Bank Pekao - 100 zł premii za Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową

Bank Pekao - 100 zł i karta wielowalutowa do konta przekorzystnego

Bank Pekao oferuje konto osobiste z tzw. kartą wielowalutową, 100 zł premią oraz kontem oszczędnościowym z 3,0% oprocentowaniem do wysokości 30.000 zł na okres 180 dni.

Karta wielowalutowa przypinana jest do konta złotówkowego oraz kont walutowych EUR, USD, GBP i CHF, dzięki czemu płacąc kartą za granicą nie będziemy tracić na pieniędzy na przewalutowaniach oraz niekorzystnych kursach ponieważ, system bankowy Pekao automatycznie wykryje walutę w jakiej dokonywana jest płatność i pobierze pieniądze z wybranego konta. Warunkiem jest jednak to, by na danym koncie znajdowały się środki pieniężne na pokrycie danej transakcji w przeciwnym razie pieniądze zostaną pobrane z konta złotówkowego po uprzednim przewalutowaniu.

Przykład: dokonujemy zakupy kartą w Anglii na 50 GBP. System Pekao automatycznie wykrywa walutę transakcji i pobiera z konta 50 GBP bez dodatkowych kosztów, jeśli jednak na koncie walutowym nie będziemy mieli 50 GBP to bank pieniądze pobierze z konta złotówkowego.

Kolejnym plusem karty wielowalutowej jest to, że można nią wypłacać pieniądze z bankomatów na całym świecie bez naliczania prowizji banku (o ile zostanie spełniony warunek aktywności, osoby do 26 roku życia nie muszą go spełniać).

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

W tym przypadku transakcji zagranicznych uważać jednak trzeba na bankomaty i terminale płatnicze z tzw. funkcją DCC czyli automatycznie rozpoznających podstawową walutę karty a tą z reguły w kartach wielowalutowych jest nasz krajowy PLN. Podczas płatności lub wypłaty pieniędzy z bankomatu z funkcją DCC powinien pojawi się komunikat z zapytaniem czy przeprowadzić transakcję DDC czyli dynamiczną konwersja walut. Jeśli zgodzimy się na taką transakcję, to operacja zostanie przeprowadzona na koncie złotówkowym wraz przewalutowaniem zaś kurs wymiany waluty zobaczymy na ekranie bankomatu lub terminala. Transakcja taka przy karcie wielowalutowej będzie niekorzystna i zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wybranie transakcji bez usługi DDC.

100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego

Do promocji przystępujemy najpóźniej do 30 kwietnia 2019r. wypełniając formularz a następnie otwierając konto osobiste wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej. 100 zł otrzymamy jeśli do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym przystąpiliśmy do promocji, spełni oba poniższe warunki:

 • zapewni wpływ na konto w wysokości min. 500 zł,
 • wykonamy min. 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty debetowej wydanej do konta lub za pomocą PeoPay

100 zł nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym przystąpiliśmy do promocji.

Dodatkowo bank oferuje konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 3,0% przez 180 dni do kwoty 30.000 zł.

Z promocji 100 zł oraz konta oszczędnościowego nie skorzystamy jeśli w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. posiadaliśmy w Banku Pekao konto osobiste, oszczędnościowe lub lokatę lub przynajmniej przez jeden dzień między 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. występowaliśmy jako współposiadacz ww. produktów, na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł.

Konto Przekorzystne oferowane jest w dwóch wariantach. Dla osób do 26 lat i tych którzy ukończyli 26 lat.

 • warunek aktywności dla osób powyżej 26 roku życia - jednorazowy wpływ na konto min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz została wykonana min. 1 transakcja kartą debetową lub PeoPay
 • prowadzenie rachunku:
  • 0/6 zł - brak opłaty jeśli został spełniony warunek aktywności
  • 0 zł - brak opłaty dla osób do 26 roku życia
 • 20 groszy - komunikat kod autoryzujący SMS do potwierdzania operacji internetowych
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • miesięczna opłata za kartę:
  • 0/3 zł - brak opłaty jeśli spełniono warunek aktywności
  • 0 zł - brak opłaty dla osób do 26 roku życia
 • 0 zł - wypłata gotówki w kraju w bankomatach Pekao
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych:
  • 0 zł - dwie pierwsze wypłaty gotówki jeśli spełniono warunek aktywności
  • 2% min. 5 zł - trzecia i kolejne wypłaty jeśli spełniono warunek aktywności
  • 2% min. 5 zł - każda wypłata jeśli nie spełniono warunku aktywności
  • 0 zł - dowolna ilość wypłat w miesiącu dla osób które nie ukończyły 26 lat
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą:
  • 0 zł - wszystkie wypłaty gotówki jeśli spełniono warunek aktywności
  • 2% min. 5 zł - każda wypłata jeśli nie spełniono warunku aktywności
  • 0 zł - dowolna ilość wypłat w miesiącu dla osób które nie ukończyły 26 lat

Konto walutowe miesięcznie kosztuje 1,10 USD, 0,99 EUR, 1,39 CHF i 0,69 GBP ale opłata zostaje zniesiona do 0 jeśli  posiadaczem rachunku walutowego jest posiadacz Konta Przekorzystne.

Regulamin 100 zł promocji. Regulamin konta oszczędnościowego.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony