Bank Pekao - do 1000 zł nagrody od Pekao za firmowe Konto Przekorzystne

Bank Pekao - do 1000 zł nagroda - konto firmowe

Bank Pekao w najnowszej promocji oferuje do 1000 zł przelewem na konto za otworzenie konta firmowego wraz z kartą debetową.

Premia została podzielona na 4 części i nie ma obowiązku spełniania każdego z warunków promocji by otrzymać pełne 1.000 zł, równie dobrze można wziąć tylko 300 zł.

300 zł otrzymamy za przelewy do ZUSu, płatność kartą oraz przelewy wykonane aplikacją mobilną. Kolejne 200 zł dostaniemy za umowę na terminal płatniczy wraz z zaksięgowanymi płatnościami na min. 500 zł. Następne 300 zł bank da nam jeśli podpiszemy umowę kredytową na kwotę min. 20.000 zł. Jeśli zdecydujemy się na wymianę walut otrzymamy jeszcze 200 zł co razem da nam 1.000 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto w Pekao <- strona promocyjna

1.000 zł premii za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 30 września 2020r.
 • premię otrzymamy jeśli:
  • do 30 września 2020r. ze strony promocyjnej otworzymy konto firmowe wraz z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • pierwszą nagrodę w wysokości 300 zł otrzymamy jeśli wykonamy:
  • przelewy do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia rachunku
  • min. 1 transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową Mastercard wydaną do nowo otwartego rachunku w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia tego rachunku
  • 1 przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia tego rachunku
 • drugą nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki: 
  • nie prowadzimy działalności gospodarczej w branży: biura turystyczne/podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)
  • zawrzemy z Bankiem Pekao umowę o terminal płatniczy
  • w każdym z 3 następujących po sobie miesięcy (liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto konto) na terminalu płatniczym zostaną dokonane płatności na min. 500 zł
 • trzecią nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki: 
  • w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku wykonamy transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na równowartość min. 20.000 zł
 • czwartą nagrodę w wysokości 300 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki: 
  • w przeciągu 6 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto konto zawrzemy umowę o kredyt na min. 20.000 zł lub pożyczkę na min. 20.000 zł lub kartę kredytową z limitem 20.000 zł
 • premia za daną czynność zostanie przelana na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • w promocji nie mogą brać udziału podmioty które od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. były posiadaczem konta w Banku Pekao

Jeżeli uczestnik promocji próbował zawrzeć umowę online lub mobilnie, jednak umowa nie została zawarta w tych kanałach w wyniku negatywnej weryfikacji tożsamości uczestnika promocji przez system informatyczny banku, ale została podpisana w oddziale banku to warunek otwarcia konta uważa się również za spełniony.

konto w Pekao <- strona promocyjna