eKonto możliwości - 120 zł w promocji mBanku za otworzenie konta

mBank i promocja ekonto możliwości - 120 zł premii

mBank promuje konto osobiste przeznaczone dla osób do 24 lat o nazwie "eKonto możliwości" wraz z którym możemy otrzymać premię w wysokości do 120 zł (3 * 40 zł) za wykonanie min. 2 płatności telefonem, min. 2 przelewy na numer telefonu oaz za odłożenie na koncie oszczędnościowym min. 10 zł czyli wykonanie tzw. "aktywnego celu oszczędnościowego". Za każdą z tych czynności można otrzymać 40 zł co razem daje 120 zł, choć nie ma obowiązku spełniania każdego warunku.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Do 120 zł premii od mBanku za eKonto możliwości

 • czas na wysłanie wniosku o "eKonto możliwości" mamy do 29 sierpnia 2019r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie eKonta możliwości najpóźniej do 29 sierpnia 2019r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
  • przy wypełnianiu wniosku zaakceptujemy oświadczenie o treści wskazanej w części "X. Oświadczenia"
 • za każdą czynność otrzymamy 40 zł (razem 120 zł) premii jeśli do końca miesiąca następujący po miesiącu, w którym otworzyliśmy konto wykonamy: 
  • min. 2 płatności telefonem
  • min. 2 przelewy na numer telefonu
  • zrealizujemy tzw. aktywny cel
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii będziemy mogli je zamknąć
 • premię otrzymamy na konto do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby posiadające (w tym współwłaściciele) rachunek o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 w mBanku od 1 stycznia 2017r. oraz ci co otwierają rachunek wspólny
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat

Za płatność telefonem rozumiemy bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet przy pomocy aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta wydana do konta promocyjnego.

Za przelew na numer telefonu rozumiemy przelew wykonany z aplikacji mobilnej na dowolny numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK.

Za aktywny cel oszczędnościowy rozumiemy rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca wynosi przynajmniej 10 zł. Zakładając swój pierwszy cel, jednocześnie otwierasz rachunek do regularnego oszczędzania.

Aktywny cel ustalamy podczas składania wniosku lub po założeniu konta poprzez bankowość internetową. Bank umożliwia nam trzy wybory oszczędzania:

 • zaokrąglenie kwoty do pełnych 10 zł: po wykonaniu przelewu, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą, wartość transakcji zostaje zwiększona (zaokrąglona do góry) do pełnych dziesiątek złotych. Przykładowo: dla transakcji za 176,20 zł, zaokrąglenie do 180 zł wynosi 3,80 zł. W tym przypadku kwota która zostanie przekazana na Twój cel z eKonta wynosi 3,80 zł. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.
 • stała kwota od każdej transakcji: po wykonaniu przelewu, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą, wartość transakcji zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną kwotę z przedziału 3-10 zł. Kwota zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta i przelana na cele. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.
 • wybrany procent wydanej kwoty: po wykonaniu przelewu, wypłacie z bankomatu lub płatności kartą, na cel wpłynie wybrana wartość procentowa od 1% do 15% wartości transakcji.Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.
 • stała kwota miesięcznie: wybieramy kwotę jaka co miesiąc ma być automatycznie przekazywana z konta osobistego na konto oszczędnościowe

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

mBank, promocja, eKonto możliwości