Santander Bank - premie za otworzenie konta

Santander Bank - otwórz konto i o trzymaj premie

Santander Bank czyli dawny Bank Zachodni WBK w zamian za otworzenie konta osobistego z katą debetową oferuje premie pieniężne.

150 zł + 50 zł bon do Biedronki otrzymamy za zarejestrowanie się na stronie promocyjnej oraz wykonanie warunków promocji w których głównym jest wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem. Transakcje te trzeba wykonać w dwóch następujących po sobie miesiącach. Pozostałe opisane promocje łączą się dzięki czemu razem można otrzymać więcej niż 200 zł.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł + 50 zł premii od organizatora promocji

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 21 października 2019r.
 • aby otrzymać nagrody należy:
  • na stronie promocyjnej zarejestrować swój udział w promocji
  • wypełnić wniosek konto osobiste wraz z kartą debetową przez link udostępniony na stronie promocyjnej
  • najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia wniosku ale nie później niż do 31 października 2019r. zawrzeć z bankiem umowę o konto wraz z kartą debetową i nie rozwiązywać tej umowy do czasu otrzymania premii
  • w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy licząc od daty otwarcia konta wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem (nie wliczają się transakcje anulowane i zwrócone)
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji, wyrazić zgodę na kontakt, przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji oraz zgody marketingowe w tym poprzez kanał elektroniczny EKK (czyli wiadomości otrzymane przez bankowość elektroniczną)
 • najpóźniej do 10 stycznia 2020r. organizator wyśle email z linkiem do strony promocyjnej na której w terminie 7 dni należy uzupełnić dane tj.: numer rachunku bankowego swojego konta oraz numer PESEL, niezbędne do wypłacenia bonusu
 • premia pieniężna na konto zostanie przekazana najpóźniej do 20 stycznia 2020r.
 • bon do Biedronki w formie kodu zostanie wysłany SMSem oraz emailem z którym to kodem udajemy się do kasy sklepu
 • z jednego profilu na stronie promocyjnej można otworzyć tylko jedno konto
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • adres e-mail musi być taki sam w banku jak na stronie promocyjnej
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które w dniu przystąpienia do promocji nie posiadały konta osobistego w PLN w Santander Bank Polska S.A

Do 150 zł za wpływ wynagrodzenia

Premię otrzymamy jeśli do 31 października 2019r. złożymy dyspozycję (można przez internet lub na infolinii) przekazywania wynagrodzenia na nowo otwarte konto. Bank za każdy miesiąc wpływu wynagrodzenia przyzna nam 50 zł premii, z zastrzeżeniem że maksymalnie można otrzymać 150 zł. Premia zostanie przelana najpóźniej do końca lutego 2020r.

Przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS w jednorazowej wysokości min. 1.000 zł miesięcznie. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia.

Warunkiem otrzymania 150 zł jest jednak, brak posiadania konta w Santanderze od 1 kwietnia 2018r. do 31 lipca 2019r.

Do 300 zł zwrotu za płatność za rachunki

Bank zwróci nam 1% wysokości płatności za rachunki za prąd, gaz, telewizję (kablowa lub satelitarna) lub telefon (komórkowy lub stacjonarny) oraz internet. Maksymalnie miesięcznie można otrzymać 25 zł premii. W bankowości elektronicznej lub placówce bankowej przedstawiamy wystawiane na nas rachunki. Za rachunki płacimy poleceniem przelewu, zleceniem stałym lub poleceniem zapłaty, najlepiej więc od razu wpisać odbiorcę stałego w szablonach przelewu. Bank po weryfikacji dokumentów automatycznie wykryje przelew na konto odbiorcy. Ważne jest by przy zmianie nr konta bankowego odbiorcy przelewu, od nowa wysłać do banku dany rachunek w przeciwnym razie system bankowy nie rozpozna przelewu wykonanego w ramach płatności za rachunki.

80 zł za polecenie konta

Otwierając konto w polu kod polecenia należy wpisać kod osoby polecającej. Jeśli nie znacie nikogo kto ma konto w Santander to możecie wpisać kod 1008552568. Premia zostanie przyznana jeśli do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę zalogujesz się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej oraz zapłacisz kartą lub BLIKiem min. 300 zł. Warunkiem otrzymania 80 zł jest, brak posiadania konta w Santanderze od 1 maja 2018r.