Citibank - konto Citi Priority z 300 zł zwrotem za wydatki

Citibank - zwrot 300 zł za wydatki z kontem Citi Priority

Citibank oferuje do 360 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority oraz 3% lokatę z procentowaniem na 3% do 20.000 zł. Premia 360 zł podzielona została na 12 miesięcy.

Bank oferuje również 300 zł premii która w przeciwieństwie do 360 zł została podzielona na 6 miesięcy. W tym przypadku nie jest oferowana ww. lokata.

W ramach promocji Citibank zwraca 5% wartości transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do konta.

Obie promocji nieco różnią się od siebie, szczegóły zmieszczone zostały poniżej.

Nie musimy się martwić tym, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy i podczas rozmowy z pracownikiem banku możemy zadać mu pytanie czy promocja jest jeszcze aktualna (promocje Citibanku z reguły i tak trwają do końca a ograniczona pula nagród to chwyt marketingowy, choć nie jest to regułą).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

300 zł premii tj. 50 zł miesięcznie przez 6 miesięcy

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2500 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 maja 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać premie:
  • otworzyć konto osobiste Citi Prioriti
  • umowę o konto podpisać najpóźniej do 30 czerwca 2018r.
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta utworzyć min. jedno zlecenie stałe na dowolną kwotę
  • podczas składania wniosku wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
  • przez 6 następujących po sobie miesiącach licząc od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto zapewnić na koncie miesięczny wpływ w wysokości min. 5.000 zł (wpływ nie może pochodzić z kont Citibanku prowadzonych dla osób fizycznych)
  • przez 6 następujących po sobie miesiącach licząc od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto wykonać min. 3 przelewy z konta na inne konto z wyłączeniem kont Citibanku należących do uczestnika promocji (możemy przelać kasę do siebie na konto w innym banku)
 • 5% zwrotu płatności kartą do 300 zł premii
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co po 6 miesiącach razem daje 300 zł
  • Citibank przez 6 najbliższych miesięcy naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji wykonanych kartą w punktach handlowo-usługowych (nie są wliczane transakcje internetowe)
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje zwrócone oraz internetowe
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
  • jeśli w danym miesiącu na konto nie wpłynie 5.000 zł lub nie zostaną wykonane min. 3 przelewy to premia za ten miesiąc przepada ale wciąż będzie można ją otrzymać w pozostałych miesiącach
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 1 stycznia 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

 

360 zł premii tj. 50 zł miesięcznie przez 12 miesięcy oraz 3% lokata

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2500 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 maja 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać premie:
  • otworzyć konto osobiste Citi Prioriti
  • umowę o konto podpisać najpóźniej do 30 czerwca 2018r.
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta utworzyć min. jedno zlecenie stałe na dowolną kwotę
  • podczas składania wniosku wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta osiągnąć saldo dzienne w wysokości min. 30.000 zł
  • przez 12 następujących po sobie miesiącach licząc od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto wykonać min. 3 przelewy z konta na inne konto z wyłączeniem kont Citibanku należących do uczestnika promocji (możemy przelać kasę do siebie na konto w innym banku)
 • 5% zwrotu płatności kartą do 360 zł premii
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 30 zł co po 12 miesiącach razem daje 360 zł
  • Citibank przez 12 najbliższych miesięcy naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji wykonanych kartą w punktach handlowo-usługowych (nie są wliczane transakcje internetowe)
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje zwrócone oraz internetowe
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
  • jeśli w danym miesiącu nie zostaną wykonane min. 3 przelewy to premia za ten miesiąc przepada ale wciąż będzie można ją otrzymać w pozostałych miesiącach
 • 3% lokata
  • w ramach promocji bank umożliwia otworzenie lokaty z 3% oprocentowaniem na okres 3 miesięcy i kwotą od 1.000 zł do 20.000 zł
  • lokatę należy otworzyć najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 1 stycznia 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Saldo dzienne w wysokości 30.000 zł o którym mowa powyżej to nic innego jak utrzymanie kwoty min. 30.000 zł przez jedną noc (wliczają się wszystkie rachunki klienta). Bank zastrzega jednak, że pieniądze które wpłyną na konto dzięki którym zostanie osiągnięte saldo nie będą liczone od przelewów wykonanych z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank. Jeśli więc przelejemy sobie pieniądze z innego konta osobistego lub ktoś przeleje je nam a konto to będzie kontem osobistym Citibanku to nie będą one uwzględniane w saldzie. Najlepiej więc będzie przelać sobie pieniądze z innego banku, w tym przypadku bez znaczenia będzie to czy będzie to konto indywidualne, istotne jest to że przelew wykonano z innego banku.

Citi Priority - główne opłaty za konto osobiste

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe i lokaty) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - zlecenie stałe utworzone przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych Citibanku. Zostały one wyszczególnione na górze strony.

A tak poza tematem to strona promocyjna Citibanku z premią 360 zł ma w tle zdjęcie zamieszczone poniżej. Widzimy na nim miejskiego rowerzystę z siodełkiem (czyżby Brooks ?) które jest tak ułożone, że podczas jazdy niemiłosiernie gniotłoby jego klejnoty. Uwielbiam jeździć na rowerze (również zimą) ale z tak mocno podniesionym przodem to bym wolał na rower nie wsiadać.

Citibank, konto osobiste Citi Prioriti