Do 150 zł zwrotu za zakupy z nowym kontem internetowym - Citi Priority

Premia za zakupy z kontem osobistym Citi Priority Citibanku

Citibank ponownie wystartował z promocją konta osobistego oferując tym razem do 150 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto internetowe Citi Priority. Bank w ramach promocji będzie zwracać 5% transakcji dokonanych kartą debetową. Premia za pierwszy miesiąc naliczana jest maksymalnie do 50 zł, w pozostałych zaś do 20 zł. Dodatkowo otrzymujemy darmowe prowadzenie konta oraz brak miesięcznej opłaty za kartę debetową.

Jeśli wyrazimy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, dostaniemy darmowe wypłaty kartą debetową w kraju. Szczegóły opłat otwieranego konta znajdziemy na ostatniej stronie regulaminu znajdującego się na stronie promocyjnej.

Nie musimy się martwić tym, że pula zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy i podczas rozmowy z pracownikiem banku możemy zadać mu pytanie czy promocja jest jeszcze aktualna.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać do 150 zł premii

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 3000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 grudnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać premie:
  • otworzyć konto osobiste Citi Priority - konto internetowe
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zapewnić wpływ na konto z tytułu wynagrodzenia w wysokości minimum 1.500 zł (wpływ wynagrodzenia nie będzie się liczył jeśli będzie pochodził z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych)
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej Citibanku
 • 5% zwrotu płatności kartą do 150 zł premii
  • pierwsze naliczanie premii zaczyna się od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta
  • maksymalna premia za pierwszy miesiąc wynosi 50 zł, w miesiącach od drugiego do szóstego maksymalnie może wynieść 20 zł co razem daje 150 zł
  • Citibank przez 6 najbliższych miesięcy naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w punktach handlowo-usługowych (w tym wliczają się transakcje internetowe)
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
  • jeśli w danym miesiącu nie zostaną wykonane żadne transakcje to premia za ten miesiąc przepada ale wciąż będzie można ją otrzymać w pozostałych miesiącach
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 1 stycznia 2017r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) dowolny produkt w Citibanku
 • premie nie podlegają opodatkowaniu
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Citi Priority - konto internetowe

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową jeśli wyrazimy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
 • 6 zł - za możliwość korzystania z serwisu CitiPhone (serwis bankowości telefonicznej, można zrezygnować)

Przy okazji zapraszam do zapoznania się z promocjami kart kredytowych Citibanku. Zostały one wyszczególnione na górze strony.

Citibank, promocja, premia