Deutsche Bank - lokata 3,00% i konto oszczędnościowe 2,55%

Deutsche Bank - lokata, konto oszczędnościowe i osobiste w promocji

W grudniu 2017r. ukazała się informacja o tym że Deutsche Bank został kupiony przez BZWBK. Deutsche Bank sprzedał dział bankowości detalicznej, prywatnej oraz dom maklerski. Zakończenie transakcji powinno nastąpić pod koniec 2018r. należy więc się spodziewać, że po pewnym czasie może nastąpić zmiana nazwy i wchłonięcie produktów Deutsche do BZWBK, tak jak miało to miejsce np. z Bankiem BPH i Meritum które zostały wchłonięte przez Aliora. Nim jednak nastąpi pełne przejęcie banku, warto spojrzeć na promocję jaka została przygotowana dla wszystkich klientów.

Do promocji można przystąpić do 30 czerwca 2018r. Uczestnikiem może być ta osoba która otworzyła konto dbNet Premium i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wnioskująca o otwarcie Konta dbNET PREMIUM w Okresie przystąpienia do Promocji, która w dniu składania wniosku o otwarcie Konta dbNET PREMIUM spełnia jeden z następujących warunków:

  • nie posiada zawartej umowy z Deutsche Bankiem,
    albo
  • posiada indywidualnie zawartą umowę z Deutsche Bankiem i wnioskuje o otwarcie konta dbNET PREMIUM razem z inną osobą lub osobami
    albo
  • razem z inną osobą lub osobami posiada zawartą umowę z Deutsche Bankiem i wnioskuje o otwarcie konta dbNET PREMIUM indywidualnie lub z osobą lub osobami innymi niż te, razem z którymi posiada zawartą umowę z Deutsche Bankiem.

W promocji bierze udział tylko jedno konto.

Poniżej przedstawiam korzyści jakie można osiągnąć otwierając konto w promocji.

Konto osobiste dbNet Premium z 1,3% oprocentowaniem

W ramach promocji bank oferuje konto osobiste z oprocentowaniem 1,30% wraz ze zniesieniem opłaty za jego prowadzenie do końca 2018r.  Od stycznia 2019r. miesięczna opłata wynosić będzie 20 zł ale może zostać zniesiona do 0 zł jeśli zostaną utrzymane zgody marketingowe oraz na konto wpłynie 5.000 zł lub aktywa w banku będą wynosić min. 50.000 zł.

Karta debetowa za 0 zł

Obsługa karty debetowej wynosić będzie 0 zł. Dodatkowo bez żadnych opłat można wypłacać gotówkę z bankomatów w Polsce i na świecie (nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu).

Lokata 3% na 12 miesięcy do 100.000 zł

Bank oferuje możliwość otworzenie lokaty z 3% oprocentowaniem na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty to 20.000 zł, maksymalna zaś 100.000 zł. Można założyć 5 lokat ale ich suma nie może przekraczać 100.000 zł. Lokatę należy założyć najpóźniej do 30 dnia od dnia otwarcia konta dbNet Premium.

Limit kredytowy

Bank naliczać będzie 1% prowizję i nie mniej niż 20 zł za udzielenie i odnowienie kredytu odnawialnego.

Konto oszczędnościowe 2,55% do 100.000 zł przez 4 miesiące

W Deutsche Banku istnieje również możliwość otworzenia konta oszczędnościowego z oprocentowaniem wynoszącym 2,55% przez pierwsze 4 miesiące do kwoty 100.000 zł. Po upływie 4 miesięcy oprocentowanie będzie wynosić 1,05%.

Niższe 1,05% oprocentowanie będzie naliczane również wtedy gdy saldo na koncie oszczędnościowym wyniesie więcej niż 100.000 zł a oprocentowanie to będzie liczone od całej kwoty ulokowanej na koncie. Jak dla mnie warunek ten jest bezsensowny bo w każdej normalnej promocji, jeśli środki na koncie przekroczyłyby 100.000 zł to mimo to oprocentowanie wynosiłoby 2,55% do kwoty 100.000 zł a pozostałe środki miały oprocentowanie w wysokości 1,05%. W Deutsche Baku jest niestety inaczej o czym świadczy informacja umieszczona na stronie promocyjnej "W przypadku gdy saldo środków na koncie jest wyższe niż 100 000 PLN, oprocentowanie całości salda środków wynosi 1,05%." Warto więc wpłacić 99.000 zł na wypadek gdyby odsetki naliczone za dany miesiąc przekroczyły w 3 miesiącu 100.000 zł.

Przy okazji warto przypomnieć, że Niemcom nie sprzyjają media które co jakiś czas opisują ich nieczyste zagrania i publikują wysokość nałożonych kar. Oto niektóre z nich:

Na stronie wikipedii czytamy: "Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. z zarządu firmy musiało odejść trzech członków żydowskiego pochodzenia. DB uczestniczył także w niechlubnym procederze grabieży majątków żydowskich w III Rzeszy. W czasie wojny w jego struktury były włączane banki z okupowanych krajów Europy Wschodniej. Bank pomagał także w działalności Gestapo a także udzielił pożyczki na budowę obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i pobliskich instalacji przedsiębiorstwa IG Farben. W grudniu 1999 r. DB wraz z innymi firmami niemieckimi wpłacił na specjalny fundusz 5,2 mld $ dla osób, które były ofiarami Holokaustu i prześladowań III Rzeszy." https://pl.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank

Regulamin.