Porównanie kont bankowych - kwiecień 2016r.

Aktualne porównanie kont dla firm
kwiecień 2016r.

Poniższe zestawienie jest identyczne z marcowym, zmianie uległy daty tabeli opłat i prowizji w Bank Smart, Alior Bank, ING ale nie wpłynęły one na główne opłaty zaprezentowane poniżej.

Na dzień dzisiejszy w Banku Smart znajdziemy tanie bo darmowe konto dla firm wraz z kartą debetową i bezpłatnymi wypłatami we wszystkich bankomatach. Tuż za Smartem plasuje się Idea Bank natomiast ING Bank Śląski pomimo, że ma dość wysokie opłaty dla nieaktywnych klientów to po wykonaniu min. 1 przelewu do ZUS lub US lub wpływu na konto min. 2.000zł opłatę za konto, przelewy i kartę mamy zniesioną do 0zł. W ING na uwagę zasługuje również aplikacja mobilna, dzięki której na telefonie dostajemy darmowe powiadomienie o zmianie stanu salda, nie musi więc wykupywać płatnych komunikatów SMS.

Przypominamy o popularnej promocji kredytu dla firm. Więcej na Niższe marże w limicie debetowym

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

Polecane konta dla firm - kwiecień 2016r.

Dlaczego w tabeli są daty przyszłe?

Banki publikują opłaty i prowizje z wyprzedzeniem. Jeśli w poniższej tabeli umieszczona została data przyszła a obecnie obowiązująca opłata za dany produkt jest inna, to w tabeli zamieszczamy dodatkowo informację o tym jaka obecnie obowiązuje stawka. W przypadku gdy nie ma takiej informacji, oznacza to, że bank zmienił opłaty za inne czynności, które nie zostały ujęte poniżej np. prowizja za kredyt odnawialny, przekroczenie ujemnego salda itp.

Legenda:

  • konto - opłata za konto
  • przelew - opłata za przelew krajowy
  • karta - opłata za kartę
  • bank. własne - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banku + inne bankomaty jeśli bank wskazał je jako bankomaty darmowe
  • bank. obce - opłata za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach
  • wpłatomat - opłata za wpłatę we wpłatomacie banku
  • wpł. got. - opłata za wpłatę gotówkową w oddziale banku
  • wypł. got. - opłata za wypłatę gotówki w oddziale banku
  • tabela od - ważność obowiązywania tabeli opłat (umieszczamy również tabele opublikowane ale obowiązujące np. za 2-3 miesiące)

w telefonie tabelę można przesuwać dotykając ekran   

Bank Konto Przelew Karta Bank.
własne
Bank.
obce
Wpła-
tomat.
Wpł.
got.
Wypł.
got.
Tabela od


Bank Smart
Biznes

0 0 0 0 0 - - - 18.03.16

Idea Bank
Firma To Ja
0 0 0/5 0 0 0 0 0,30%
min. 5
30.07.15
darmowa karta za płatności na min. 400zł
741zł premii dla aktywnych > opis promocji <- link

ING Bank
Direct
0/9 0/0,9 0/7 0 0/2,5 0 0,50%
+10
0,50%
+10
29.03.16
darmowe konto i przelewy za min. 1 przelew do ZUS lub US lub wpływ na konto min. 2.000zł
(nie wliczają się przelewy pomiędzy rachunkami własnymi firmy)
darmowa karta za płatności na min. 300zł
darmowe bankomaty: ING i Planet Cash
bankomaty obce: pierwsza wypłata w miesiącu za 0zł, każda kolejna 2,5zł

Alior Bank
Partner
0/25 0 3 0 2 0,50%
min.6
0,40%
min. 6
0,30%
min. 6
11.03.16
darmowe konto za min. 1 przelew do ZUS lub US oraz (wpływ na konto min. 2.500zł lub posiadanie kredytu dla firm)
(nie są wliczane wpłaty własne z innych rachunków bankowych także z innych banków)
20 groszy za komunikat SMS do autoryzacji operacji

Raiffeisen
Wymarzone
0 0/1,5 3 0 1,5%
min. 5
0 30 30 01.12.15
20 pierwszych przelewów za 0zł
darmowe bankomaty: Euronet

mBank
Komfort
25 0/1,5 0 0 3%
min. 5
0 0,50%
min. 9
0,50%
min. 9
01.03.16
20 pierwszych przelewów za 0zł
wpłata gotówkowa za 0zł w placówkach bez wpłatomatu lub jego awarii
darmowe bankomaty: Euronet, Planet Cash i BZWBK
900zł premii dla aktywnych > opis promocji <- link

Inteligo
Konto
0 1 0/4 0 5 0 0 0 01.10.14
darmowa karta za płatności na min. 100zł
darmowe bankomaty: PKO BP i BZWBK

BPH
Direct
0/10 1 15 0 0 - 0,35%
min. 5
0,50%
min.10
01.07.15
darmowe konto za średnie saldo 5.000zł
30 groszy za komunikat SMS do autoryzacji operacji

BZWBK
Godne Pol.
 0/25  0/1 0/7   0  3,5%
min. 5
 0 0,65%
min.10 
0,65%
min.10 
01.03.16 
darmowe konto za min. 1 przelew do ZUS lub US
25 pierwszych przelewów za 0zł
darmowa karta za płatności na min. 400zł
20 groszy za komunikat SMS do autoryzacji operacji (pierwsze 5 SMSów w miesiącu za 0zł)