Bank Millennium - 220 zł premia za otworzenie rachunku bankowego

Millennium Bank - 220 zł - premia za konto

Bank Millennium ponownie wystartował z nową promocją dla osób chcących otworzyć konto. Tak jak poprzednio i tym razem otrzymać możemy 220 zł. Głównym warunkiem regulaminu jest otworzenie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową. 200 zł otrzymamy jeśli aktywujemy aplikację mobilną i przez trzy miesiące zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. 1 płatność bezgotówkową kartą lub BLIKiem.

Dodatkowo otrzymujemy możliwość zdeponowania 100.000 zł na 62 dni na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem wynoszącym 1,00%. Kwota powyżej 100.000 zł otrzymuje oprocentowanie standardowe.

Szczegóły promocji zamieszczam poniżej.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

Co trzeba zrobić by otrzymać 200 zł premię

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 31 sierpnia 2020r.
 • by wziąć udział w promocji należy:
  • do 31 sierpnia 2020r. złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową
  • do 31 sierpnia 2020r. mieć już podpisaną umowę o konto
  • podczas rejestracji zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgodę na przekazywanie danych dla celów marketingowych i nie odwoływać tych zgód do dnia otrzymania premii
  • zawarcie umowy jest możliwe z wykorzystaniem foto weryfikacji (na selfie) tylko i wyłącznie dla klientów będących rezydentami posiadającymi dowód osobisty i nadany nr PESEL
 • 200 zł otrzymamy jeśli:
  • do 31 sierpnia 2020r. aktywujemy aplikację mobilną Banku Millennium
  • we wrześniu 2020r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • w październiku 2020r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • w listopadzie 2020r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
 • do powyższych wpływów i transakcji nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty gotówki, transakcje związane z hazardem oraz przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami własnymi w Millennium Bank
 • jeśli chcemy otrzymać premię to do dnia jej otrzymania konto nie może zostać zamknięte oraz do tego czasu nie możemy złożyć wniosku o jego wypowiedzenie
 • nagroda w wysokości 200 zł zostanie przekazana na konto najpóźniej do 31 grudnia 2020r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również ta osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w Millennium Bank, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w banku kredyt, a także jest byłym klientem banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student

Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat.

Powyższa promocja łączy się z poniższą.

Dodatkowe 20 zł na goodie.pl

Do 30 września 2020r. otrzymasz SMS-em kod do odbioru 20 zł wraz z informacją jak z niego skorzystać. Po użyciu kodu, na twoje konto cashback w goodie powiększy się o 20 zł. Usługa goodie cashback pozwoli Ci regularnie otrzymywać zwrot części pieniędzy wydanych w blisko 800 sklepach internetowych.

Konto oszczędnościowe 1,00%

Bank Millennium oferuje również konto oszczędnościowe z 1,00% oprocentowaniem na okres 60 dni do kwoty nie większej niż 100.000 zł. Nowe środki powyżej 100.000 zł otrzymują oprocentowanie standardowe.

Powyższe promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko i wyłącznie tzw. Nowych Środków, czyli środków pieniężnych które stanowią nadwyżkę nad saldem z dnia 27 czerwca 2020r. Saldo wyliczane jest z wszystkich rachunków oszczędnościowych, lokat oraz kont osobistych (z wyłączeniem lokat pomostowych otwieranych w związku z zakupem obligacji strukturyzowanych).

Osoby które na ten dzień nie posiadały kont, lokat lub środków pieniężnych w Millennium Banku nie muszą nic wyliczać, dla nich wszystkie wpłacone pieniądze traktowane są jako Nowe Środki.

Konto oszczędnościowe w promocji można otwierać do 8 sierpnia 2020r. Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 60 dni od dnia w którym nastąpi wpływ środków pieniężnych na konto oszczędnościowe.

Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1.000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1.000 zł.

Oprocentowanie standardowe poza promocją:

 • do 50 000 zł włącznie 0,10%
 • nadwyżka ponad 50 000 zł do 100 000 zł włącznie 0,10%
 • nadwyżka ponad 100 000 zł do 250 000 zł włącznie 0,10%
 • nadwyżka ponad 250 000 zł do 500 000 zł włącznie 0,10%
 • nadwyżka ponad 500 000 zł 0,10%

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

promocja Millennium Bank