Konto firmowe w PKO Bank Polski i do 2000 zł premii

Konto firmowe w PKO Bank Polski

PKO BP wystartował z promocją kona firmowego w której otrzymać można do 2.000 zł. Otrzymanie pełnej kwoty premii będzie trudne do osiągnięcia ale nic nie stoi na przeszkodzie by zdobyć choć część z przyznanej puli.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Ważniejsze punkty regulaminu

Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy (identyfikowani wg numeru NIP), którzy na dzień rozpoczęcia okresu promocji posiadali już w PKO Bank Polski otwarty rachunek bieżący.

PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu otwieramy najpóźniej do 14 sierpnia 2018r. Wraz z kontem dobieramy kartę debetową PKO Biznes Partner.

Warunkiem udziału w promocji jest również wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym i nie odwoływanie ich przez okres 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku.

Bank przyzna nam premię według poniższych zasad:

 • jednorazowo 500 zł premii - za skorzystanie z leasingu na kwotę min. 10 000 zł (podpisanie pierwszej umowy leasingu z PKO Leasing w ciągu 30 dni po lub przed datą otwarcia rachunku firmowego)
 • jednorazowo 25 zł premii - za przystąpienie do programu ZenCard
 • 25 zł miesięcznie do 300 zł rocznie - za przelew do ZUS na min. 250 zł
 • 25 zł miesięcznie do 300 zł rocznie - za przelew do US na min. 250 zł
 • 25 zł miesięcznie do 300 zł rocznie - za zrealizowanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji walutowych przez rachunek firmowy w PLN na kwotę min. 10.000 zł
 • 25 zł miesięcznie do 300 zł rocznie - za rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartą kredytową PKO Euro Biznes na łączną kwotę min. 500 zł
 • 25 zł miesięcznie do 300 zł rocznie - za uznanie w danym miesiącu kalendarzowym rachunku firmowego kwotą min. 2.000 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartowych pochodzących z uznań na terminalach eService

Premie 25 zł przekazywane będą przez okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od daty otwarcia rachunku. Łączna suma premii nie może przekroczyć 2.000 zł.

Premia za pierwszy miesiąc kalendarzowy, zostanie przekazana w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty zakończenia miesiąca, za który należna jest premia. Następne premie będą przekazywane co miesiąc do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym w którym spełniono warunki promocji.

Konto firmowe w PKO BP

 • 0 zł - przez 6 najbliższych miesięcy brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku jeśli firma prowadzona jest krócej niż 12 miesięcy
 • 0 zł - brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku jeśli w danym miesiącu wykonano przelew do ZUSu oraz płatności kartą na min. 500 zł
 • 25 zł - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - 30 pierwszych przelewów internetowych w miesiącu
 • 1 zł - kolejne przelewy internetowe w miesiącu
 • 0 zł - przelewy w aplikacji mobilnej IKO PKO BP
 • 30 zł - opłata roczna za kartę debetową (w pierwszym roku 0 zł)
 • 0 zł - wypłata gotówki kartą debetową w bankomatach PKO BP
 • 3,5% min. 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach

konto w PKO BP <- strona z promocją

konto dla firm w PKO BP