BGŻ BNP Paribas - 150 zł premii za aktywność

BGŻ BNP Paribas -  150 zł nagrody za aktywne korzystanie z karty

BGŻ BNP Paribas w najnowszej promocji oferuje 150 zł za otworzenie konta oraz wykonywanie transakcji kartą debetową. Bank za transakcję bezgotówkową na kwotę nie mniejszą niż 5 zł oferuje 1 zł premii. Premia naliczana jest przez 6 następujących po sobie miesięcy. Miesięcznie maksymalnie można otrzymać 25 zł premii.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 sierpnia 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31 sierpnia 2018r. złożymy wniosek o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej
  • złożymy wniosek o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem
  • wyrazimy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, email) informacji handlowych
  • podamy swój adres email oraz numer telefonu
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności tj. wykonanych co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji na kwotę min. 5 zł
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli: umowa o konto zostanie rozwiązana, została wycofana zgoda na przekazywanie informacji handlowych, wycofany został email i nr telefonu a w jego miejsce nie podano nowego poprawnego, zmieniony został plan taryfowy konta
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony