Bank Pekao - 200 zł premii za Konto Przekorzystne

Bank Pekao - 200 zł premia do Konta Przekorzystnego

Bank Pekao w najnowszej promocji oferuje 100 zł lub 200 zł przelewem na konto za otworzenie konta wraz z kartą debetową lub aplikacją mobilną, zanotowanie na koncie wpływu w kwocie min. 500 zł oraz wykonanie min. 1 transakcji na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej PeoPay.

Od nas zależy którą wersję premii wybierzemy. W przypadku 200 zł premii dodatkowym warunkiem jest by konto otworzyć wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (podczas wypełniania wniosku robimy sobie selfie). Dodatkowo będziemy musieli w kolejnych trzech miesiącach wykonywać min. 1 transakcję kartą oraz zapewnić wpływ na konto.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto w Pekao <- strona promocyjna

100 zł premii za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 grudnia 2019r.
 • premię otrzymamy jeśli:
  • do 31 grudnia 2019r. ze strony promocyjnej otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (selfie)
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
  • premia zostanie przelana na konto najpóźniej do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji
 • do wpływu ww. 500 zł nie wliczają się wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • dodatkowo musimy zaakceptować regulamin promocji oraz zgodę na otrzymywanie informacji i o przyjęciu do wiadomości spełnienia obowiązku informacyjnego
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 stycznia 2018r. były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN w Banku Pekao

200 zł premii za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 grudnia 2019r.
 • premię otrzymamy jeśli:
  • do 31 grudnia 2019r. ze strony promocyjnej otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay wybierając sposób weryfikacji swojej tożsamości w oparciu o biometrię twarzy (selfie)
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji oraz przez trzy kolejne miesiące wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
  • pierwsze 100 zł premii zostanie przelane na konto najpóźniej do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji
  • drugie 100 zł premii zostanie przelane na konto najpóźniej do 29 maja 2020r.
 • do wpływu ww. 500 zł nie wliczają się wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • dodatkowo musimy zaakceptować regulamin promocji oraz zgodę na otrzymywanie informacji i o przyjęciu do wiadomości spełnienia obowiązku informacyjnego
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 stycznia 2018r. były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN w Banku Pekao

Przykład: do promocji przystępujemy w październiku. Do końca listopada musimy wykonać min. 1 transakcję oraz zanotować wpływ na koncie. W każdym kolejnym miesiącu, tj. grudzień, styczeń oraz lutym musimy wykonać min. 1 transakcję oraz zanotować wpływ na koncie.

Warunek otwarcia konta za pomocą selfie uważa się również za spełniony, jeśli uczestnik, próbował zawrzeć wspomnianą umowę poprzez stronę promocyjną banku (online) lub aplikację PeoPay (mobilnie), jednak umowa nie została zawarta w tych kanałach w wyniku negatywnej weryfikacji tożsamości uczestnika przez system informatyczny banku, ale została zawarta w oddziale banku. Jeśli więc będziemy zmuszeni udać się banku, ważne jest by powołać się na tą promocję oraz wygenerowany numer wniosku.

3% na koncie oszczędnościowym przez 180 dni do 30.000 zł

Promocja konta oszczędnościowego łączy się z promocją opisaną powyżej.

W ramach promocji otrzymamy konto oszczędnościowe z oprocentowaniem w wysokości 3% na okres 180 dni dla kwoty do 30.000 zł.

Promocyjne oprocentowanie otrzymamy jeśli w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 maja 2019r.:

 • nie posiadaliśmy w Pekao konta osobistego, oszczędnościowego, lokaty
  lub
 • posiadaliśmy ww. konta lub lokatę ale suma średnich miesięcznych sald ww. rachunków wynosiła nie więcej niż 50 zł

konto w Pekao <- strona promocyjna