mBank - 150 zł i 100 zł karta upominkowa do Zalando za otworzenie konta osobistego w mBanku

mBanku - karta do Zalando o wartości 100 zł lub 100 zł na konto oraz do 150 zł premii od mBanku

mBank wspólnie z Agorą promują konto osobiste oferując tym razem 100 zł na konto lub 100 zł kartę upominkową do wydania w sklepie Zalando. Dodatkowo otrzymać można do 150 zł premii za wykonywanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem.

Obie promocje są od siebie niezależne. Do promocji z Agorą przystąpić należy nie później niż do 31 maja 2018r., zaś do promocji mBanku przystąpić można do 2 lipca 2018r. (jeśli czytasz ten artykuł w kwietniu to opis promocji bez Agory znajdziesz w mBank - 150 zł - premia dla osób otwierających konto osobiste).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas
  • strona promocyjna
  • jeśli skorzystasz z tej promocji to podczas otwierania konta w polu identyfikator polecającego możesz wpisać kod bkk

Warunki jakie musimy spełnić by otrzymać kartę podarunkową do Zalando lub 100 zł na konto

100 zł przelewem na konto lub 100 zł kartę upominkową do Zalando otrzymamy jeśli najpóźniej do 31 maja 2018r. na stronie promocyjnej zarejestrujemy  swój udział w promocji wpisując swoje dane. Po rejestracji na stronie promocyjnej klikniemy w utworzony link który przekieruje nas na stronę banku na której otwieramy ekonto Standard wraz z kartą debetową. Podczas  rejestracji zaakceptujemy zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej niezbędną do przeprowadzenia promocji.

Następnie należy najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta i nie później niż do 30 czerwca 2018r. wykonać co najmniej 5 transakcji na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.

Najpóźniej do 20 lipca 2018r. organizator powiadomi emailem o przyznaniu nagrody. Do 23 lipca 2018r. po zalogowaniu na stronie promocyjnej należy wybrać nagrodę: 100 zł przelewem na konto lub 100 zł karta upominkowa. W przypadku wybrania premii pieniężnej najpóźniej do 25 lipca 2018r. na stronie wpisujemy imię, nazwisko, numer nowo otwartego konta oraz adres zamieszkania.

Premia pieniężna zostanie przekazana na konto najpóźniej do 31 lipca 2018r.

Jeśli wybrano kartę upominkową do Zalando, to nagroda zostanie przesłana w formie kodu, emailem najpóźniej do 25 lipca 2018r. Karta upominkowa ważna jest bezterminowo i można ją wykorzystać przy dowolnej kwocie zamówienia w sklepie internetowym lub aplikacji mobilnej Zalando. Aby móc zrealizować kartę upominkową Zalando, po zalogowaniu na profil w Zalando należy wejść w zakładkę „Moje karty upominkowe i saldo“ i wpisać kod karty upominkowej w odpowiednie pole i kliknąć 'Zrealizuj', a jej wartość zostanie automatycznie dopisana do salda. Kod karty upominkowej można wpisać podczas samego procesu składania zamówienia.

W przypadku braku dokonania wyboru nagrody w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.07.2018r. albo w razie braku przekazania wszystkich niezbędnych danych do przelewu, przysługuje wyłącznie nagroda w postaci karty upominkowej o wartości 100 zł na zakupy do internetowego sklepu Zalando. W razie braku terminowego dokonania wyboru nagrody, karta upominkowa zostanie przekazana najpóźniej do dnia 25.07.2018r. Jeśli natomiast, uczestnik nie podał wszystkich niezbędnych do przelewu danych, wówczas karta upominkowa, zostanie przekazana najpóźniej do dnia 31.07.2018r.

Z jednego profilu ze strony promocyjnej można otworzyć jedno konto.

Comiesięczna premia do 30 zł przez okres 5 miesięcy

Promocja przeznaczona jest dla osób które otworzą konto osobiste z taryfą standard wraz z kartą debetową. Wniosek o konto należy wysłać najpóźniej do 2 lipca 2018r. akceptując przy okazji oświadczenia wskazane w części „X.Oświadczenia” czyli zgody na przystąpienie do promocji.

W ramach promocji mBank przez 5 najbliższych miesięcy będzie przyznawał premię za wykonanie transakcji w danym miesiącu kalendarzowym:

  • 10 zł za wykonanie od 5 do 9 transakcji kartą lub BLIKiem,
  • 20 zł za wykonanie od 10 do 14 transakcji kartą lub BLIKiem,
  • 30 zł za wykonanie 15 lub więcej transakcji kartą lub BLIKiem.

Miesięcznie można otrzymać nie więcej niż 30 zł premii co po 5 miesiącach daje nam 150 zł. Przeprowadzane transakcje nie mają kwoty minimalnej, równie dobrze za każdym razem można płacić 1 zł. Pierwszy miesiąc naliczania transakcji to miesiąc następujący po miesiącu w którym przystąpiliśmy do promocji np. do promocji przystąpiono w lipcu, to rozliczane będą transakcje sierpniowe a premia za ten miesiąc na konto wpłynie we wrześniu.

Każdy miesiąc liczony jest osobno i w każdym z nich należy wykonać poniższe czynności:

  • dokonać wymaganą ww. liczbę transakcji (nie wliczają się transakcje anulowane)
  • zapewnić na koncie jednorazowy wpływ na min. 1.000 zł (nie wliczają się przelewy z innych kont w mBanku uczestnika promocji)
  • min. 1 raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej mBanku

Przez transakcję BLIK rozumiemy transakcję zakupu w punkcie handlowo-usługowym (płatność BLIK-iem za zakupy w sklepie) przy użyciu usługi BLIK, która jest powiązana z eKontem promocyjnym.

Należy pamiętać również o tym, że prawo do otrzymania nagród klient utraci jeśli podczas trwania promocji konto zostanie przekształcone na inne.

W promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 w mBanku od 1 stycznia 2016r. oraz ci co otwierają rachunek wspólny.

 mBank promocja