Nest Bank i 100 zł premia w promocji konta osobistego

Nest Bank

Nest Bank - promocja konta osobistego z 150 zł premią

Nest Bank ponownie promuje konto osobiste oferując tym razem 100 zł premii za otworzenie konta, zapewnienie wpływu wynagrodzenia na min. 1.000 zł oraz wykonanie transakcji kartą debetową na łączną kwotę min. 500 zł. Promocja przeznaczona jest dla pierwszych 600 osób i nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019r. Nie ma jednak obawy, że ktoś otworzy konto i nie otrzyma premii, ponieważ organizator zapewnia, że powiadomi na stronie promocyjnej o zakończeniu promocji a otworzenie wówczas konta nie będzie możliwe.

Konto wraz z kartą debetową otrzymujemy za 0 zł bez żadnych warunków, bank zaś nie pobiera z tego tytułu co miesiąc opłat. Możemy więc otrzymać w bardzo prosty sposób 100 zł premii.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł premii

 • promocja trwa do wyczerpania puli nagród tj. 600 sztuk i nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019r.
 • organizator na stronie promocyjnej poinformuje o zakończeniu promocji a wysłanie nowych wniosków nie będzie wówczas możliwe
 • 100 zł premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 30 kwietnia 2019r. poprzez stroną promocyjną otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową
  • najpóźniej do 15 maja 2019r. podpiszemy umowę o konto
  • do końca czerwca 2019r. wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł
  • do końca czerwca 2019r. na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł
 • do ww. transakcji kartą nie są wliczane transakcje w formie wypłaty gotówki w tym Cash Back, płatność za gry hazardowe oraz transakcje anulowane i odwołane
 • do ww. wynagrodzenia wliczane są umowy o pracę, dzieło, zlecenie, kontrakty, świadczenia ZUS, stypendium, program 500 plus i inne świadczenia rodzinne
 • bank ma prawo zażądać udokumentowanie wynagrodzenia (prawdopodobnie zrobi to wtedy gdy ktoś sam zleci sobie przelew lub wpłatę na konto wpisując w tytule np. wynagrodzenie)
 • premia zostanie przekazana najpóźniej do końca 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będzie można zamknąć
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby które posiadają lub posiadały 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konto osobiste w Nest Banku lub złożyły wniosek o konto i jest on obecnie rozpatrywany

Lokata dla nowych klientów 4%

 • oprocentowanie: 4%
 • kwota lokaty: 1.000 zł - 10.000 zł
 • okres: 3 lub 6 miesięcy
 • lokatę możemy otworzyć do 30 dni od daty otwarcia konta
 • w przypadku lokaty na 6 miesięcy aby skorzystać z promocyjnych warunków z oprocentowaniem 4% w skali roku należy przelewać wynagrodzenie na Nest Konto (min. 1.000 zł) lub jeśli uzyskujemy dochody ze swojej działalności zapewnić wpływ na rachunek firmowy BIZnest Konto (min. 6 000 zł) oraz zrealizować z niego płatności do US lub ZUS.

Podstawowe opłaty za konto i kartę debetową w Nest Bank

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - wpłata gotówki na konto w placówkach banku
 • 0 zł - wypłata gotówki w placówkach banku
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - przelew europejski przez internet
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony