Alior Bank - 100 zł za konto osobiste

Konto Jakże Osobiste z premią Alior Banku i bankier.pl

Alior Bank w II edycji promocji oferuje 100 zł za otworzenie konta osobistego o nazwie Konto Jakże Osobiste. Głównym warunkiem otrzymania premii jest zarejestrowanie się na stronie promocyjnej, zapewnieniu wpływy na konto min. 1.000 zł (może to być np. 2 razy po 500 zł) oraz wykonanie min. 3 transakcji na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem.

Nowi czytelnicy bloga oraz osoby nie biorące udziału w takich promocjach zapewne zapytają, po co bank daje premię i dlaczego robi to przez inną firmę. Odpowiedź jest prosta. Szacuje się, że koszt pozyskania nowego klienta wynosi ok. 600 zł, zaś w koszcie tym znajdują się wszelkiego rodzaju promocje i reklamy. Banki w większości przypadków wolą zlecić organizację tego typu promocji podmiotom zewnętrznym, które mają rozwiniętą sieć reklamową i mają doświadczenia w przeprowadzaniu podobnych akcji.

Ważna informacja dla osób które chcą wziąć udział w promocji ale posiadają konto w T-Mobile Usługi Bankowe: jeśli nie mieliśmy konta w Alior Banku w okresie 2 ostatnich lat ale mieliśmy w T-Mobile Usługi Bankowe (które jest prowadzone przez Aliora) to mimo to będziemy mogli wziąć udział w promocji.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł premii

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 31 grudnia 2018r.
 • aby otrzymać 100 zł na należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji
  • po zarejestrowaniu kliknąć w link przesłany na podany adres e-mail który przekieruje na stronę promocyjną
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu bank będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • umowę o konto wraz z kartą debetową podpisać nie później niż w terminie 30 dni od dnia przesłania wniosku oraz nie później niż do 30 stycznia 2019r.
  • w ciągu 60 dni od daty otwarcia konta i nie później niż do 31 marca 2019r. zapewnić łączny wpływ na konto nie mniejszy niż 1.000 zł oraz wykonać min. 3 płatności bezgotówkowe na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem (w tym transakcje internetowe)
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji oraz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i nie odwoływać tych zgód do dnia otrzymania premii
 • konto i karta muszą być aktywne do dnia otrzymania premii
 • najpóźniej do 30 kwietnia 2019r. organizator wyśle email z linkiem do strony promocyjnej na której w terminie 5 dni należy uzupełnić dane tj.: numer nowo otwartego rachunku bankowego
 • premia zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia przekazania ww. wiadomości
 • z jednego profilu na stronie promocyjnej można otworzyć tylko jedno konto
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • adres e-mail musi być taki sam w banku jak na stronie promocyjnej
 • do promocji nie może przystąpić osoba, która po dniu 15.11.2016r. posiadała: ROR w Alior Banku, ROR walutowy, konto w Kantorze Walutowym Alior Banku lub kartę kibica Alior Banku. Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego nie wyklucza uczestnika z promocji
 • do transakcji bezgotówkowych nie wliczają się transakcje zwrócone oraz dokonane w punktach MCC (Merchant Category Code):
  7995 określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
  8999 określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
  4111 określający m.in. usługi transportowe
  6012 określający instytucje finansowe
  6211 określający brokerów ubezpieczeniowych
  6051 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
  4829 określający internetowe przekazy pieniężne
  4900 określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne (w rzeczywistości są to płatności za rachunki)

Konto Jakże Osobiste

 • 0/10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta za 0 zł jeśli klient nie ukończył 26 lat lub na konto wpłynie min. 1.500 zł
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0/5 zł - miesięczna opłata za kartę debetową za 0 zł jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w placówce banku
 • 2,50 zł - opłata za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
 • do konta można dobrać dwie darmowe korzyści np.
  • 3% na koncie oszczędnościowym do 20.000 zł do 31.12.2018r.
  • bezpłatne bankomaty w Polsce
  • bezpłatne bankomaty za granicą
  • zwrot 1% za zakupy

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony