Premia za konto i kartę kredytową w Banku Zachodnim

Premia za otworzenie konta i kartę kredytową
w Banku Zachodnim - 200 zł premii

Bank Zachodni WBK S.A. prowadzi promocję tzw. Konta Godnego Polecenia oraz karty kredytowej. W najnowszej odsłonie otrzymać możemy 150 zł za transakcje wykonane kartą kredytową oraz 50 zł za transakcje wykonane kartą mobilną.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Premia za konto i kartę kredytową w Banku Zachodnim

 • do promocji możemy przystąpić nie później niż do 31 lipca 2017r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31 lipca 2017r. zawrzemy umowę z bankiem o konto osobiste
  • w miesiącu zawarcia umowy o konto lub w miesiącu następnym złożymy wniosek o dowolną kartę kredytową
  • 150 zł otrzymamy gdy wykonamy min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą kredytową (w tym internetowe) najpóźniej do 3 miesiąca następującego po miesiącu w którym wydano kartę (transakcje muszą być zaksięgowane, nie wliczają się przelewy z karty w tym Fast Cash)
  • 50 zł otrzymamy gdy spełnimy warunek otrzymania 150 zł oraz najpóźniej do 3 miesiąca następującego po miesiącu w którym wydano kartę kredytową wykonamy min. 1 płatność mobilną Mobilną Kartą Kredytową
  • nie wyrazimy sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych
 • premia zostanie przelana na konto osobiste do 4 miesiąca licząc od miesiąca następującego po miesiącu podjęcia decyzji o wydaniu karty kredytowej
 • w dniu przyznana premii konto oraz karta kredytowa musi myć aktywna
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • z promocji wyłączone są osoby które:
  • posiadały konto w Banku Zachodnim w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do promocji
  • zamknęły kartę kredytową w Banku Zachodnim w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających decyzję o wydaniu karty
 • promocja nie może być łączona z promocją Karta Kredytowa na Start

Płatność mobilna – transakcja bezgotówkowa zlecona przy użyciu Mobilnej karty kredytowej w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, której autoryzacja następuje poprzez zbliżenie Mobilnej Karty kredytowej do czytnika.

Mobilna Karta kredytowa - instrument płatniczy, wydawany przez bank do Karty kredytowej w formie aplikacji instalowanej w zaufanym urządzeniu mobilnym (Karty: MasterCard Mobile kredytowa, Visa-Mobile kredytowa), umożliwiający Posiadaczowi dokonywanie transakcji zbliżeniowych do wysokości dostępnych środków na rachunku karty kredytowej.

Konto Godne Polecenia

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 20 groszy - kod SMS do autoryzacji operacji (5 SMSów w miesiącu za 0zł) (do 30 kwietnia 2017r. kolejne SMSy są bezpłatne)
 • karta debetowa Visa Sol
  • 0 zł - miesięczna opłata jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
  • 4 zł - miesięczna opłata jeśli nie spełniono ww. warunku
  • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK
  • 2 zł - wypłata gotówki w bankomatach sieci Cashzone
  • 3% min. 5zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

Karta kredytowa World MasterCard

 • 0 zł - opłata roczna za kartę w pierwszym roku jeśli w ciągu 3 miesięcy od dnia decyzji o wydaniu karty rozliczono min. 5 transakcji bezgotówkowych (poza przelewem z karty)
 • 125 zł - opłata roczna za kartę w pierwszym roku jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata miesięczna w pierwszym roku
 • 0 zł - opłata miesięczna od drugiego roku jeśli w miesiącu rozliczono min. 5 transakcji bezgotówkowych (poza przelewem z karty)
 • 10 zł - miesięczna opłata za kartę od drugiego roku jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 4% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówki i przelew z karty
 • 10 % - oprocentowanie karty
 • do 54 dni okres bezodsetkowy

Co to jest usługa Fast Cash na karcie kredytowej?

"Usługa polega na tym, że składając wniosek o kartę kredytową, wskazujemy zarówno rachunek na który mają zostać przekazane środki oraz wysokość kwoty (do limitu na karcie kredytowej), jaka ma być przekazana dalej. Kolejnego dnia roboczego środki znajdują się już na wskazanym rachunku. Za ww. usługę bank nie pobiera żadnej prowizji, dodatkowo transakcja tego typu jest traktowana jak transakcja bezgotówkowa."

Regulamin.

premia za płatność kartą kredytową i konto osobiste w Banku Zachodnim