360zł *3 w Getin Bank

360zł x 3 z kontem Getin UP
w Getin Banku - Mój Bank

Getin Bank ogłosił, że trwa obecnie intensywna kampania promująca konto Getin UP. Bank by przyciągnąć klientów oferuje "Pakiet Korzyści - Mój Bank". Sprawdźmy szczegóły oferty.

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

Główne wspólne warunki regulaminu:

 • oferta trwa od 1 listopada 2015r. do odwołania
 • premie przyznawane są 15 dnia od zakończenia miesiąca w którym spełniono warunki
 • należy posiadać konto osobiste i oszczędnościowe w Getin Bank
 • należy zapewnić wpływ wynagrodzenia (praca, renta, emerytura, zasiłek, stypendium) w formie przelewu na kwotę min. 1.000zł
 • należy wykonać w miesiącu transakcje bezgotówkowe (muszą być zaksięgowane) kartą debetową lub poprzez aplikację mobilną banku na kwotę min. 300zł
 • należy wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie informacji marketingowych
 • w dniu przyznania premii konto musi być aktywne
 • oferta nie wyklucza udziału w innych promocjach
 • uczestnik otrzymuje tyle korzyści ile zdoła otrzymać w danym miesiącu

Spełniając powyższe warunki otrzymujemy

1. Bezpłatne konto, karta i bankomaty

 • nie są wymagane dodatkowe warunki
 • brak opłaty miesięcznej za prowadzenie konta
 • brak opłaty miesięcznej za kartę debetową
 • zwrot prowizji naliczonych za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce

2. Bezpłatne powiadomienia SMS Info

 • nie są wymagane dodatkowe warunki
 • zwrot naliczonej opłaty za usługę SMS Info w pakiecie podstawowym

3. Zwrot 2% za rachunki

 • zwrot 2% za polecenie zapłaty z tytułu płatności rachunków domowych (telefon, internet, telewizja, media domowe)
 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie co rocznie daje 360zł
 • należy zrealizować co najmniej jedno polecenie zapłaty (kwalifikowane są wszystkie polecenia zapłaty z wyłączeniem tych, dla których wierzycielami są banki, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe i firmy nie rozliczające mediów domowych)

4. Konto Oszczędnościowe +0,5%

 • +0,5 punktu procentowego na koncie oszczędnościowym
 • w dniu przyznania premii konto musi aktywne
 • promocja nie dotyczy podwyższonego oprocentowania jeśli klient korzysta z promocji polegających na podwyższeniu oprocentowania kont oszczędnościowych za nowe środki. 

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

5. Zwrot 2% za raty kredytowe

 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie co rocznie daje 360zł
 • kredyt musi być prowadzony przez Getin Bank
 • kredyty musi być uruchomiony po 12 maja 2010r. z wyłączeniem kredytów, których zabezpieczeniem na moment uruchomienia było ubezpieczenie „Parasol ochronny”
 • kredyt na okres min. 12 miesięcy
 • zwrot dotyczy tylko rat kapitałowo-odsetkowych płaconych w terminie i zgodnie z harmonogramem, czyli nadpłaty nie będą brane pod uwagę
 • kredyt nie może być wypowiedziany
 • jeśli klient ma więcej niż 1 kredyt to ma prawo uzyskać korzyści do każdego kredytu, jednak obowiązuje zasada, że maksymalnie można dostać 30zł zwrotu z tytułu rat kredytowych bez względu na to ile klient ma kredytów

6. Zwrot 2% za zakupy kartą kredytową

 • maksymalna kwota zwrotu to 30zł miesięcznie co rocznie daje 360zł
 • zwrotowi podlegają transakcje bezgotówkowe
 • rachunek karty kredytowej musi być aktywny
 • jeśli klient ma więcej niż 1 rachunek karty kredytowej, zwrot liczony jest od karty na której zaksięgowana większą kwotę transakcji

Promocję mamy już za sobą, warto opisać konta bankowe Getin UP.

Główne pozycje opłat

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - krajowy przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę  debetową w przypadku klientów którzy nie ukończyli 28 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową w przypadku dokonania (muszą być zaksięgowane w danym miesiącu) transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300zł, 
 • 6,99 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach sieci Euronet oraz Planet Cash
 • 3,5% min. 5zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach jeśli klient spełnia warunki "Mój Bank"
 • 4,5% min. 10zł - wypłata gotówki za granicą
 • uwzględniono karty: Visa Debit, Visa Debit SimplyOne, MasterCard Debit

Główne warunki "Mój Bank":

 • posiadanie konta osobistego w Getin Banku
 • comiesięczny wpływ wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000zł
 • comiesięczne transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300zł (muszą być zaksięgowane)
 • otworzenie/posiadanie Konta Oszczędnościowego
 • wyrażenie zgody na marketing drogą sms-ową i e-mailową

>>>>> konto w Getin Bank <<<<<

>>>>> konto w Getin Bank - telefon <<<<<

 

Mój Bank i pakiet korzyści w Getinbank