Nest Bank - promocyjne 200 zł za otworzenie konta

Nest Bank

Nest Bank - 200 zł jako premia za otworzenie konta osobistego

Nest Bank ponownie promuje konto osobiste oferując tym razem do 200 zł premii za otworzenie konta, zapewnienie wpływu wynagrodzenia na min. 2.000 zł oraz wykonanie transakcji kartą debetową na łączną kwotę min. 500 zł. Promocja przeznaczona jest dla pierwszych 500 osób i nie dłużej niż do 30 września 2019r. Nie ma jednak obawy, że ktoś otworzy konto i nie otrzyma premii, ponieważ organizator zapewnia, że powiadomi na stronie promocyjnej o zakończeniu promocji a otworzenie wówczas konta nie będzie możliwe.

Konto wraz z kartą debetową otrzymujemy za 0 zł bez żadnych warunków, bank zaś nie pobiera z tego tytułu co miesiąc opłat. Możemy więc otrzymać w bardzo prosty sposób 200 zł premii.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać do 200 zł premii

 • promocja trwa do wyczerpania puli nagród tj. 500 sztuk i nie dłużej niż do 30 września 2019r.
 • organizator na stronie promocyjnej poinformuje o zakończeniu promocji a wysłanie nowych wniosków nie będzie wówczas możliwe
 • pierwszą premię w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 30 września 2019r. poprzez stronę promocyjną otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową
  • najpóźniej do 31 października 2019r. podpiszemy umowę
  • do końca listopada 2019r. na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 2.000 zł
  • w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił wpływ wynagrodzenia, wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł
 • drugą premię w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 2.000 zł
  • w tym samym miesiącu w którym nastąpił wpływ wynagrodzenia, wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł
 • trzecią premię w wysokości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • w kolejnym miesiącu na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 2.000 zł
  • w tym samym miesiącu w którym nastąpił wpływ wynagrodzenia, wykonamy kartą debetową transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł
 • do ww. transakcji kartą nie są wliczane transakcje w formie wypłaty gotówki w tym Cash Back, płatność za gry hazardowe, wymianę walut oraz transakcje anulowane i odwołane
 • do ww. wynagrodzenia wliczane umowy o pracę, dzieło, zlecenie, kontrakty, świadczenia ZUS, stypendium, program 500 plus i inne świadczenia rodzinne
 • bank ma prawo zażądać udokumentowanie wynagrodzenia (prawdopodobnie zrobi to wtedy gdy ktoś sam zleci sobie przelew lub wpłatę na konto wpisując w tytule np. wynagrodzenie)
 • premia za dany miesiąc zostanie przekazana najpóźniej do końca 20-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zrealizowano warunki promocji
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będzie można zamknąć
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby które posiadają lub posiadały 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konto osobiste w Nest Banku lub złożyły wniosek o konto i jest on obecnie rozpatrywany

Lokata dla nowych klientów 4%

 • oprocentowanie: 4%
 • kwota lokaty: 1.000 zł - 10.000 zł
 • okres: 3 lub 6 miesięcy
 • lokatę możemy otworzyć do 30 dni od daty otwarcia konta
 • w przypadku lokaty na 6 miesięcy aby skorzystać z promocyjnych warunków z oprocentowaniem 4% w skali roku należy przelewać wynagrodzenie na Nest Konto (min. 1.000 zł) lub jeśli uzyskujemy dochody ze swojej działalności zapewnić wpływ na rachunek firmowy BIZnest Konto (min. 6 000 zł) oraz zrealizować z niego płatności do US lub ZUS.

Podstawowe opłaty za konto i kartę debetową w Nest Bank

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - wpłata gotówki na konto w placówkach banku
 • 0 zł - wypłata gotówki w placówkach banku
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - przelew europejski przez internet
 • 0 zł - korzystanie z pierwszej karty debetowej (25 zł za drugą kartę)
 • 0 zł - wypłata w bankomatach krajowych
 • 5 zł - wypłata w bankomatach za granicą
 • 3% - przewalutowanie wypłaty w bankomatach w innej walucie niż waluta rachunku

 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony