BGŻ BNP Paribas - 350 zł premii za konto osobiste

BGŻ BNP Paribas -  do 350 zł premii za konto osobiste

BGŻ BNP Paribas w najnowszej promocji oferuje 150 zł za otworzenie konta oraz wykonywanie transakcji kartą debetową. Bank za transakcję bezgotówkową na kwotę nie mniejszą niż 5 zł oferuje 1 zł premii. Premia naliczana jest przez 6 następujących po sobie miesięcy. Miesięcznie maksymalnie można otrzymać 25 zł premii.

Dodatkowo otrzymać możemy do 200 zł premii jeśli spełnimy łatwe do zrealizowania warunki promocji, które zostały opisane poniżej.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 200 zł premii

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić:
  • do 31 sierpnia 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • najpóźniej do 17 września 2018r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • pierwszą nagrodę w wysokości 75 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • spełnimy powyższe warunki promocyjne, czyli otworzymy konto
  • we wrześniu 2018r. aktywujemy aplikację mobilną GOmobile 
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
  • we wrześniu 2018r. wykonamy transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
 • trzecią nagrodę w wysokości 75 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
  • we wrześniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych, rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 16 listopada 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu pierwszej i drugiej nagrody wraz z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 27 listopada 2018r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • najpóźniej do 17 grudnia 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu trzeciej nagrody
 • nagroda pierwsza oraz druga zostanie wypłacona na konto najpóźniej do końca listopada 2018r.
 • nagroda trzecia zostanie wypłacona na konto najpóźniej do końca grudnia 2018r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji BLIK i transakcji o kodach MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 6012, określający instytucje finansowe
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł za transakcje

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 sierpnia 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31 sierpnia 2018r. złożymy wniosek o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej
  • złożymy wniosek o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem
  • wyrazimy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, email) informacji handlowych
  • podamy swój adres email oraz numer telefonu
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności tj. wykonanych co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji na kwotę min. 5 zł
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli: umowa o konto zostanie rozwiązana, została wycofana zgoda na przekazywanie informacji handlowych, wycofany został email i nr telefonu a w jego miejsce nie podano nowego poprawnego, zmieniony został plan taryfowy konta
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony