobile

 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE
 • 9,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 49,99 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE
  w promocji 6 miesięcy za 1 zł - oferta bez urządzenia modem/router
 • 19,99 zł - opłata jednorazowa za aktywację

Ograniczenia dla oferty z urządzeniem:

Regulamin "Internet LTE 4G - modem/router na raty przez 24 miesiące w T-Mobile/Tmub" od 08.12.2016r.

3.1.3. W usłudze „Bez Limitu Danych” nie ma żadnego limitu objętości transferowanych danych w ramach mobilnego Internetu. Można z niej korzystać jedynie w zasięgu Sieci. Rozliczenie konsumpcji danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za dane odebrane.

3.2.6. Po przekroczeniu przez Abonenta korzystającego z usługi „LTE bez limitu” 100 GB transmisji danych w technologii LTE w Cyklu Rozliczeniowym, prędkość transmisji ulegnie obniżeniu do końca tego cyklu i będzie wynosić nie więcej niż 2 Mb/s w przypadku danych pobieranych oraz nie więcej niż 2 Mb/s w przypadku danych wysyłanych. Ograniczenie to nie będzie miało wpływu na prędkość transferu danych poza usługą „LTE bez limitu”

Ograniczenia dla oferty bez urządzenia:

Regulamin "Internet LTE 4G - tylko SIM - internet bez limitu" od 08.12.2016r.

3. W usłudze „Bez Limitu Danych” nie ma żadnego limitu objętości transferowanych danych w ramach mobilnego Internetu. Można z niej korzystać jedynie w zasięg

4.4. W przypadku Abonenta naruszającego lub zagrażającego integralności Usług Telekomunikacyjnych, Sieci lub przekazu, Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek. Od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie to zostanie zniesione. Może być ono ponownie wprowadzane przez Operatora w przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w pierwszym zdaniu niniejszego punktu.

Podsumowanie: W regulaminie T-Mobile znajdziemy informację o ograniczeniu prędkości gdy przekroczymy limit danych 100GB. Po przekroczeniu prędkość może spaść do 2Mb/s jednak operator twierdzi, że zapis ten nie dotyczy oferty Internet Max ale taryfy Comfort i Relax co może wprowadzać w błąd. W regulaminie oferty no limit bez urządzenia zapisu o 100GB nie znajdziemy.

Play

 • 69,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
 • 1,00 zł - opłata jednorazowa za modem/router
 • 39,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość ulega obniżeniu do 1Mb/s
 • 49,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
  oferta bez urządzenia modem/router
 • 39,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość ulega obniżeniu do 1Mb/s

Ograniczenia:

Regulamin "Play internet tylko SIM bez limitu GB z TV" od 20.12.2016r.

Regulamin "Play internet bez limitu GB z TV" od 20.12.2016r.

IV 3) W każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym, limit transmisji danych w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony” przyznawany jest pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. Od 00:00 do czasu przyznania limitu transmisji danych Abonent może korzystać z limitu przyznanego w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, jednak prędkość w tym okresie może zostać obniżona i wynosić nie więcej niż 1 Mb/s, zgodnie z ust. 5 poniżej

IV 5) po przekroczeniu przez Abonenta 100 GB transmisji danych w pełnym Okresie Rozliczeniowym szacunkowa prędkość maksymalna transmisji danych ulega obniżeniu do końca tego okresu i wynosi 1 Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych.

IV 9) Po Okresie Zastrzeżonym, tzn. po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony, Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych danemu Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach usługi „Internet bez limitu GB na czas nieokreślony”. Szacunkowa prędkość maksymalna transmisji danych ulega w takim wypadku obniżeniu do końce tego okresu i wynosi 32 kb/s. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w której intensywne korzystanie z transmisji danych może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych użytkowników sieci.

V 2.2 Transmisja danych w ramach usługi „Nielimitowane GB na TV” nie jest ograniczona w zakresie ilości danych przesłanych za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu i nie pomniejsza innych pakietów danych, z zastrzeżeniem pkt 2.3 i 2.4 poniżej.

V 2.3 Nielimitowane GB na TV nie obejmują transferu danych generowanego przez umieszczone w Aplikacji i/lub Serwisie odwołania do zewnętrznych serwisów np. Google Analytics.

V 3.1 Przez pierwszy niepełny oraz pierwsze pełne 12 Okresów Rozliczeniowych ta usługa jest Bezpłatna (w ramach Abonamentu).

V 3.2 Od 13-go pełnego Okresu Rozliczeniowego miesięczna opłata za korzystanie z niej wyniesie 2 zł, chyba że Abonent wcześniej wyłączy usługę

VI/VII 1 Elementem niniejszej Oferty Promocyjnej jest usługa „Ochrona Internetu” – świadczona bez dodatkowych opłat przez pierwszy niepełny i następujący po nim pełny Okres Rozliczeniowy (opłata w ramach Abonamentu).

VI/VII 7 W przypadku, gdy w pierwszym pełnym Okresie Rozliczeniowym Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z ust. 8 poniżej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych Okresach Rozliczeniowych a za korzystanie z usługi pobierana będzie opłata abonamentowa w wysokości 9 PLN (7,32 PLN netto), każdorazowo uwidaczniana na Rachunku Telekomunikacyjnym.

Podsumowanie: W regulaminie Play znajdziemy informację o tym, że internet nielimitowany hula z prędkością LTE do 100GB a potem ulega obniżeniu do 1Mb/s. Po tym jak miną 24 miesiące przechodzimy na umowę na czas nieokreślony i wówczas po wykorzystaniu w danym miesiącu 100GB prędkość internetu może spaść do 32 kb/s. W Play musimy pamiętać by zrezygnować z usługi "Ochrona Internetu" by od drugiego miesiąca nie płacić 9zł oraz do 12 miesiąca dezaktywować usługę TV by od 13 miesiąca nie płacić 2zł miesięcznie.

Plus

 • 59,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 50GB
  w tym 10 zł miesięcznie za urządzenie
  pierwsze 3 miesiące za 0 zł
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 50 GB z prędkością LTE potem prędkość zostanie obniżona do 32 kb/s
 • 79,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 80GB
  w tym 10 zł miesięcznie za urządzenie
  pierwsze 3 miesiące za 0 zł
 • 19,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 80 GB z prędkością LTE potem prędkość zostanie obniżona do 32 kb/s
 • 99,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
  w tym 10 zł miesięcznie za urządzenie
  pierwsze 3 miesiące za 0 zł
 • 19,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość zostanie obniżona do 32 kb/s
 • 49,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 50GB
  pierwsze 3 miesiące za 0 zł
 • oferta bez urządzenia modem/router
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 50 GB z prędkością LTE potem prędkość zostanie obniżona do 32 kb/s
 • 69,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 80GB
  pierwsze 3 miesiące za 0 zł
 • oferta bez urządzenia modem/router
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 80 GB z prędkością LTE potem prędkość zostanie obniżona do 32 kb/s
 • 89,99 zł miesięcznie - Internet LTE bez limitu do 100GB
  pierwsze 3 miesiące za 0 zł
 • oferta bez urządzenia modem/router
 • 49,00 zł - opłata jednorazowa za aktywację
 • 100 GB z prędkością LTE potem prędkość zostanie obniżona do 32 kb/s

Ograniczenia:

Regulamin "Ja + Internet LTE z modemem lub routerem na 24 raty w Sklepie Internetowym – 3 abonamenty gratis" od 01.02.2017r.

Regulamin "Ja + Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące w Sklepie Internetowym – 3 miesiące gratis" od 03.02.2017r.

I 11. Po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym podstawowego limitu transmisji danych wynikającego z wybranego Promocyjnego Planu Cenowego, prędkość transmisji danych zostanie obniżona do prędkości maksymalnej 32 kb/s, chyba że Abonent korzysta z Usługi „Internet LTE bez limitu danych” lub „Internet LTE bez limitu danych za 0 zł”.

I 13. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości maksymalnej 32 kb/s

I 17. W ramach Promocji Abonent zleca włączenie usługi „Ochrona Internetu”, w ramach której może uzyskać do 3 licencji na program antywirusowy „Ochrona Internetu” („Usługa”).

