Bank Millennium - 150 zł karta upominkowa do Zalando

Bank Millennium i 150 zł na karcie upominkowej do Zalando

Bank Millennium ponownie wystartował z nową promocją dla osób chcących otworzyć konto osobiste oferując tym razem kartę upominkową o wartości 150 zł do wydania w sklepie Zalando. Głównym warunkiem regulaminu jest otworzenie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową oraz przez dwa miesiące zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł i wykonać min. 1 płatność bezgotówkową.

Dodatkowo Bank Millennium oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,7% na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 200.000 zł. Środki powyżej 200.000 zł otrzymują natomiast oprocentowanie w wysokości 1,5%.

Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł na karcie upominkowej

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wejście na stronę promocyjną i otworzenie z niej konta osobistego wraz z kartą debetową najpóźniej do 20 maja 2018r. Umowa musi zostać zawarta najpóźniej do 27 maja 2018r.

Składając wniosek wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i nie wypowiadamy jej do 21 sierpnia 2018r.

Główny warunek jaki trzeba spełnić by otrzymać 150 zł kartę upominkową do Zalando jest zapewnienie łącznego wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1.000 zł w miesiącu czerwcu i lipcu oraz dokonanie min. jednej płatności na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem. Istotne jest to, że każdy miesiąc liczy się osobno, czyli w warunek ten trzeba spełnić dwa razy.

Do ww. transakcji bezgotówkowych nie wliczają się wypłaty z bankomatów oraz transakcje zwrócone lub anulowane. Do kwoty 1000 zł o której mowa powyżej nie będą uwzględniane wpływy z innych konto osobistych uczestnika promocji prowadzonych w Millennium Banku. Możemy jednak śmiało dokonywać przelewów z własnych kont osobistych innych banków.

Po spełnieniu warunków promocji, bank 21 sierpnia 2018r. wyśle wiadomość SMS w której poinformuje o przyznaniu nagrody wraz z kodem stanowiącym opisywaną nagrodę. Otrzymany 16 cyfrowy kod wpisujemy podczas zakupów w sklepie internetowym Zalando. Kod jest ważny bezterminowo.

Na dzień otrzymania nagrody tj. 21 sierpnia 2018r. konto musi być aktywne i do tego czasu nie można wypowiedzieć umowy w przeciwnym razie karta nie zostanie wysłana. Po otrzymaniu karty konto można zamknąć.

W promocji nie mogą wziąć udziału osoby które na dzień 10 kwietnia 2018r. posiadały w Banku Millennium jakikolwiek produkt (np. konto osobiste, karta, kredyt, karta pre-paid, jednostki uczestnictwa Millennium TFI) lub były uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w tym bycie poręczycielem. W promocji nie mogą wziąć udziału również byli klienci banku którzy wcześniej otwierali konto osobiste  Konto 360° lub Konto 360° Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej oraz ci którzy złożyli wniosek o jakikolwiek produkt Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany.

Konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium oferuje również konto oszczędnościowe z 2,7% oprocentowaniem na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 100.000 zł. Nowe środki powyżej 100.000 zł otrzymują oprocentowanie w wysokości 1,4%.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 12 maja 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Konto w promocji można otwierać do 7 lipca 2018r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 92 dni od dnia w którym nastąpi wpływ środków pieniężnych na konto oszczędnościowe.

Przykład:

Dnia 12.05.2018r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 50.000 zł.

Wpłacamy 200.000 zł. Razem mamy 250.000 zł.

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 2,7%

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 1,4%

Kwota 50.000 zł dostaje oprocentowanie standardowe 1,0%

Przykład 2:

Dnia 12.05.2018r. na kontach w Millennium Bank mieliśmy 0 zł.

Wpłacamy 300.000 zł. Razem mamy 300.000 zł.

Kwota 100.000 zł dostaje oprocentowanie 2,7%

Kwota 200.000 zł dostaje oprocentowanie 1,4%

Obecne oprocentowanie poza promocją:

Do 50.000 zł - 0,60%

Od 50.000 zł do 100.000 zł - 0,70%

Od 100.000 zł do 250.000 zł - 0,90%

Od 250.000 zł do 500.000 zł - 1,00%

Ponad 500.000 zł - 1,10%

Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1000 zł.

Promocja konta oszczędnościowego została opisana w artykule: Konto oszczędnościowe w Banku Millennium

Dla konta 360 konto osobiste z kartą debetową i darmowymi krajowymi bankomatami możemy mieć za 0 zł jeśli miesięcznie na konto wpłynie min. 1000 zł oraz zostanie wykonana min. 1 płatność kartą. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony to miesięcznie za konto zapłacimy 8 zł, za kartę 7 zł, za bankomaty BZWBK i Planet Cash 1 zł, za pozostałe bankomaty 5 zł. Darmowe bankomaty: Millennium Bank bez względu na to czy został spełniony powyższy warunek.

Dla konta 360 Student konto jest bezpłatne. Karta oraz krajowe bankomaty za 0 zł jeśli zostanie wykonana min. 1 płatność kartą. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony to miesięcznie za kartę zapłacimy 4 zł, za bankomaty BZWBK i Planet Cash 1 zł, za pozostałe bankomaty 5 zł. Darmowe bankomaty: Millennium Bank bez względu na to czy został spełniony powyższy warunek.

Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

Millennium Bank - Zalando - promocja