Bank Millennium - premia za konto osobiste

Bank Millennium i 150 zł za otworzenie konta osobistego
oraz konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium ponownie wystartował z nową promocją dla osób chcących otworzyć konto i tak jak poprzednio otrzymać możemy 150 zł. Głównym warunkiem regulaminu jest otworzenie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową oraz przez dwa miesiące zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł i wykonać min. 1 płatność bezgotówkową.

Dodatkowo Bank Millennium oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,7% na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 200.000 zł. Środki powyżej 200.000 zł otrzymują natomiast oprocentowanie w wysokości 1,5%.

Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł premii

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest zarejestrowanie się na stronie promocyjnej podając swoje dane osobowe oraz zaznaczając zaakceptowanie regulaminu. Po zarejestrowaniu na adres email zostanie wysłana wiadomość wraz z linkiem aktywacyjnym służącym do aktywacji profilu na stronie. Dane na stronie promocyjnej w tym email musi być taki sam jak w banku.

Po zalogowaniu na stronie promocyjnej w zakładce "Konto Bonus" znajduje się link przekierowujący na stronę bankową. Po kliknięciu w link, zostaniemy przeniesieni na stronę bankową na której wypełniamy wniosek o konto wraz z kartą debetową najpóźniej do 25 lutego 2018r. Konto koniecznie otwieramy z linka umieszczonego na stronie promocyjnej w przeciwnym razie bank nie będzie wiedział, że wzięliśmy udział w promocji.

Przy otwieraniu konta zaznaczamy zgodę na ujawnienie danych organizatorowi celem wypłaty premii oraz zgodę marketingową i nie odwołujemy ich do 31 maja 2018r.

Umowa o konto i kartę musi zostać zawarta najpóźniej do 28 lutego 2018r., spóźnialscy którzy wyślą wniosek ostatniego dnia tj. 25 lutego mają 3 dni na podpisanie umowy. Premia zostanie wypłacona jeśli konto i karta będą aktywne do 31 maja 2018r.

Po otworzeniu konta bank wymaga by spełnić warunki, które zostały podzielone dla tych którzy są nowymi klientami banku oraz tych którzy wcześniej byli klientami Millennium.

Warunki jakie należy spełnić gdy jest się nowym klient banku tj. taki który nie korzystał dotychczas z produktów Millennium Bank i na dzień rozpoczęcia akcji nie ma produktu w banku, ani nie jest procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt.

Nowy klient banku w marcu oraz kwietniu 2018r. musi zanotować na koncie wpływy na łączną  sumę min. 1000 zł oraz wykonać min. 1 płatność bezgotówkową kartą debetową lub BLIKiem. Każdy miesiąc liczy się osobno.

Warunki jakie należy spełnić gdy jest się byłym klient banku tj. taki, który był klientem Millennium Bank oraz na dzień rozpoczęcia akcji nie ma produktu w banku, ani nie jest procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt i wcześniej nie korzystał z jakiejkolwiek promocji przy zakładaniu konta w banku (nie dotyczy którejkolwiek edycji promocji "Zyskaj 360 zł").

Były klient banku w marcu oraz kwietniu 2018r. musi zanotować na koncie wpływy na łączną  sumę min. 1000 zł z tytułu wynagrodzenia oraz wykonać min. 1 płatność bezgotówkową kartą debetową lub BLIKiem. Każdy miesiąc liczy się osobno.

Różnica pomiędzy nowym a byłym klientem banku polega więc na tym, że byli klienci muszą zanotować wpływ wynagrodzenia u nowych zaś liczą się różne wpływy na konto, np. przelew z innego banku.

Do ww. transakcji bezgotówkowych nie wliczają się wypłaty z bankomatów oraz transakcje niezaksięgowane i anulowane. Do kwoty 1000 zł o której mowa powyżej nie będą uwzględniane wpływy z innych konto osobistych uczestnika promocji prowadzonych w Millennium Banku i Domu Maklerskiego. Możemy jednak śmiało dokonywać przelewów z kont osobistych innych banków.

O przyznaniu premii zostaniemy powiadomieni najpóźniej do 16 maja 2018r. poprzez wysłanie emaila w którym umieszczony będzie link do formularza w którym należy uzupełnić niezbędne dane tj. numer nowo otwartego konta. Formularz ten należy uzupełnić najpóźniej w terminie 7 dni w przeciwnym razie premia zostanie utracona.

Premia zostanie przelana na konto najpóźniej do 31 maja 2018r. Po tym okresie jeśli konto nam się nie spodoba, będziemy mogli je zamknąć bez zwracania otrzymanej premii.

50 zł x 5 w programie poleceń

Na stronie promocyjnej umieszczona jest zakładka "Program Poleceń" w której znajduje się link referencyjny. Link wysyłamy do dowolnej ilości osób ale bank premię naliczy tylko za 5 klientów którzy spełnia warunki promocji opisanej powyżej.

Premia w obu przypadkach jest zwolniona z opodatkowania.

Konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,7% na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 200.000 zł. Środki powyżej 200.000 zł otrzymują natomiast oprocentowanie w wysokości 1,5%.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 13 stycznia 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Promocja konta oszczędnościowego została opisana w artykule: Konto oszczędnościowe w Banku Millennium

Dla konta 360 konto osobiste z kartą debetową i darmowymi krajowymi bankomatami możemy mieć za 0 zł jeśli miesięcznie na konto wpłynie min. 1000 zł oraz zostanie wykonana min. 1 płatność kartą. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony to miesięcznie za konto zapłacimy 8 zł, za kartę 7 zł, za bankomaty BZWBK i Planet Cash 1 zł, za pozostałe bankomaty 5 zł. Darmowe bankomaty: Millennium Bank bez względu na to czy został spełniony powyższy warunek.

Dla konta 360 Student konto jest bezpłatne. Karta oraz krajowe bankomaty za 0 zł jeśli zostanie wykonana min. 1 płatność kartą. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony to miesięcznie za kartę zapłacimy 4 zł, za bankomaty BZWBK i Planet Cash 1 zł, za pozostałe bankomaty 5 zł. Darmowe bankomaty: Millennium Bank bez względu na to czy został spełniony powyższy warunek.

Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

Regulamin.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto osobiste w promocji Millennium Bank