Premia za konto firmowe w Idea Bank

Premia za otworzenie konta dla firm
w Idea Bank

Idea Bank prowadzi promocję konta dla firm o nazwie Premiowanie za bankowanie. Miesięcznie można otrzymać 50 zł premii za wykonywanie transakcji przedstawionych poniżej. Łącznie maksymalnie można otrzymać nie więcej niż 600 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Premiowanie za bankowanie - regulamin

 • należy otworzyć firmowe konto bankowe wraz z dostępem do bankowości internetowej  (wystarczy więc wypełnić wniosek przez internet) a następnie zalogować się do serwisu transakcyjnego i aktywować promocję "Premiowanie za bankowanie" dostępną w szczegółach konta w sekcji Promocje -> Zobacz -> Aktywuj
 • obecni klienci banku Idea posiadający konto bankowe wraz z dostępem do bankowości internetowej również mogą wziąć udział w promocji warunkiem jest jednak prowadzenie działalności gospodarczej oraz:
  • posiadanie karty debetowej do konta
  • używanie Idea Cloud
  • w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed przystąpieniem do promocji:
   • na konto firmowe nie mogły wpłynąć pieniądze z transakcji zewnętrznej np. polecenie przelewu, wpłata gotówkowa
   • rachunek firmowy nie został obciążony przelewami na łączną kwotę min. 1.000zł
   • transakcje kartą nie przekroczyły łącznie min. 400zł
   • nie wykonano przelewu do ZUS lub US
   • nie przystąpiono wcześniej do promocji "premiowanie za bankowanie"
  • umowa o konto i bankowość internetową nie jest w trakcje wypowiedzenia
 • maksymalna miesięczna premia nie może przekroczyć 50 zł
 • premia przyznawana jest przez 12 pierwszych miesięcy i nie może przekroczyć 600 zł
 • wpłaty we wpłatomacie oraz wystawiane faktury można dokonywać wielokrotnie w danym miesiącu i za każdą taką czynność naliczana jest premia
 • premia wypłacana jest do 10-ego następnego miesiąca
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby kiedykolwiek posiadające konto firmowe w Idea Banku

Wartość premii za czynności

 • utrzymanie średniego salda miesięcznego
  • 10 zł - od 5.000,01 zł do 10.000 zł
  • 20 zł - od 10.000,01 zł do 15.000 zł
  • 30 zł - od 15.000,01 zł do 30.000 zł
  • 40 zł - powyżej 30.000,01 zł
  • średnie miesięczne saldo liczone jest według wzoru: każdego dnia dodawana jest kwota która pozostaje na rachunku a następnie suma wszystkich dni podzielona zostaje przez ilość dni danego miesiąca, przykład: od 1 do 20 października na koncie codziennie mieliśmy 5.000zł, od 21 do 31 października na koncie mieliśmy 7.000zł. Wyliczenie: (5000*20 + 7000*11) / 31 (ilość dni) = 5.710
 • 20 zł - wpłata gotówki we wpłatomacie, wpłata nie mniejsza niż 1.000zł
 • 30 zł - przelew do ZUS lub US na min. 250zł - liczone tylko za pierwszy przelew w miesiącu
 • 20 zł - wystawienie i opłacenie faktury na rachunek uczestnika poprzez Chmurę Faktur na kwotę min. 100 zł (dane w przelewie muszą być zgodne z fakturą)

Poprawne wystawienie i  opłacenie faktury następuje jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • tytuł przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury zawiera jej numer
 • kwota przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury jest równa kwocie brutto podanej na tej fakturze w polu „Suma”, a dla rachunków w wierszu „Suma”
 • nadawca przelewu dokonywanego w celu opłacenia danej faktury jest kontrahentem podanym w tej fakturze, który powinien ją opłacić
 • numer rachunku bankowego uczestnika w  banku, na który wpłynął przelew dokonywany w celu opłacenia danej faktury, zgadza się z numerem rachunku bankowego podanym w tej fakturze do jej opłacenia (rachunek bankowy na który wpłynął przelew powinien być rachunkiem rozliczeniowym)
 • waluta przelewu dokonanego w celu opłacenia danej faktury jest zgodna z walutą wskazaną w tej fakturze

Bank zastrzega że może wprowadzić ograniczenia w naliczaniu premii w przypadku nadużyć. Cóż to oznacza? Jeśli klient nie korzysta z konta a traktowane jest ono tylko do zdobycia premii bank ma prawo ograniczyć premię. Jak wygląda to w praktyce? Klient otwiera konto, dokonuje wpłat w wpłatomacie, wypłaca pieniądze i ponownie je wpłaca a poza tymi operacjami nie ma innych zdarzeń. Innymi słowy dobrze by było żeby na koncie były wykonywane jakieś operacje, nie musi ich być dużo, szczególnie gdy dopiero otworzyliśmy działalność. Warto więc z konta dokonywać choć trochę przelewów wychodzących, np. opłacić faktury lub ZUS.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto firmowe z premią