mBank - do 140 zł premii za konto

Do 140 zł premii za konto osobiste mBanku

mBank oferuje konto osobiste z premią do 140 zł zł dla nowych klientów banku. Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymać można za wpływ min. 1.000 zł na konto w przeciągu 7 dni od jego otwarcia oraz wykonanie kartą debetową lub BLIKiem min. 5 transakcji na dowolną kwotę najpóźniej do końca pierwszego pełnego miesiąca.

Drugą nagrodę w wysokości 40 zł otrzymamy jeśli w drugim miesiącu na konto wpłynie min. 1.000 zł i ponownie wykonamy min. 5 transakcji na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem.

Dodatkowo bank oferuje konto oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 2,5% do kwoty 20.000 zł ważne przez 4 pełne pierwsze miesiące.

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

>> wniosek o konto <<

Do 140 zł premii od mBanku

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 września 2020r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie konta najpóźniej do 30 września 2020r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
  • przy wypełnianiu wniosku zaakceptujemy oświadczenie o treści wskazanej w części "X. Oświadczenia"
 • pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli: 
  • w ciągu 7 dni od otwarcia konta na konto wpłynie kwota min. 1.000 zł (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku prowadzonego na rzecz uczestnika promocji)
  • dokonamy min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę najpóźniej do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym otworzyliśmy konto
  • premię otrzymamy na konto pod koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • drugą nagrodę w wysokości 40 zł otrzymamy jeśli w następnym miesiącu (czyli drugim pełnym miesiącu): 
  • na konto wpłynie kwota min. 1.000 zł (przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku prowadzonego na rzecz uczestnika promocji)
  • dokonamy min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę 
  • premię otrzymamy na konto pod koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • do ww. transakcji nie są wliczane transakcje anulowane oraz zwrócone
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii będziemy mogli je zamknąć
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które od 1 stycznia 2017r. nie były lub nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego w mBanku oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Przykład: Otwórz konto 1 czerwca 2020r. Zasil je kwotą 1.000 zł do 8 czerwca 2020r. Do końca lipca 2020r. wykonaj minimum 5 transakcji. Odbierz 100 zł premii. W sierpniu 2020r. zasil konto kwotą 1.000 zł i wykonaj minimum 5 transakcji. Odbierz kwotę 40 zł. Razem zyskaj nawet 140 zł.

Należy pamiętać również o tym, że prawo do otrzymania nagród klient utraci jeśli podczas trwania promocji konto zostanie przekształcone na inne.

Konto oszczędnościowe z 2,5% oprocentowaniem z programem Moje cele

W ramach promocji mBank oferuje również konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym 2,5% dla kwoty nie większej niż 20.000 zł. Oprocentowanie obowiązywać będzie przez pierwsze 4 pełne miesiące licząc dnia od otwarcia rachunku oszczędnościowego, np. jeżeli otworzyłeś rachunek do regularnego oszczędzania Moje Cele na koniec września, to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez październik, listopad grudzień i do końca stycznia. Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. 

Przy zakładania konta oszczędnościowego wybieramy sobie cel jaki chcemy osiągnąć choć w rzeczywistości nie musimy go osiągnąć, jest to tylko pewien sposób motywacji który ma nam ułatwić osiągnięcie celu (jeśli nie uda nam się uzbierać wybranej kwoty to promocyjne oprocentowanie i tak będzie obowiązywać). Podczas wybierania celu ustalamy również w jaki sposób pieniądze będą przekazywane na konto oszczędnościowe.

Możemy wybrać:

 • zaokrąglenie do 10 zł np. robimy transakcję na 172 zł - z konta podstawowego zostanie przekazane 8 zł na konto oszczędnościowe
 • stała kwota od 3 zł do 10 zł od każdej transakcji np. robimy przelew na 160 zł - z konta podstawowego zostanie przekazane na konto oszczędnościowe od 3 do 10 zł (sami wybieramy jaka kwota ma zostać przelana)
 • wybrany procent od 1% do 15%, np. robisz transakcje kartą na 100 zł - z konta podstawowego zostanie przekazane na konto oszczędnościowe od 1% do 15% transakcji (sami wybieramy jaki procent ma zostać przelany)
 • stała kwota miesięcznie np. ustalasz kwotę 50 zł jaka automatycznie ma być przelana na konto oszszędnościowe z konta osobistego

Równie dobrze na konto oszczędnościowe od razu możemy wpłacić tyle pieniędzy ile będziemy chcieli, może to być 20.000 zł. Ważne jest by suma wpływów w danym miesiącu była o 100 zł wyższa niż suma wypłat z tego konta, w przeciwnym razie promocyjne oprocentowanie nie będzie obowiązywać.

>> wniosek o konto <<

 mBank promocja konta