Zbliż się do 200 zł - promocja Banku Millennium

200 zł premii od Millennium Bank za konto osobiste

Bank Millennium wystartował z nową promocją dla osób chcących otworzyć konto. Tym razem otrzymać możemy 200 zł. Głównym warunkiem regulaminu jest otworzenie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową. Pierwsze 100 zł otrzymamy za dokonanie płatności telefonem za pomocą HCE lub BLIKiem na dowolną kwotę. Drugie 100 zł otrzymamy jeśli przez dwa miesiące zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł (360 zł dla konta Student) i wykonamy min. 1 płatność bezgotówkową kartą. Obie premie są od siebie niezależne, od nas zależy czy otrzymamy obie premie czy tylko jedną, równie dobrze możemy nie wykonywać transakcji BLIKiem lub HCE i otrzymać premię za wpływ na konto i transakcje kartą.

Dodatkowo otrzymujemy możliwość zdeponowania 100.000 zł na 3 miesiące na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem wynoszącym 2,70%. Kwota powyżej 100.000 zł otrzymuje oprocentowanie równe 1,40%.

Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Główne warunki regulaminu 200 zł od Banku Millennium

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 24 września 2018r.
 • by wziąć udział w promocji należy:
  • do 24 września 2018r. złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową
  • do 30 września 2018r. mieć już podpisaną umowę o konto
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie danych dla celów marketingowych i nie odwoływać tych zgód do 12 grudnia 2018r.
 • by otrzymać pierwsze 100 zł premii należy:
  • najpóźniej do 14 października 2018r. aktywować aplikację mobilną Banku Millennium i dokonać płatności telefonem przy użyciu HCE lub BLIKiem na dowolną kwotę,
  • premia zostanie wypłacona najpóźniej do 18 października 2018r.
 • dla Konto 360° by otrzymać w promocji drugie 100 zł premii należy:
  • w październiku 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • w listopadzie 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • powyższe transakcje muszą zostać zaksięgowane w danym miesiącu oraz nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty z bankomatów i przelewy z karty
  • premia zostanie wypłacona najpóźniej do 12 grudnia 2018r.
 • dla Konto 360° Student by otrzymać w promocji drugie 100 zł premii należy:
  • w październiku 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 360 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • w listopadzie 2018r. zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 360 zł oraz wykonać min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową
  • premia zostanie wypłacona najpóźniej do 12 grudnia 2018r.
 • do powyższych transakcji HCE, BLIKiem i kartą nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty gotówki oraz przelewy wewnętrzne między własnymi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Millennium Bank
 • jeśli chcemy otrzymać premię to do dnia 12 grudnia 2018r. konto nie może zostać zamknięte oraz do tego czasu nie możemy złożyć wniosku o jego wypowiedzenie
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również te osoba, które na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w Millennium Bank, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Millennium Bank lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Millennium Bank jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Millennium Bank kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem Millennium Bank, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student

Powyższa promocja łączy się z poniższą.

Konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium oferuje również konto oszczędnościowe z 2,7% oprocentowaniem na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 100.000 zł. Nowe środki powyżej 100.000 zł otrzymują oprocentowanie w wysokości 1,4%.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 7 lipca 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Konto w promocji można otwierać do 25 sierpnia 2018r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 92 dni od dnia w którym nastąpi wpływ środków pieniężnych na konto oszczędnościowe.

Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

promocja Millennium Bank