T-Mobile Usługi Bankowe - do 300 zł zwrotu za transakcje w walutach obcych

Zwrot 5% wartości płatności w walutach obcych wykonanych kartą kredytową T-Mobile UB

T-Mobile Usługi Bankowe ponownie oferuje premię za kartę kredytową. Tym razem otrzymać możemy 5% zwrot, maksymalnie 25 zł miesięcznie naliczane przez 12 miesięcy za transakcje wykonane kartą kredytową w walucie innej niż PLN.

Przy okazji przypominam o aktualnej promocji w której otrzymać można do 300 zł rocznie Zwrot pieniędzy 5% za zakupy kartą kredytową w T-Mobile Usługi Bankowe.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać do 300 zł zwrotu od banku

 • czas na wysłanie wniosku o kartę mamy do 31 maja 2019r.
 • bank naliczy nam 5% zwrot za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą kredytową w walucie innej niż PLN jeśli:
  • złożymy wniosek o kartę kredytową najpóźniej do 31 maja 2019r.
  • 6 marca 2019r. nie posiadaliśmy w T-Mobile Usługi Bankowe karty kredytowej
  • w danym miesiącu zostaną wykonane płatności kartą w przeliczeniu na PLN minimum 100 zł

W ramach promocji bank będzie nam naliczał premię przez 12 następujących po sobie miesiącach, z zastrzeżeniem że maksymalna miesięczna premia wynosi nie więcej niż 25 zł, co po 12 miesiącach da nam 300 zł. Naliczanie rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wydania karty.

Premia przekazywane będzie co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano transakcje. Przykład: transakcje wykonane we wrześniu, premię otrzymamy w październiku.

Promocją objęte są transakcje kartą kredytową Mastercard Travel dokonywane w innej walucie niż PLN z zastrzeżeniem że nie wliczają się do nich transakcje zwrócone, anulowane oraz dokonane w punktach:

 • określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • określający m.in. usługi transportowe
 • określający instytucje finansowe
 • określający brokerów ubezpieczeniowych
 • określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • określający internetowe przekazy pieniężne
 • określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne (w rzeczywistości są to płatności za rachunki)

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

karta kredytowa z premią