Santander Bank - premie za otworzenie konta

Santander Bank - otwórz konto i o trzymaj premie

Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje premie pieniężne.

100 zł + 50 zł bon do Biedronki otrzymamy za zarejestrowanie się na stronie promocyjnej oraz wykonanie warunków promocji w których głównym jest wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem oraz zapewnić wpływ na konto min. 1.000 zł (można wpłacić np. dwa razy po 500 zł liczy się wpłacona suma a wysokość pojedynczej transakcji). Pozostałe opisane promocje łączą się dzięki czemu razem można otrzymać więcej niż 150 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł + 50 zł premii od organizatora promocji

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 30 czerwca 2019r.
 • aby otrzymać nagrody należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji
  • wypełnić wniosek konto osobiste wraz z kartą debetową przez link udostępniony na stronie promocyjnej
  • najpóźniej do 15 lipca 2019r. zawrzeć z bankiem umowę o konto wraz z kartą debetową i nie rozwiązywać tej umowy do czasu otrzymania premii
  • najpóźniej w terminie miesiąca od daty otwarcia konta wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem (nie wliczają się transakcje anulowane i zwrócone) oraz zapewnić wpływ na konto min. 1.000 zł
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na kontakt, przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji oraz zgody marketingowe
 • najpóźniej do 21 sierpnia 2019r. organizator wyśle email z linkiem do strony promocyjnej na której w terminie 7 dni należy uzupełnić dane tj.: numer rachunku bankowego swojego eKonta oraz numer PESEL, niezbędne do wypłacenia bonusu
 • premia zostanie przekazana najpóźniej do 31 sierpnia 2019r. (bony do Biedronki w formie kodu zostaną wysłane SMSem oraz emailem z którym to kodem udajemy się do kasy sklepu)
 • z jednego profilu na stronie promocyjnej można otworzyć tylko jedno konto
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • adres e-mail musi być taki sam w banku jak na stronie promocyjnej
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które w dniu przystąpienia do promocji nie posiadały konta oszczędnościowo-rozliczeniowym w Santander Bank Polska S.A

150 zł za wpływ wynagrodzenia

Premię otrzymamy jeśli w miesiącu w którym podpisaliśmy umowę o konto złożymy dyspozycję (można przez internet lub na infolinii) przekazywania wynagrodzenia na nowo otwarte konto. Po złożeniu dyspozycji przez 3 kolejne miesiące na konto musi wpływać wskazane wynagrodzenie oraz musimy wykonać min. 5 transakcji kartą debetową lub BLIKiem. Bank daje nam jednak miesiąc karencji na wypadek gdyby pracodawca w danym miesiącu zdążył już puścić wypłatę.

Przykład: zlecenie dyspozycji złożono w maju. W czerwcu na koncie nie pojawiły się pieniądze jako wpływ wynagrodzenia. Pierwsze trzy miesiące będą więc liczone od lipca do września. Nagroda zostanie przelana w następnym miesiącu.

Przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS w jednorazowej wysokości min. 1.000 zł miesięcznie. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia.

Warunkiem otrzymania 150 zł jest jednak, brak posiadania konta w Santanderze od 1 kwietnia 2018r. do 5 maja 2019r.

Do 300 zł zwrotu za płatność za rachunki

Bank zwróci nam 1% wysokości płatności za rachunki za prąd, gaz, telewizję (kablowa lub satelitarna) lub telefon (komórkowy lub stacjonarny) oraz internet. Maksymalnie miesięcznie można otrzymać 25 zł premii. W bankowości elektronicznej lub placówce bankowej przedstawiamy wystawiane na nas rachunki. Za rachunki płacimy poleceniem przelewu, zleceniem stałym lub poleceniem zapłaty, najlepiej więc od razu wpisać odbiorcę stałego w szablonach przelewu. Bank po weryfikacji dokumentów automatycznie wykryje przelew na konto odbiorcy. Ważne jest by przy zmianie nr konta bankowego odbiorcy przelewu, od nowa wysłać do banku dany rachunek w przeciwnym razie system bankowy nie rozpozna przelewu wykonanego w ramach płatności za rachunki.

80 zł za polecenie konta

Otwierając konto w polu kod polecenia należy wpisać kod osoby polecającej. Jeśli nie znacie nikogo kto ma konto w Santander to możecie wpisać kod 1008552568. Premia zostanie przyznana jeśli do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę zalogujesz się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej oraz zapłacisz kartą lub BLIKiem min. 300 zł. Warunkiem otrzymania 80 zł jest, brak posiadania konta w Santanderze od 1 maja 2018r.

2,7% na koncie oszczędnościowym do 29 czerwca 2019r.

Maksymalnie można otworzyć 5 rachunków. Każdy z tych rachunków otrzymuje oprocentowanie 2,7% do 20.000 zł co razem daje nam 100.000 zł. Promocyjne oprocentowanie otrzymamy jeśli poprzez bankowość internetową uruchomimy tzw. automatyczne oszczędzanie, czyli zlecamy bankowi by w danym dniu automatycznie z konta osobistego przelewał na konto osobiste określoną kwotę. Może to być kwota symboliczna, istotne jest to by przelew został dokonany, sami zaś możemy dokonać przelewu na dowolną kwotę, która to kwota do 20.000 zł będzie miała podwyższone 2,7% oprocentowanie.