BGŻ BNP Paribas - bony do Biedronki o wartości 150 zł + dodatkowe 300 zł premii

BGŻ BNP Paribas  - 150 zł do wydania w Biedronce i 300 zł dodatkowej premii

BGŻ BNP Paribas w najnowszej promocji oferuje 150 zł (3*50 zł w postaci bonów do wykorzystania w sklepach Biedronki) za otworzenie konta, zapewnieniu wpływu na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł, wykonaniu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł oraz wykonanie min. 1 przelewu aplikacją mobilną.

Dodatkowo mamy możliwość otrzymania 300 zł za transakcje bezgotówkowe wykonane aplikacją mobilną. Za daną operację bank płaci 1 zł, w sumie maksymalnie 25 zł miesięcznie co po 12 miesiącach daje nam 300 zł.

Obie promocje łączą się, dzięki czemu razem otrzymujemy 450 zł premii.

Plusem Konta Optymalnego jest to, że bank nie pobiera miesięcznych opłat za jego prowadzenie jak również nie ponosimy miesięcznych opłat za kartę debetową.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł w formie bonów do sklepów Biedronki

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.500 rejestracji kont i nie dłużej niż do 18 marca 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 18 marca 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 31 marca 2018r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową wybierając formę zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • konto koniecznie otwieramy z linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • w kwietniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w kwietniu 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • w kwietniu 2018r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany 29 czerwca 2018r.
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • spełnimy warunek otrzymania 80 zł premii
  • w maju 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w maju 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • w maju 2018r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany 31lipca 2018r.
 • trzecią nagrodę w wysokości 50 zł od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczy się osobno):
  • spełnimy warunek otrzymania 80 zł i 40 zł premii
  • w czerwcu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • czerwcu 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 200 zł
  • czerwcu 2018r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą aplikacji mobilnej Gomobile
  • kod zostanie wysłany 31 sierpnia 2018r.
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Bony do Biedronki ważne będą do 28 czerwca 2019r i wysłane są one SMSem w formie ciągu liczb na podany numer telefonu. Ze spisanym kodem udajemy się do sklepu i przed dokonaniem płatności pokazujemy go kasjerowi. Każdy bon można używać wielokrotnie aż do jego wyczerpania. Od bonów nie jest wydawana reszta.

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty (w tym Transakcje AndroidPay oraz Transakcje MasterPass) polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe
 • 6012, określający instytucje finansowe
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne
 • 4900 określający płatność rachunków

Powyższa promocja 100 zł łączy się z poniższą 300 zł razem możemy więc otrzymać 450 zł.

Co trzeba zrobić by otrzymać 300 zł premii za transkacje

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 31 marca 2018r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • przez 12 najbliższych miesięcy kalendarzowych konto musi być aktywnie wykorzystywane tzn. musi na nie wpływać wynagrodzenie za pracę a jeśli nie wpływa, to należy wykonać min. 2 transakcje płatnicze z rachunku na rzecz:
   • dostawców mediów np. płatności za telefon, TV, internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki,
   • dostawców usług płatniczych, np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza, w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami, szkołami wyższymi, np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich,
   • placówkami systemu oświaty, np. szkoły, przedszkola, żłobki albo kluby dziecięce
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności (opisany powyżej)
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej na kwotę min. 5 zł z wyłączeniem transakcji BLIK oraz transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych
  • jeśli transakcja w danym miesiącu została wykonana na ten sam rachunek, to liczona jest tylko pierwsza transakcja w danym miesiącu kalendarzowym
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile i Transakcja z użyciem Aplikacji Android Pay

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay

Konto Optymalne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony