mBank - do 140 zł premii za konto dla młodych do 24 lat

Do 140 zł premii za konto osobiste mBanku

mBank oferuje konto osobiste o nazwie eKonto możliwości z premią do 140 zł zł dla nowych klientów banku. Premia została podzielona na 4 części. 20 zł otrzymamy za płatność telefonem, 20 zł za przelew na telefon, 20 zł za cel oszczędnościowy a 80 zł ekstra jeśli otrzymamy wszystkie trzy 20 zł premie. Razem więc można otrzymać do 140 zł premii.

Konto przeznaczone jest dla osób od 18 do 24 lat. 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

>> wniosek o konto <<

Do 140 zł premii od mBanku

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 listopada 2020r.
 • premię od banku otrzymamy jeśli:
  • wyślemy wniosek o otworzenie konta najpóźniej do 30 listopada 2020r.
  • do konta dobierzemy kartę debetową
  • przy wypełnianiu wniosku zaakceptujemy oświadczenie o treści wskazanej w części "X. Oświadczenia"
 • 20 zł nagrodę otrzymamy jeśli: 
  • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta wykonamy płatność telefonem - za płatność telefonem rozumiemy bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet przy pomocy aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta wydana do konta promocyjnego
 • 20 zł nagrodę otrzymamy jeśli: 
  • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta wykonamy przelew na telefon - za przelew na numer telefonu rozumiemy przelew wykonany z aplikacji mobilnej na dowolny numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK
 • 20 zł nagrodę otrzymamy jeśli: 
  • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta będziemy mieli aktywny cel oszczędnościowy - za aktywny cel oszczędnościowy rozumiemy rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi przynajmniej 20 zł
 • 80 zł nagrodę otrzymamy jeśli: 
  • spełnimy warunki otrzymania wszystkich trzech 20 zł premii
 • do ww. transakcji nie są wliczane transakcje anulowane oraz zwrócone
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii będziemy mogli je zamknąć
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji mogą wziąć udział osoby które od 1 stycznia 2017r. nie były lub nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego w mBanku oraz ci co otwierają rachunek wspólny

Przykład: Jeżeli konto otworzyłeś w połowie lipca, to czas na spełnienie warunków masz do końca sierpnia, a premię otrzymasz do końca września. Jeżeli warunki spełniłeś jeszcze w lipcu, to premię otrzymasz również do końca września.

Należy pamiętać również o tym, że prawo do otrzymania nagród klient utraci jeśli podczas trwania promocji konto zostanie przekształcone na inne.

Konto oszczędnościowe z 2,5% oprocentowaniem z programem Moje cele

W ramach promocji mBank oferuje również konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym 2,5% dla kwoty nie większej niż 20.000 zł. Oprocentowanie obowiązywać będzie przez pierwsze 4 pełne miesiące licząc dnia od otwarcia rachunku oszczędnościowego, np. jeżeli otworzyłeś rachunek do regularnego oszczędzania Moje Cele na koniec września, to promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez październik, listopad grudzień i do końca stycznia. Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń. 

Przy zakładania konta oszczędnościowego wybieramy sobie cel jaki chcemy osiągnąć choć w rzeczywistości nie musimy go osiągnąć, jest to tylko pewien sposób motywacji który ma nam ułatwić osiągnięcie celu (jeśli nie uda nam się uzbierać wybranej kwoty to promocyjne oprocentowanie i tak będzie obowiązywać). Podczas wybierania celu ustalamy również w jaki sposób pieniądze będą przekazywane na konto oszczędnościowe.

Możemy wybrać:

 • zaokrąglenie do 10 zł np. robimy transakcję na 172 zł - z konta podstawowego zostanie przekazane 8 zł na konto oszczędnościowe
 • stała kwota od 3 zł do 10 zł od każdej transakcji np. robimy przelew na 160 zł - z konta podstawowego zostanie przekazane na konto oszczędnościowe od 3 do 10 zł (sami wybieramy jaka kwota ma zostać przelana)
 • wybrany procent od 1% do 15%, np. robisz transakcje kartą na 100 zł - z konta podstawowego zostanie przekazane na konto oszczędnościowe od 1% do 15% transakcji (sami wybieramy jaki procent ma zostać przelany)
 • stała kwota miesięcznie np. ustalasz kwotę 50 zł jaka automatycznie ma być przelana na konto oszszędnościowe z konta osobistego

Równie dobrze na konto oszczędnościowe od razu możemy wpłacić tyle pieniędzy ile będziemy chcieli, może to być 20.000 zł. Ważne jest by suma wpływów w danym miesiącu była o 100 zł wyższa niż suma wypłat z tego konta, w przeciwnym razie promocyjne oprocentowanie nie będzie obowiązywać.

>> wniosek o konto <<

 mBank promocja konta