I 19. W ramach Promocji, opłata za Usługę przez pierwszy pełny Okres rozliczeniowy jest wliczona w opłatę abonamentową. Jeżeli Abonent nie dezaktywuje Usługi przed końcem pierwszego Okresu rozliczeniowego, Usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne płatne okresy rozliczeniowe. Opłata za korzystanie z Usługi w każdym okresie rozliczeniowym wynosi 9 zł

VI/VIII 2. W ramach Promocji korzystanie z Usługi transmisji danych do IPLA przez okres od aktywacji Usługi do końca drugiego pełnego okresu rozliczeniowego („Okres testowy”) jest objęte Abonamentem i nie skutkuje naliczeniem Abonentowi dodatkowych opłat. Jeśli przed upływem Okresu testowego, Abonent nie dezaktywuje Usługi transmisji danych do IPLA, Usługa transmisji danych do IPLA będzie aktywna i Abonent będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty. Opłata za korzystanie z Usługi transmisji danych do IPLA w każdym Okresie rozliczeniowym, po Okresie testowym, będzie naliczana z góry i wyniesie 10 zł.

VI/VIII 4. Abonent w dowolnym momencie może zrezygnować z Usługi transmisji danych do IPLA składając dyspozycję jej dezaktywacji.

Podsumowanie: W regulaminie Plusa znajdziemy informację o tym, że zgodnie z polityką FUP po wykorzystaniu pakietu danych prędkość internetu zostanie obniżona do 32 kb/s. Musimy również pamiętać by zrezygnować z bezpiecznego internetu oraz IPLA w przeciwnym razie w następnych miesiącach czeka nas niemiła niespodzianka w postaci zwiększonych kosztów.

Na początku regulaminu w tabeli przeczytać możemy, że maksymalna prędkość pobierania danych w ramach usługi „Internet LTE bez limitu danych”, „Internet LTE bez limitu danych za 0 zł” po przekroczeniu podstawowego limitu transmisji danych dla pakietów bez limitu GB wynosi: nie dotyczy/maksymalna. Pracownicy infolinii na zadane pytanie czy prędkość ulegnie obniżeniu twierdzą, że ważny jest punkt regulaminu który stanowi, że po przekroczeniu podstawowego limitu transmisji danych prędkość zostanie obniżona. Punkt o obniżeniu prędkości po przekroczeniu danych gryzie się z tym co możemy wyczytać z tabeli jednak po przeprowadzeniu około 5 różnych rozmów na infolinii za każdym razem otrzymywałem podobne odpowiedzi.

Internet domowy w jakiej sieci komórkowej ?

Przepustowość LTE nie wszędzie jest taka sama. Nim zawrzemy umowę, warto kupić karty SIM np. do telefonu z LTE i na nim sprawdzić jaką osiągamy w danym punkcie prędkość, może się bowiem okazać, że najbardziej atrakcyjnie cenowo oferta nie sprosta naszym wymaganiom prędkościowym bo stacja nadawcza w tym miejscu będzie zbyt obciążona.

Oferty z modemem/routerem w Orange i Play wydają się być porównywalne ale w Orange otrzymujemy większy pakiet nielimitowanego LTE oraz otrzymujemy dodatkowo nielimitowany internet w godzinach wieczornych. W T-Mobile operator twierdzi, że oferta bez limitu nie ma ograniczeń prędkościowych po przekroczeniu 100GB danych w taryfie Internet Max. W Plusie w regulaminie nie jest napisane wprost, że ograniczenie zostanie nałożone po przekroczeniu pakietu danych ale zgodnie z polityką FUP i tego co mówią konsultanci takie ograniczenie jest nakładane.

Co jeśli nie wiemy ile transferu zużywamy korzystając z internetu? Warto ściągnąć program NetWorx który w tle będzie mierzył pakiety odebrane i wysłane.

** sprawdź oferty na abonament telefoniczny **

** sprawdź oferty na kartę bez abonamentu **

Kliknij by przejść na stronę operatora telefonicznego

> Orange> Play > T-Mobile> Plus <

         

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

Powyższe zestawienie zawiera wybrane oferty operatorów