Najlepsza karta kredytowa - Citibank

Najlepsza karta kredytowa Citibanku ?
Citi - Simplicity

Citibank uwielbia karty kredytowe. W maju tego roku wprowadził nową kartę, zwaną Simplicity. Karta ta odróżnia się od innych kart kredytowych tym, że brak w niej opłaty rocznej i miesięcznej bez żadnych warunków, czyli klient nie musi dokonywać wymaganej ilości transakcji aby być zwolnionym z opłaty miesięcznej i rocznej. Jakby tego było mało bank informuje, że na zawsze będzie:

 • brak opłaty rocznej za kartę
 • brak opłaty za powiadomienia sms
 • brak opłaty za powiadomienia o braku spłaty

Można by rzec: najlepsza karta kredytowa na rynku to karta Simplicity Citibanku, a przynajmniej najlepsza dla tych co nie chcą płacić za kartę a zarazem dokonują małą ilość transakcji i nie chcą martwić się tym czy wykonają wymagany obrót zwalniający z opłaty.

>>>>> karta Simplicity <<<<<

Najważniejsza oczywiście jest tabela opłat i prowizji a ta wygląda następująco:

 • 0 zł - opłata za wydanie karty
 • 0 zł - opłata roczna
 • 0 zł - opłata miesięczna
 • 6% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
 • 5,8% prowizja za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN
 • 0 zł - opłata za CitiAlerts Premium

Kto może ubiegać się o kartę?

 • przychód minimum 1.200zł
 • minimalny wiek 21 lat
 • dla osób samozatrudnionych minimalny wiek to 25 lat i 3 letni staż pracy

Dodatkowe korzyści:

 • 56 dniowy okres bez odsetek
 • 0 zł za kartę dodatkową
 • zniżki w CitiRabaty
 • Rozszerzony zakres ochrony: "Jeśli szkody Klienta wynikające z utraty Karty poniesione w ciągu 72 godzin przed Zastrzeżeniem są wyższe niż 100 złotych (PLN), Bank pokryje szkodę w części przekraczającej 100 złotych (PLN), chyba że do Transakcji doszło z winy Klienta/Użytkownika." Większość banków nie ubezpiecza dobrowolnie kart kredytowych do wysokości 150 euro.
 • spłać zadłużenie w innym banku a bank przez 6 miesięcy nie naliczy odsetek, pobierze jednak prowizję w wysokości 3%

Promocja - spłać zadłużenie kartą w innym banku

 • promocja trwa od 7 maja 2015r. do 6 listopada 2015r.
 • promocja skierowana dla klientów podpisujących umowę o kartę Simplicity z zastrzeżeniem że wyłączone są osoby:
  • posiadające inną kartę kredytową w Citibank
  • zamieniają inną kartę kredytową Citibanku na kartę Simplicity
  • zamknęły kartę kredytową Simplicity
 • na wskazane przez uczestnika konto Citibank dokona przelewu z rachunku karty na spłatę karty kredytowej, pożyczki gotówkowej lub kredytu odnawialnego w innym banku
 • dyspozycję przelewu należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia otwarcia karty
 • maksymalna kwota to 15.000zł i nie większa niż przyznany limit
 • oprocentowanie przelanej kwoty przez pierwszych 6 miesięcy wynosi 0%
 • prowizja za przelew wyniesie 3% nie mniej niż 10 zł

Citi Alert Premium

Jest to usługa dzięki której będziesz dostawać sms-y informujące ciebie o dokonanych wydarzeniach, są to m.in.: zmiana salda na rachunku karty, zrealizowanie zlecenia, przekroczenie salda, wystawienie wyciągu, obciążenie karty.

>>>>> karta Simplicity <<<<<

najlepsza karta kredytowa Citi Simplicity