Nest Bank - konto firmowe z 300 + 100 zł premią

Nest Bank

Nest Bank - do 400 zł premii za otworzenie konta firmowego

Nest Bank ponownie promuje konto firmowe oferując tym razem do 400 zł premii za otworzenie konta. 300 zł otrzymać możemy za wpływ kwoty nie mniejszej niż 2.000 zł oraz wykonanie przelewu na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego lub ZUSu. 100 zł otrzymamy za zawarcie umowy o terminal płatniczy First Data Polska. Nie ma jednak obowiązku by zamawiać terminal, równie dobrze możemy poprzestać na 300 zł premii.

Promocja przeznaczona jest dla pierwszych 200 osób i nie dłużej niż do 10 sierpnia 2019r. Nie ma jednak obawy, że ktoś otworzy konto i nie otrzyma premii, ponieważ organizator zapewnia, że powiadomi na stronie promocyjnej o zakończeniu promocji a otworzenie wówczas konta nie będzie możliwe.

Konto wraz z kartą debetową otrzymujemy za 0 zł bez żadnych warunków, bank zaś nie pobiera z tego tytułu co miesiąc opłat. Możemy więc otrzymać w bardzo prosty sposób 300 zł +100 zł premii.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać do 300 zł premii

 • promocja trwa do wyczerpania puli nagród tj. 200 sztuk i nie dłużej niż do 10 sierpnia 2019r.
 • organizator na stronie promocyjnej poinformuje o zakończeniu promocji a wysłanie nowych wniosków nie będzie wówczas możliwe
 • pierwszą premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 10 sierpnia 2019r. poprzez stronę promocyjną otworzymy konto firmowe
  • najpóźniej do 10 września 2019r. podpiszemy umowę
  • w danym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • drugą premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • trzecią premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie min. 2.000 zł oraz zostanie wykonany przelew na min. 100 zł do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego lub ZUSu tytułem miesięcznej składki
 • dodatkową premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunek:
  • poprzez bankowość elektroniczną złożymy wniosek o nabycie terminala płatniczego First Data Polska S.A.
  • w terminie 60 dni od dnia złożenia ww. wniosku podpiszemy umowę o korzystanie terminala
  • w terminie 90 dni od dnia złożenia ww. wniosku na rachunek bankowy wpłyną środki pieniężne z tytułu transakcji dokonanych na terminalu
  • udzielimy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych
 • do ww. wpływu 2.000 zł nie są wliczane przelewy dokonane przez uczestnika promocji (w tym przelewy wykonane z innych banków) oraz wpływy z lokat i kredytów
 • premia za dany miesiąc zostanie przekazana najpóźniej do końca 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • premia za terminal zostanie wypłacona do końca następnego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały zanotowane wpływy z terminala
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będzie można zamknąć
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby które posiadają lub posiadały 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konto firmowe w Nest Banku lub złożyły wniosek o konto i jest on obecnie rozpatrywany

Podstawowe opłaty za konto i kartę debetową w Nest Bank

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony