Konto osobiste i Aktywna Pensja w BGŻ BNP Paribas

Konto bankowe i Aktywna Pensja
w banku BGŻ BNP Paribas

Po połączeniu BGŻ z BNP Paribas powstał BGŻ BNP Paribas a wraz z nim nowe konto zwane Konto Praktyczne i promocja Aktywna Pensja. Czy konto jest tak fajne jak reklamuje je bank? Sprawdźmy.

>>> konto w BGŻ BNP Paribas <<<

Bonusy - Aktywna Pensja

 • 4% oprocentowanie konta przez najbliższe 12 miesięcy od dnia otwarcia konta do wysokości najwyższego wpływu wynagrodzenia/renty/emerytury maksymalnie 5.000zł, dla pozostałych środków pieniężnych zastosowanie ma wtedy standardowe oprocentowanie czyli 0%
 • nieoprocentowany kredyt odnawialny przez najbliższe 12 miesięcy od dnia otwarcia konta praktycznego wraz z zerową prowizją za jego udzielenie - darmowa linia kredytowa przyznawana jest do wysokości jednokrotnego wynagrodzenia, nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 5.000zł
 • promocja trwa do 31 października 2015r.
 • należy
  • otworzyć konto o planie taryfowym Konto Praktyczne
  • złożyć zlecenie przekazywania wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń w tym emerytalno-rentowych na nowo otwarte konto
  • złożyć wniosek o kartę debetową
  • złożyć wniosek o dostęp do bankowości elektronicznej
  • posiadać min. 18 lat
  • wyrazić zgodzę na cele marketingowe
 • osoby posiadające konto w BGŻ i/lub PNB Paribas 6 miesięcy przed otwarciem nowego konta nie mogą wziąć udziału w promocji
 • 4% oprocentowanie ważne jest wtedy gdy aktywna jest karta debetowa oraz zanotowano wpływ wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń w tym emerytalno-rentowych wskazanych w ww. zleceniu
 • wniosek o darmowy kredyt odnawialny należy złożyć nie później niż do 3 miesięcy od dnia otwarcia konta a jeśli został złożony w późniejszym terminie warunkiem jest posiadanie aktywnej karty debetowej
 • podwyższenie lub obniżenie przyznanego kredytu odnawialnego powoduje utratę nieprocentowania kredytu, czyli zacznie nas obowiązywać standardowa stawka wynosząca 10%

Konto Praktyczne - opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta gdy w danym miesiącu wpłynie min. 1.000zł z wyłączeniem wpłat dokonanych:
  • z kont bankowych klienta w tym z innych banków
  • z rachunków kredytowych klienta
  • wpłat gotówkowych
  • (innymi słowy ważne będą przelewy od pracodawców, ZUS-u bądź z każdego innego rachunku bankowego którego posiadaczem nie jest klient)
 • 10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową gdy nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych
 • 0 zł - wypłaty gotówki w bankomatach za granicą
 • 0% - prowizja za przewalutowanie
 • 1,8% min. 55zł - odnowienie po 12 miesiącach kredytu odnawialnego

Promocja z 4% oprocentowaniem jest zbyt szumna bo odnosi się tylko i wyłącznie do wysokości najwyższego wynagrodzenia. Lepsze wrażenie sprawia za to darmowy kredyt odnawialny choć minusem jest zerowe oprocentowanie obowiązujące tylko do najwyższej kwoty przelanego wynagrodzenia.

W wielkim podsumowaniu: promocja przereklamowana i chwalenie się 4% do wysokości wynagrodzenia jest śmieszne, jednak samo konto jest warte uwagi, wystarczy bowiem 1.000zł a mamy darmowe bankomaty na całym świecie, choć wystarczy 1 miesiąc bez wymaganego wpływu i obrotu a zapłacimy 17 zł (10 konto + 7 karta). Konto bardzo atrakcyjne dla osób nie mających 26 lat.

>>> konto w BGŻ BNP Paribas <<<

 

Aktywna Pensja w BGŻ BNP Paribas