300 zł za otwarcie konta i przelewy na ZUS w ING Bank Śląski

300zł premii w ING Bank Śląski za konto firmowe

ING Bank Śląski oferuje 300zł premii tym którzy otworzą u nich konto firmowe oraz przez 6 miesięcy będą dokonywać min. 1 przelew do ZUSu. Warunki promocji są niezwykle łatwe zaś prowadzenie konta wraz z kartą debetową jest darmowe o ile spełnimy warunek aktywności a kartą zapłacimy min. 300zł miesięcznie. Warto również zwrócić uwagę, że do końca 31 stycznia 2016r. obowiązują nieco inne opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach a zmiany te przedstawione zostały poniżej, wcześniej jednak opiszmy wspominaną promocję.

> Konto w ING Bank Śląski  <

 Premia w wysokości 300zł za konto - warunki regulaminu

 • promocja skierowana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą
 • z promocji wykluczone są osoby które od 1 stycznia 2014r. do 6 grudnia 2015r. były posiadaczem Konta z Lwem: Direct, Zysk, Zysk+, Direct dla firm w ING
 • należy:
  • do 31 stycznia 2016r. wysłać wniosek internetowy o otwarcie konta
  • do 29 lutego 2016r. zawrzeć umowę o konto dla firm z dostępem do bankowości elektronicznej i kartą debetową (wniosek wysyłamy więc najpóźniej do końca stycznia a do końca lutego musimy podpisać umowę dostarczoną przez kuriera)
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • bank przekaże nam 300 premii za wykonanie min. 6 przelewów składek do ZUS wykonanych najpóźniej do 31 sierpnia 2016r. a przelewy te muszą być wykonane w 6 różnych miesiącach (możemy np. opłacać składkę od stycznia do czerwca)
 • w dniu przyznania premii tj. 30 września 2016r. konto i karta muszą być aktywne

Regulamin niezwykle krótki i treściwy, inne banki mogłyby brać z ING przykład 

Zmiany w tabeli opłat od 1 lutego 2016r. dla kont firmowych

 • do 31 stycznia 2016r.
  • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce
  • 3% - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą
 • od 1 lutego 2016r.
  • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
  • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym miesiącu w pozostałych bankomatach
  • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym miesiącu w pozostałych bankomatach
  • 6% min. 9zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą
  • 3% - opłata za przewalutowanie wypłaty gotówki w bankomatach za granicą

Konto firmowe w ING Bank Śląski - główne opłaty

 • 0 zł - otwarcie rachunku
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku dla kont aktywnych
 • 9 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku dla konto nie spełniających warunków konta aktywnego
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy dla kont aktywnych
 • 0,90 zł - przelew krajowy internetowy dla kont nie spełniających warunków konta aktywnego
 • 10 zł - przelew krajowy internetowy Express Elixir - przelew ekspresowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym miesiącu w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym miesiącu w pozostałych bankomatach
 • 6% min. 9zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą
 • 3% - opłata za przewalutowanie wypłaty gotówki w bankomatach za granicą
 • 0,5% kwota wypłaty + 10zł - wypłata gotówki w oddziale banku
 • 0 zł - wpłata gotówki we wpłatomacie banku
 • 0,50% kwoty wpłaty + 10zł - wpłata gotówki w oddziale banku
 • 0,25% kwoty wpłaty + 2zł - wpłata gotówki w formie zamkniętej w kasie banku
 • 0,12% kwoty wpłaty + 2zł - wpłata gotówki w formie zamkniętej do wrzutni
 • 0 zł - dostęp do bankowości elektronicznej
 • 0 zł - wyciąg bankowy online

Warunek konta aktywnego dal firm w ING Bank Śląski

 • wystarczy spełnić w danym miesiącu jeden dowolny poniższy warunek by konto zostało uznane za aktywne:
  • wykonać minimum 1 przelew do ZUS
  • wykonać minimum 1 przelew do US
  • suma wpływów na rachunek minimum 2.000zł, wliczane w tym są wpłaty gotówkowe własne lub osoby trzecie, przelewy z innych banków oraz przelewy wewnętrzne z ING jednak przelewy wewnętrzne nie mogą być przelewami pomiędzy rachunkami własnymi firmy
 • konto aktywne powoduje zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewów krajowych internetowych (poza Express Elixir i Sorbnet - przelewy ekspresowe)
 • konto nieaktywne to konto otwarte na którym w danym miesiącu nie został spełniony żaden z ww. warunków

> Konto firmowe w ING Bank Śląski  <