70 zł + 10 zł = 80 zł od BZWBK za Konto Godne Polecenia

70zł + 10 zł = 80 zł od BZWBK
za Konto Godne Polecenia

Bank Zachodni wraz z Agorą do 15 września 2015r. oferuje gwarantowane 80 zł tym klientom którzy spełnią warunki promocji a dla najszybszego danego dnia czeka Samsung Galaxy Tab3 Lite Wifi o wartości 399zł. Przejdźmy więc do opisania głównych warunków regulaminu.

>>>>> strona promocyjna <<<<<

Konto Godne Polecenia i premia 70 zł + 10 zł

 • uczestnik który spełni warunki regulaminu otrzyma w nagrodę gwarantowane 70zł + 10zł
 • w promocji nie mogą wziąć udziału osoby mające konto osobiste w banku na dzień 19 sierpnia 2015r.
 • najpóźniej do 15 września 2015r. należy:
  • na specjalnym formularzu zarejestrować swój udział w promocji wpisując adres email
  • wnioski wysłane z innego źródła nie będą brane pod uwagę, formularz uprawniający do udziału w promocji <- link
  • po rejestracji należy kliknąć w link wysłany w emailu, który przekieruje na stronę promocyjną
  • wypełnić wniosek o Konto Godne Polecenia wraz z kartą debetową MasterCard Omni lub MasterCard Payback Omni
  • wybrać sposób podpisania umowy i ją podpisać:
   • za pomocą przelewu internetowego dokonanego z innego konta bankowego prowadzonego na rzecz uczestnika promocji wraz z wysłaniem skanem dowodu
    lub
   • za pośrednictwem kuriera wraz z przekazaniem kurierowi kserokopią dowodu osobistego lub skanem dowodu
 • do 15 października 2015r. należy kartą debetową dokonać płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100zł (wliczają się transakcje internetowe)
 • regulamin nie zabrania zamknięcia karty
 • transakcje anulowane, bankomatowe oraz przelewy nie będą brane pod uwagę
 • do 28 października 2015r. uczestnik promocji zostanie powiadomiony emailem czy zakwalifikował się do uzyskania premii
 • do 4 listopada 2015r. na stronie promocyjnej należy wpisać numer nowo otwartego konta bankowego w BZWBK oraz adres zamieszkania
 • uczestnik promocji po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzyma 70zł premii na nowo otwarte konto
 • uczestnik który zakwalifikuje się do otrzymania premii 70zł i pobierze aplikację mobilną BZWBK i za jej pomocą do 15 października 2015r. założy i zasili lokatę mobilną na min. 1.000zł otrzyma dodatkowo 10zł premii na nowo otwarte konto
 • premia 70+10zł zostanie przekazana najpóźniej do 19 listopada 2015r.
 • regulamin nie zabrania zerwania lokaty przed otrzymaniem premii
 • w dniu przyznania premii konto musi być aktywne
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • należy wyrazić zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym w formularzu

Konkurs "Szybsi zyskują więcej" - Samsung Galaxy Tab 3

 • w konkursie biorą udział te osoby które kwalifikują się do odebrania premii 70+10 zł a więc spełnią ww. warunki regulaminu
 • do 15 września 2015r. codziennie do wygrania jest Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wifi o wartości 399zł
 • nagrodę wygrywa ten uczestnik który jako pierwszy danego dnia założy i zasili lokatę mobilną na kwotę min. 1.000zł
 • data liczona jest według: dzień, godzina, minuta - w przypadku gdy dwie lub więcej osób założy lokatę w tym samym czasie o wygranej decyduje wysokość kwoty lokaty, wygrywa wówczas ta lokata która jest wyższa
 • lokata musi być aktywna do 15 października 2015r.
 • do 28 października 2015r. uczestnik promocji zostanie powiadomiony emailem czy wygrał nagrodę
 • po otrzymaniu emaila uczestnik w terminie 7 dni zobowiązany jest uzupełnić dane niezbędne do wysłania nagrody
 • nagroda wysłana zostanie najpóźniej do 14 dnia od dnia przesłania niezbędnych danych przez zwycięzcę

Dość sporo dat jak na jedną promocję, wypiszmy więc je chronologicznie:

 • 19 sierpień 2015r. - jeśli w tym dniu klient posiadał konto osobiste to nie będzie mógł wziąć udziału w promocji
 • 15 wrzesień 2015r. - ostatni dzień wysłania wniosku
 • 15 październik 2015r. - ostatni dzień na dokonanie transakcji bezgotówkowych na min. 100zł i założenia lokaty mobilnej
 • 28 październik 2015r. - w tym dniu otrzymamy powiadomienie o zakwalifikowaniu się do uzyskania premii lub/i nagrody
 • 4 listopad 2015r.- ostatni dzień na uzupełnienie danych na stronie promocyjnej
 • 19 listopad 2015r. - wypłata premii tj. 70zł + 10zł

>>>>> strona promocyjna <<<<<

Karta debetowa MasterCard Omni i Payback jest dość droga i kosztuje 7zł miesięcznie - nie ma możliwości zniesienia comiesięcznej opłaty. Do wyboru na szczęście mamy dwie całkiem rozsądne karty. Pierwszą z nich jest karta bankomatowa Banku Zachodniego, wypłacimy nią za darmo pieniądze z bankomatów BZWBK i nie będziemy musieli ponosić comiesięcznych opłat za jej użytkowanie. Drugą jest karta debetowa Visa Sol za którą nie poniesiemy comiesięcznych opłat jeśli dokonamy 5 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu.

Konto Godne Polecenia

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • karty debetowe MasterCard Omni i Payback
  • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
  • 0 zł - wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju
 • karta bankomatowa BZWBK - tylko do bankomatów BZWBK
  • 0 zł - miesięczna opłata
  • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK, w innych nie wypłacimy
 • karta debetowa Visa Sol
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu dokonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
  • 4 zł - miesięczna opłata za kartę jeśli nie spełniono ww. warunku
  • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK
  • 3% min. 5zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach

Lokata Mobilna BZWBK

 • okres lokaty: 4 miesiące
 • oprocentowanie: 2,5%
 • kwota: od 1.000 zł do 20.000 zł
 • maksymalnie 1 lokata

Samsung Galaxy Tab 3 w Banku Zachodnim

promocja Agory i Banku Zachodniego