BGŻ BNP Paribas - 250 zł premii za konto osobiste

BGŻ BNP Paribas -  100 zł + 150 zł nagrody za aktywne korzystanie z karty

BGŻ BNP Paribas w najnowszej promocji oferuje 150 zł za otworzenie konta oraz wykonywanie transakcji kartą debetową. Bank za transakcję bezgotówkową na kwotę nie mniejszą niż 5 zł oferuje 1 zł premii. Premia naliczana jest przez 6 następujących po sobie miesięcy. Miesięcznie maksymalnie można otrzymać 25 zł premii.

Dodatkowo otrzymać możemy 100 zł za to, że na konto wpłynie min. 1.000 zł w miesiącu wrzesień, październik oraz listopad 2018r.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł premii za wpływy na konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić:
  • do 31 sierpnia 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • we wrześniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych, rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 17 grudnia 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 27 grudnia 2018r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • premia 100 zł zostanie przelana najpóźniej do 31 grudnia 2018r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł za transakcje

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 sierpnia 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31 sierpnia 2018r. złożymy wniosek o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej
  • złożymy wniosek o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem
  • wyrazimy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, email) informacji handlowych
  • podamy swój adres email oraz numer telefonu
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności tj. wykonanych co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji na kwotę min. 5 zł
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli: umowa o konto zostanie rozwiązana, została wycofana zgoda na przekazywanie informacji handlowych, wycofany został email i nr telefonu a w jego miejsce nie podano nowego poprawnego, zmieniony został plan taryfowy konta
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony