Bank Pekao - 200 zł premii za Konto Przekorzystne

Bank Pekao - 200 zł premia do konta przekorzystnego

Bank Pekao w najnowszej promocji oferuje do 200 zł przelewem na konto za otworzenie konta wraz z kartą debetową lub aplikacją mobilną, zanotowanie na koncie wpływów w kwocie min. 500 zł oraz wykonanie min. 1 transakcji na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej PeoPay.

Do promocji może zapisać się pierwsze 10000 osób jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019r. Nie musimy się martwić tym, że pula nagród zostanie wyczerpana a my nie będziemy o tym wiedzieć ponieważ do promocji przystępujemy wypełniając formularz kontaktowy na stronie promocyjnej, która powinna przestać działać gdy limit zostanie przekroczony.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

konto w Pekao <- strona promocyjna

200 zł premii za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 10000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019r.
 • premię otrzymamy jeśli:
  • do 31 sierpnia 2019r. ze strony promocyjnej otworzymy konto osobiste wraz z kartą debetową lub aplikacją PeoPay
 • pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • we wrześniu 2019r. na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • we wrześniu 2019r. wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
  • premia zostanie przelana na konto najpóźniej do 15 października 2019r.
 • drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki: 
  • w październiku, listopadzie oraz grudniu 2019r. na koncie zostanie zaksięgowany jednorazowy przelew w kwocie nie mniejszej niż 500 zł
  • w październiku, listopadzie oraz grudniu 2019r. wykonamy min. 1 transakcję na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej lub aplikacji mobilnej Pekao
  • każdy miesiąc liczy się osobno, czyli w każdym z nich powinniśmy zanotować na koncie wpływ min. 500 zł oraz wykonać min. 1 transakcję
  • premia zostanie przelana na konto najpóźniej do 15 stycznia 2020r.
 • do wpływu ww. 500 zł nie wliczają się wpłaty gotówki, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klienta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 sierpnia 2018r. były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN w Banku Pekao

konto w Pekao <- strona promocyjna