Złap 200 zł w promocji Banku Millennium

200 zł premii od Millennium Bank

Bank Millennium ponownie wystartował z nową promocją dla osób chcących otworzyć konto. Tak jak poprzednio i tym razem otrzymać możemy 200 zł. Głównym warunkiem regulaminu jest otworzenie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową. 200 zł otrzymamy jeśli przez dwa miesiące zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł i wykonamy min. 1 płatność bezgotówkową kartą lub BLIKiem.

Dodatkowo otrzymujemy możliwość zdeponowania 100.000 zł na 3 miesiące na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem wynoszącym 2,70%. Kwota powyżej 100.000 zł otrzymuje oprocentowanie równe 1,40%.

Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Główne warunki regulaminu 200 zł od Banku Millennium

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 26 listopada 2018r.
 • by wziąć udział w promocji należy:
  • do 26 listopada 2018r. złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową
  • do 30 listopada 2018r. mieć już podpisaną umowę o konto
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie danych dla celów marketingowych i nie odwoływać tych zgód do 15 lutego 2019r.
 • 200 zł otrzymamy jeśli:
  • najpóźniej do 5 grudnia 2018r. aktywujemy aplikację mobilną Banku Millennium
  • w grudniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • w styczniu 2019r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • do powyższych wpływów i transakcji nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty gotówki oraz przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami własnymi w Millennium Bank
 • jeśli chcemy otrzymać premię to do dnia 15 lutego 2019r. konto nie może zostać zamknięte oraz do tego czasu nie możemy złożyć wniosku o jego wypowiedzenie
 • premia zostanie przekazana na konto najpóźniej do 15 lutego 2019r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również te osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w Millennium Bank, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Millennium Bank kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem nanku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student

Powyższa promocja łączy się z poniższą.

Konto oszczędnościowe 2,70%

Bank Millennium oferuje również konto oszczędnościowe z 2,7% oprocentowaniem na okres 3 miesięcy i do kwoty nie większej niż 200.000 zł. Nowe środki powyżej 200.000 zł otrzymują oprocentowanie w wysokości 1,4%.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 13 października 2018r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Konto oszczędnościowe w promocji można otwierać do 11 stycznia 2019r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 92 dni od dnia w którym nastąpi wpływ środków pieniężnych na konto oszczędnościowe.

Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

promocja Millennium Bank