Tanie konto dla firm - lipiec 2016r.

Aktualne zestawienie tanich kont dla firm
lipiec 2016r.

Na dzień dzisiejszy w Banku Smart znajdziemy tanie bo darmowe konto dla firm wraz z kartą debetową i bezpłatnymi wypłatami we wszystkich bankomatach. Tuż za Smartem plasuje się Idea Bank natomiast ING Bank Śląski pomimo, że ma dość wysokie opłaty dla nieaktywnych klientów to po wykonaniu min. 1 przelewu do ZUS lub US lub wpływu na konto min. 2.000zł opłatę za konto, przelewy i kartę mamy zniesioną do 0zł. W ING na uwagę zasługuje również aplikacja mobilna, dzięki której na telefonie dostajemy darmowe powiadomienie o zmianie stanu salda, nie musi więc wykupywać płatnych komunikatów SMS.

> sprawdź aktualne zestawienie w nowym temacie <- link

Tabela kont firmowych - lipiec 2016r.

w telefonie tabelę można przesuwać dotykając ekran   

Bank Konto Przelew Karta Bank.
własne
Bank.
obce
Wpła-
tomat.
Wpł.
got.
Wypł.
got.
Tabela od


Bank Smart
Biznes

0 0 0 0 0 - 0,15%
min. 5
0,15%
min. 5
01.07.16
wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziałach BIZ Banku

Idea Bank
Firma To Ja
0 0 0/5 0 0 0 0 0,30%
min. 5
19.04.16
darmowa karta za płatności na min. 400zł lub/i wpłatę gotówki we wpłatomatach na min. 1.000zł
741zł premii dla aktywnych > opis promocji <- link

ING Bank
Direct
0/9 0/0,9 0/7 0 0/2,5 0 0,50%
+10
0,50%
+10
01.06.16
darmowe konto i przelewy za min. 1 przelew do ZUS lub US lub wpływ na konto min. 2.000zł
(nie wliczają się przelewy pomiędzy rachunkami własnymi firmy)
darmowa karta za płatności na min. 300zł
darmowe bankomaty: ING i Planet Cash
bankomaty obce: pierwsza wypłata w miesiącu za 0zł, każda kolejna 2,5zł

Alior Bank
iKonto
0/15 0 0/8 0 0/2 0,50%
min. 6
0,50%
min. 10
0,50%
min. 10
15.06.16
darmowe konto za średnie saldo min. 1.000zł oraz wyrażenie zgód marketingowych
20 groszy za komunikat SMS do autoryzacji operacji (pierwsze 10 za 0zł)
darmowa karta za min. 4 transakcje bezgotówkowe
5 pierwszych wypłat w bankomatach obcych za 0zł, pozostałe po 2zł
5 pierwszych wpłat we wpłątomatach PlanetCash za 0zł, kolejne po 10zł
1500zł premii dla aktywnych > opis promocji <- link

Raiffeisen
Wymarzone
0 0/1,5 3 0 1,5%
min. 5
0 30 30 01.12.15
20 pierwszych przelewów za 0zł
darmowe bankomaty: Euronet

mBank
Komfort
25 0/1,5 0 0 3%
min. 5
0 0,50%
min. 9
0,50%
min. 9
10.06.16
20 pierwszych przelewów za 0zł
wpłata gotówkowa za 0zł w placówkach bez wpłatomatu lub jego awarii
darmowe bankomaty: Euronet, Planet Cash i BZWBK
600zł premii dla aktywnych > opis promocji <- link

Inteligo
Konto
0 1 0/4 0 5 0 0 0 01.05.16
darmowa karta za płatności na min. 100zł
darmowe bankomaty: PKO BP i BZWBK

BPH
Direct
0/10 1 15 0 0 - 0,50%
min. 5
0,50%
min.10
01.07.16
darmowe konto za średnie saldo 5.000zł
30 groszy za komunikat SMS do autoryzacji operacji

BZWBK
Godne Pol.
 0/25  0/1 0/7   0  3,5%
min. 5
 0 0,65%
min.10 
0,65%
min.10 
01.08.16 
darmowe konto za min. 1 przelew do ZUS lub US
25 pierwszych przelewów za 0zł
darmowa karta za płatności na min. 400zł
20 groszy za komunikat SMS do autoryzacji operacji (pierwsze 5 SMSów w miesiącu za 0zł)

Legenda:

  • konto - opłata za konto
  • przelew - opłata za przelew krajowy
  • karta - opłata za kartę
  • bank. własne - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banku + inne bankomaty jeśli bank wskazał je jako bankomaty darmowe
  • bank. obce - opłata za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach
  • wpłatomat - opłata za wpłatę we wpłatomacie banku
  • wpł. got. - opłata za wpłatę gotówkową w oddziale banku
  • wypł. got. - opłata za wypłatę gotówki w oddziale banku
  • tabela od - ważność obowiązywania tabeli opłat (umieszczamy również tabele opublikowane ale obowiązujące np. za 2-3 miesiące)