Citibank - do 600 zł zwrotu wydatków z kontem Citi Priority – edycja II

Zwrot wydatków z kontem osobistym w Citibanku

Citibank ponownie oferuje do 600 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority.

W ramach promocji Citibank zwraca 5% wartości transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do konta.

Nie musimy się martwić tym, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy i podczas rozmowy z pracownikiem banku możemy zadać mu pytanie czy promocja jest jeszcze aktualna (promocje Citibanku z reguły i tak trwają do końca a ograniczona pula nagród to chwyt marketingowy, choć nie jest to regułą).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać do 600 zł premii

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 30 kwietnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać premie:
  • otworzyć konto osobiste Citi Prioriti
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej Citibanku
  • podczas składania wniosku wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta osiągnąć saldo dzienne w wysokości min. 5.000 zł
 • 5% zwrotu płatności kartą do 600 zł premii
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co po 12 miesiącach razem daje 600 zł
  • Citibank przez 12 najbliższych miesięcy naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w tym Google Pay w punktach handlowo-usługowych (nie wliczają się transakcje internetowe)
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje internetowe oraz zwrócone
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
  • jeśli w danym miesiącu nie zostaną wykonane żadne transakcje to premia za ten miesiąc przepada ale wciąż będzie można ją otrzymać w pozostałych miesiącach
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 31 października 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Saldo dzienne w wysokości 5.000 zł o którym mowa powyżej to nic innego jak utrzymanie kwoty min. 5.000 zł przez jedną noc (wliczają się wszystkie rachunki klienta). Bank zastrzega jednak, że pieniądze które wpłyną na konto dzięki którym zostanie osiągnięte saldo nie będą liczone od przelewów wykonanych z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank. Jeśli więc przelejemy sobie pieniądze z innego konta osobistego lub ktoś przeleje je nam a konto to będzie kontem osobistym Citibanku to nie będą one uwzględniane w saldzie. Najlepiej więc będzie przelać sobie pieniądze z innego banku, w tym przypadku bez znaczenia będzie to czy będzie to konto indywidualne, istotne jest to że przelew wykonano z innego banku.

Citi Priority - główne opłaty za konto osobiste

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe i lokaty) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych Citibanku. Zostały one wyszczególnione na górze strony.

Citibank, konto osobiste Citi Prioriti