Citibank - do 400zł premii z kontem Citi Priority – edycja III

Premia z kontem od Citibanku

Citibank ponownie wystartował z promocją konta osobistego oferując tym razem do 400 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority.

W ramach promocji Citibank daje 100 zł za otworzenie konta i utrzymanie przez jeden dzień salda min. 5.000 zł oraz do 300 zł w formie zwrotu 5% wartości transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do konta.

Nie musimy się martwić tym, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy i podczas rozmowy z pracownikiem banku możemy zadać mu pytanie czy promocja jest jeszcze aktualna (promocje Citibanku z reguły i tak trwają do końca a ograniczona pula nagród to chwyt marketingowy, choć nie jest to regułą).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać do 400 zł premii

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 lipca 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać premie:
  • otworzyć konto osobiste Citi Prioriti
  • umowę o konto podpisać najpóźniej do 30 sierpnia 2018r.
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej Citibanku
  • podczas składania wniosku wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
 • 100 zł premii otrzymamy jeśli
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta osiągniemy saldo dzienne w wysokości min. 5.000 zł
  • premia będzie przekazana najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunek
 • 5% zwrotu płatności kartą do 300 zł premii
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co po 6 miesiącach razem daje 300 zł
  • Citibank przez 6 najbliższych miesięcy naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w punktach handlowo-usługowych (nie wliczają się transakcje internetowe)
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje internetowe oraz zwrócone
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
  • jeśli w danym miesiącu nie zostaną wykonane żadne transakcje to premia za ten miesiąc przepada ale wciąż będzie można ją otrzymać w pozostałych miesiącach
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 1 stycznia 2017r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • premie nie podlegają opodatkowaniu
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Saldo dzienne w wysokości 5.000 zł o którym mowa powyżej to nic innego jak utrzymanie kwoty min. 5.000 zł przez jedną noc (wliczają się wszystkie rachunki klienta). Bank zastrzega jednak, że pieniądze które wpłyną na konto dzięki którym zostanie osiągnięte saldo nie będą liczone od przelewów wykonanych z innych rachunków bankowych dla klientów indywidualnych prowadzonych przez Citibank oraz kont w których uczestnik promocji jest współposiadaczem. Jeśli więc przelejemy sobie pieniądze z innego konta osobistego lub ktoś przeleje je nam a konto to będzie kontem osobistym Citibanku to nie będą one uwzględniane w saldzie. Najlepiej więc będzie przelać sobie pieniądze z innego banku, w tym przypadku bez znaczenia będzie to czy będzie to konto indywidualne, istotne jest to że przelew wykonano z innego banku.

Citi Priority - główne opłaty za konto osobiste

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe i lokaty) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 6 zł - za możliwość korzystania z serwisu CitiPhone (serwis bankowości telefonicznej) - można zrezygnować, opłata 0 zł jeśli średnie saldo wynosi 100.000 zł
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych Citibanku. Zostały one wyszczególnione na górze strony.

Citibank, promocja, premia